bezárás

Kürtösi Brigitta Mária DLA

egyetemi tanársegéd
Restaurátor Tanszék

Életrajz

Budapest, 1978. július 28.

Végzettség és szakképzettség

2011-2013 Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola

2005-2010  Magyar Képzőművészeti Egyetem, festő-restaurátor  (diplomaszám: I-48/2005)
MA szakdolgozat címe: Aquincumi mozaikpadló töredék restaurálása és vizsgálatai, pannóniai padlómozaikok összehasonlítása, Kísérlet technikai, szerkezeti, anyagi és esztétikai összefüggések feltárására. Témavezető: Dr. Bóna István DLA habil, konzulens: Kriston László
Diplomamunkák:
Római padlómozaik töredék, Aquincumi Helytartói palota 8. számú termének küszöbmozaikja, Kr. u. 3. század eleje, BTM Aquincumi Múzeuma, ltsz.: M5; Bóna István vezetésével, konzulensek: Kriston László, Balázs Miklós Ernő
Ismeretlen szerb ikonfestő: Jézus sírbatétele, 1750 körül, fatáblára festett olajkép; Szerb Egyházi Múzeum, Szentendre, ltsz.: 811; Szerzőtárs: Simon Mária Magdolna

1998-2000 Építőipari és Díszítőművészeti Szakközépiskola, Budapest, díszítőfestő szak

2000-től Műemléki és régészeti mozaikok restaurálásában való részvétel Balázs Miklós Ernő DLA habil és Fabrice Vannier mozaikművészek mellett.      

1993-1996 Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd, angol szak      

Tudományos fokozat

2017  Doktori fokozat (DLA)
Disszertáció címe:  Magyarországi antik és középkori mozaikleletek archeometriai vizsgálata. Mestermunka dokumentációjának címe: Eredeti és másolat kérdése egy balácai római padlómozaik kapcsán.
Mestermunka: Római mozaikpadló másolat készítése az eredeti helyszínre: Nemesvámos-Balácapuszta, Villa Romana Baláca (Anyaga: kőmozaik. Mérete: 70m2)

Díjak

2017 ÚNKP Felsőoktatási Fiatal oktatói-kutatói ösztöndíj (10 hónap)
A kutatási program címe: ARCHEOMUSIVUM - Antik és középkori mozaikleletek alapanyagainak, eredetének további összehasonlító vizsgálata és eredményeinek rendszerezése.

2013  Schönvisner István-emlékérem * Régészeti örökségért * Magyarország Belügyminisztérium                                                                                                     

2010  Nagyidai Neischel Lajos-díj, Magyar Képzőművészeti Egyetem

Tagságok

2016-tól Műemléki restaurátor szakértő (21-0365)
2011-től AIEMA Association Internationale pour l'Étude de la Mosaique Antique
2010-től Magyar Restaurátorkamara - Magyar Restaurátorok Egyesülete
2008-tól ICCM  International Commitee for the Conservation of Mosaics

Munkahelyek

2017-től egyetemi tanársegéd félállásban, Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék
2016-2017 óraadó, Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszék
2010-től szabadfoglalkozású restaurátor

Oktatási tevékenység

A harmadéves festmény-restaurátor hallgatók (murális technikák és restaurálás) elméleti és gyakorlati oktatásában való részvétel, murális diplomamunkák vezetésében való részvétel, Erasmus hallgatók gyakorlati programjában való közreműködés dr. habil Bóna István DLA egyetemi docens mellett. Szakdolgozati és OTDK témavezetés, konzultációk. Nemzetközi kapcsolatok.

Szakmai munkák

MOZAIK RESTAURÁLÁSOK
 

2017 Vajda Zsigmond/Róth Miksa: A Szentlélek kiáradása kupolamozaik (1906-08) és kapcsolódó mozaikdíszítmények restaurátori kutatása, Fiumei úti Sírkert északi árkádsor K-i kupola.

2017 Ehrenfeld-sír, Majoros Károly mozaikjának állagmegóvó védelme, Salgótarjáni úti zsidó temető. (Brutyó Máriával)

2015    Mattioni Eszter hímeskő falburkolatának restaurátori kutatása, Győr, Bazilika

2015    Márton Ferenc/Zsellér Imre: Szegedi Fogadalmi Templom portikusz mozaikjának (1930) restaurálása, a kupola mozaik előzetes kutatása (szerzőtárs: Seres András)

2013    Lotz Károly / Róth Miksa: Őrangyal/Gyógyítás c. falimozaik (1905) restaurálása szecessziós lakóház külső homlokzatán, Budapest, József Attila utca 24., (szerzőtárs: Balázs Miklós Ernő)

2013    Zeneakadémia, Róth Miksa falimozaikjának és a hozzá tartozó vízköpő fej (1907), restaurálása, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Budapest, (szerzőtárs: Balázs Miklós Ernő)

2011-2012  Villa Romana Baláca, Balácai mozaikpadló másolat készítése, (szerzőtársak: Bóna István, Seres András, Balázs Miklós Ernő, Pintér András Ferenc, Dohárszky Béla)

2010    Római padlómozaik töredék, Aquincumi Helytartói palota 8. számú termének küszöbmozaikja, Kr. u. 3. század eleje, BTM Aquincumi Múzeuma, ltsz.: M5; diplomamunka- témavezető: Bóna István DLA habil, konzulensek: Balázs Miklós Ernő DLA habil, Kriston László 2007 Helytartói Palota egyes mozaikpadlóinak restaurálása Kr. u. 2-3. század, BTM Aquincumi Múzeuma; Balázs Miklós Ernő és Fabrice Vannier vezetésével

2003    Szent István Bazilika, Budapest, Lotz Károly/Salviati üvegmozaikjainak restaurálása a portikuszban; Balázs Miklós Ernő vezetésével

2002    New York-palota, Budapest, Depold Lajos homlokzati üvegmozaikjának restaurálása; Balázs Miklós Ernő vezetésével

2002    Fiumei úti Sírkert, Budapest, Körösfői-Kriesch Aladár/Róth Miksa egyes üvegmozaikjainak restaurálása, állagmegóvó védelme; Balázs Miklós Ernő vezetésével

2001    Gresham-palota, Budapest, Róth Miksa homlokzati üvegmozaik díszítményeinek restaurálása, rekonstrukciója; Balázs Miklós Ernő vezetésével

2000   Ybl-palota, Budapest, márvány mozaikpadló rekonstrukció; Balázs Miklós Ernő vezetésével 

FALKÉP RESTAURÁLÁSOK
 

2017 Astriceum érseki kanonokház, Kalocsa, 19. századi díszítőfestett stukatúr mennyezetének restaurálása. Szerzőtárs: Bóna István

2016   Egri vár, Hippolito d’Este címerfreskójának restaurálása és rekonstrukciója, Bóna István vezetésével. Szerzőtárs: Verebes Dóra 

2015 Szépművészeti Múzeum, Román Csarnok, (szerzőtársak: Bóna István, Seres András, Verebes Dóra)

2015    Gödöllői Grassalkovich Kastély 7-8. szárny festő-restaurátori kutatása, (szerzőtársak: Bóna István, Seres András, Verebes Dóra)  

2014    Pécsváradi Várkápolna szentély, középkori falképek konzerválása, Bóna István vezetésével

2014    Várkert Bazár, Budapest, Than Mór falképeinek (1878) rekonstrukciója 

2013    Jászapáti Római katolikus templom, Szirmai Antal szekkóinak (1904) restaurálása, Bóna István vezetésével

2012    Jászapáti Római katolikus templom, Szirmai Antal és Vágó Pál szekkóinak restaurálása, Bóna István vezetésével

2012    Sümeg Rk. Templom orgonakarzata feletti Maulbertsch-freskók konzerválása, restaurálása, Bóna István vezetésével

2011    Veszprémi Bíró-Giczey ház barokk falképeinek restaurálása Bóna István és Seres András vezetésével

2010    Gödöllői Grassalkovich kastély lovarda és barokk istálló restaurálása, Bóna István és Seres András vezetésével  

2010    Gödöllő, egy föld alól előkerült, „stacco a massello” technikával kiemelt barokk freskó esztétikai helyreállítása, Bóna István vezetésével 

TÁBLAKÉPEK ÉS POLIKRÓM FABERENDEZÉSEK RESTAURÁLÁSA
 

2017 Nepomuki Szent János mellékoltár barokk színezésének restaurálása, egyes részletek rekonstrukciója. Bodajk Rk. templom, 18. század. (szerzőtársak: Bóna István, Dohárszky Béla)

2017 Bodajki Rk. templom főoltár kegyképének restaurálása (szerzőtárs: Bóna István)

2016    Ismeretlen barokk festő: Assisi Szent Ferenc, 18. század, olaj, vászon, Bodajki Rk. templom mellékoltára

2016 Ismeretlen barokk festő: Xavéri Szent Ferenc, 18. század, olaj, vászon, Bodajki Rk. templom mellékoltára (szerzőtárs: Bóna István)

2015    Bodajk Római Katolikus templom barokk berendezésének restaurátori kutatása, Bóna István vezetésével

2010    Ismeretlen velencei festő: J. Bellini Nyárfás Madonnájának másolata, 19. század eleje (Madonna degli Alberetti), olaj, vászon, magántulajdon

2010    Carl Flachbart: Felvidéki tájkép tehenekkel, 19. század, olaj, vászon, magántulajdon

2010    Carl Flachbart: Felvidéki tájkép, 19. század, olaj, vászon, magántulajdon

2010    Ismeretlen szerb ikonfestő: Jézus sírbatétele, 1750 körül, fatáblára festett olajkép; Szerb Egyházi Múzeum, Szentendre, ltsz.: 811; Simon Mária Magdolnával közös diplomamunka (MKE)

2009 Ismeretlen festő: Szent Bonaventura (1760 k.) olaj, vászon Alsóvízivárosi Szent Erzsébet Plébániatemplom és Kapucinus Rendház, negyedéves tanulmányi munka (MKE)