bezárás

MKE DLA képzés 2018/2019 őszi szemeszter

MKE DLA képzés
ELMÉLETI ELŐADÁSOK
2018/2019-eS TANÉV I. SZEMESZTER

Az előadások helyszíne:
Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola
Feszty-ház, 1063 Budapest Kmety Gy. u. 27.
(Esetleges más helyszínt külön jelzünk, valamint a programváltoztatás jogát fenntartjuk.)

       

MKE Doktori Iskola program

2018. szeptember 18. kedd

 

11.00-13.00: Félévkezdés

Gyakorlati tudnivalók a doktori képzésről: doktori szabályzat, féléves beszámolók rendszere, műteremhasználat, oktatási gyakorlat.

Előadásnapok programja: tematikus előadások, szemináriumok, íráskurzus, kutatási módszertan, hallgatói prezentációk a múlt félévben végzett munkáról, első éves hallgatók bemutatkozó előadása, kiállítás látogatások, együttműködés más egyetemek doktori programjaival.

13.00-14.00: ebédszünet

14.00-16.00: Kutatási módszertan

Kőhalmi Péter és Kicsiny Balázs szemináriuma

16.00-18.00: Kötetlen diskurzus a doktori képzés múltjáról és jövőjéről

2018. szeptember 25. kedd

10.00-13.00:                                                                                                                                                                     

HÁROM KÉP – HÁROM MONDAT

Első éves hallgatók bemutatkoznak a Doktori Iskola közösségének

A program keretében minden első éves hallgató három művet mutat be alkotásai közül. Ez lehet reprodukció vagy eredeti műalkotás (festmény, installáció, talált tárgy stb., de ne legyen mozgókép). Ehhez a 3 munkához 3 mondatot társít. Ez a három mondat lehet másoktól vett idézet is. Arra kérjük a hallgatót, hogy se több se kevesebb ne hangozzék el a három alkotás bemutatása és a három mondat felolvasásakor. Ezt követően azonban kérdéseket tehet föl a hallgatóság.

Kérjük, hogy a hallgató angolul is olvassa fel az általa kiválasztott 3 szöveget, külföldi hallgatóknak segítve a megértésben.

13.00-14.00: ebédszünet

14.00-17.00: Tematikus előadássorozat

Erdély Miklós és a Magyar Képzőművészeti Egyetem (munkacím) (MKE Barcsay terem, 2018. december – 2019. január) DLA kiállításhoz kapcsolódó előadássorozat és kiállítás előkészítés

György Péter előadása

„Erdély Miklós a XX. század második felének meghatározó jelentőségű művésze 1946-47 folyamán, tehát a “fordulat éve” előtt egy tanévet a Magyar Képzőművészeti Főiskolára járt. Élete folyamán barátai és az MKF hallgatóinak generációi révén valamiképp, bár áttételesen, de folyamatos kapcsolatban állt az intézménnyel. Életreszóló barátság fűzte például Altorjai Sándorhoz és Kondor Bélához (mindketten a Főiskola volt hallgatói), majd szoros kapcsolat az 1960-as és 70-es évek hallgatói generációihoz is, akik közül a “Rózsa-presszó” néven ismertté vált csoport (Halász András, Károlyi Zsigmond stb.) meg is hívták előadást tartani az MKF-re (montázselméleti előadás). Állítólag ezt követően Erdélyt az egyetemről “kitiltották”. Az 1970-es és 80-as évek fordulóján előbb a Maurer Dórával közösen vezetett Kreativitási Gyakorlatok résztvevői között, majd az INDIGO csoport tagjai között találunk számos akkori MKF hallgatót (Bálint Ádám, Bori Bálint, Böröcz András, Gábor Áron, Lábas Zoltán, Nemesi Tivadar, Révész László László, Sugár János, Szirtes János.) akikhez a rövid időre újra induló murális képzés projekt egy szakasza is kötődik. Többen közülük az MKE (és más intézmények) volt illetve jelenlegi tanárai. Kesőbb 1990 után a hallgatók újabb generációi között is folyamatos az érdeklődés Erdély Miklós munkássága iránt. 2008-ban, születésének 80. évfordulója alkalmából az Intermédia Tanszék rendezett több napos konferenciát emlékére. A tavalyi évtől az MKE Doktori Iskolában dolgozik ösztöndíjasként Kőhalmi Péter, aki 10 éves kutatási eredményeit több, mint 500 oldalas Erdély Miklós monográfiában foglalta össze, mely egyelőre még kiadatlan. A kiállítás egyszerre kapcsolódik Erdély Miklós (1928 – 1986) születésének 90. évfordulójához, valamint egy speciális intézménytörténeti időutazáshoz.”  Peternák Miklós, a kiállítás kurátora

2018. október 2. kedd

11.00-13.00: Tematikus előadássorozat                                                                                                                                                                    

Optimista kiállítás (Erdély Miklós és a Magyar Képzőművészeti Egyetem), MKE Barcsay terem, 2018. december – 2019. január DLA kiállításhoz kapcsolódó előadássorozat és kiállítás előkészítés

Emigráció a festészetbe

Sugár János előadása

az előadáshoz kapcsolódó linkek:  http://www.eastartmap.org/text/knowledge/selectors/sugar.pdf http://www.c3.hu/scripta/beszelo/99/01/28erdel.htm#jegyzetek http://www.muut.hu/archivum/543                                                          http://www.artpool.hu/Erdely/Kondor.html

 

13.00-14.00: ebédszünet

14.00-16.00: Tematikus előadássorozat

Optimista kiállítás (Erdély Miklós és a Magyar Képzőművészeti Egyetem), MKE Barcsay terem, 2018. december – 2019. január DLA kiállításhoz kapcsolódó előadássorozat és kiállítás előkészítés

Hornyik Sándor előadása

2018. október 16. kedd

10.00-11.00: Nemes Z. Márió és Kicsiny Balázs ismerteti az ELTE BTK Esztétika Doktori Programjával közös kritikaírás kurzus tervét és a félév második felében tervezett doktori szemináriumokat és programokat. 

11.00-13.00:  Diskurzus a doktori iskola hallgatóival és oktatóival az Optimista kiállítás koncepciójáról és a formálódó egyéni és közös munkatervekről.

13.00-14.00: ebédszünet

14.00-16.00: Tematikus előadássorozat

Optimista kiállítás (Erdély Miklós és a Magyar Képzőművészeti Egyetem), MKE Barcsay terem, 2018. december – 2019. január DLA kiállításhoz kapcsolódó előadássorozat és kiállítás előkészítés

Kőhalmi Péter előadása

16.00-18.00: Tematikus előadássorozat

Optimista kiállítás (Erdély Miklós és a Magyar Képzőművészeti Egyetem), MKE Barcsay terem, 2018. december – 2019. január DLA kiállításhoz kapcsolódó előadássorozat és kiállítás előkészítés

Gelencsér Gábor előadása

                                                                                                           

2018. november 6. kedd

 

10.00-11.30: Harmad éves hallgatók előadása doktori kutatásukról 

Fusz Mátyás előadása

11.30-13.00: Kortárs jelenségek

A kutatás vizualizációja

Kicsiny Balázs szemináriuma

Forensic Architecture: detail behind the devilry

https://www.theguardian.com/artanddesign/2018/feb/25/forensic-architects-eyal-weizman

Haus der Kulturen der Welt: Neolithic Childhood. Art in a False Present, c. 1930

https://www.hkw.de/en/programm/projekte/2018/neolithische_kindheit/neolithische_kindheit_start.php

13.00-14.00: ebédszünet

14.00-16.00: Tematikus előadássorozat

Optimista kiállítás (Erdély Miklós és a Magyar Képzőművészeti Egyetem), MKE Barcsay terem, 2018. december – 2019. január DLA kiállításhoz kapcsolódó előadássorozat és kiállítás előkészítés

Müllner András előadása

16.00-18.00: Dla kiállítás                                                                                                                                                                                                      

Konzultáció és diskurzus a doktori iskola hallgatóival és oktatóival az Optimista kiállítás pályázatairól

2018. november 13. kedd

10.00-11.30: Harmad éves hallgatók előadása doktori kutatásukról 

Manuel Contreras előadása

11.30-13.00: Kortárs jelenségek

A kutatás vizualizációja 2.

Kicsiny Balázs szemináriuma

Haus der Kulturen der Welt: Neolithic Childhood. Art in a False Present, c. 1930

https://www.hkw.de/en/programm/projekte/2018/neolithische_kindheit/neoli...

13.00-14.00: ebédszünet

14.00-15.30: Harmad éves hallgatók előadása doktori kutatásukról 

Forgács Kristóf előadás

15.30-17.00: Írás kurzus másod és harmad éves hallgatóknak

Kurzusvezető: Kőhalmi Péter

2018. november 20. kedd

10.00-11.30: Harmadéves hallgatók előadása doktori kutatásukról 

Tarek Arabi előadása

11.30-13.00: Kortárs jelenségek

Diskurzus a kutatás vizualizációja szemináriumról

13.00-14.00: ebédszünet

14.00-15.30: Harmadéves hallgatók előadása doktori kutatásukról 

Dorsánszki Adrienn előadása

15.30-17.00: Harmadéves hallgatók előadása doktori kutatásukról 

Koller Margit előadása

2018. november 26.

11.00-13.00

helyszín: az MKE Doktori Iskola előadóterme

Az Elte Btk Doktori programjának és a MKE Doktori iskolájának kurzusa

Tárgy: a műkritika és lehetőségei                                      

meghívott vendég: Nagy Gergő műkritikus, az artportal főszerkesztője

 

2018. november 27. kedd

Az MKE Doktori Iskola Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatóinak előadásnapja

Pallavi Majumder, Zahra Fulandvand és Volkan Mengi másod éves hallgatók a múlt félévben végzett kutató és alkotó munkáról, illetve Magyarországon és az egyetemünkön szerzett kulturális, társadalmi tapasztalatokról számolnak be.

10.00- 10.45: Volkan Mengi

10.45-11.30: Pallavi Majumder

11.30-12.15: Zahra Fulandvand

12.15-13.15 ebédszünet

Hanan Saif,  Cecilia Bandeira és Thahn Nguyen első éves hallgatók alkotói tevékenységüket mutatják be, illetve hazájukat meghatározó kulturális, történelmi jellegzetességekről tartanak előadást. 

13.15- 14.00: Cecilia Bandeira

14.00-14.45: Hanan Saif

14.45-15.30:  Thahn Nguyen

15.45-17.15: Írás kurzus másod és harmad éves hallgatóknak

Kurzusvezető: Kőhalmi Péter

december 4. kedd

10.00-16.30: Másod éves hallgatók beszámoló előadása a múlt félévben végzett kutató és alkotó munkáról

Időtartam hallgatónként: 15 perc előadásra és 10 perc kérdésekre.

A program keretében az előző szemeszterben végzett alkotó és kutató munkáról számolnak be a hallgatók. A témavezető számára írott féléves beszámoló ismertetése mellett lehetőség van kötetlenebb előadásra, a múlt félév során szerzett benyomásokról, a munkatervben megjelölt kutatási téma alakulásáról vagy saját, illetve más művész műveinek ismertetésére, amely hatással volt a doktori tevékenységre. 

Bóna István témavezető hallgatói

10.00-10.30: Agárdi Fanni

Peternák Miklós témavezető hallgatói

10.30-11.00: Barnaföldi Anna

Lengyel András témavezető hallgatói

11.00-11.30: Dobó Bianka

Albert Ádám témavezető hallgatói

11.30-12.00: Szita Barnabás

König Frigyes témavezető hallgatói

12.00-12.30: Kozsuhárov Zsuzsanna

12.30-14.00: ebédszünet

Beke László témavezető hallgatói

14.00-14.30: Filó Veronika

Sugár János témavezető hallgatói

14.30-15.00: Tábori András

Kisspál Szabolcs témavezető hallgatói

15.00-15.30:  Lődi Virág

Maurer Dóra témavezető hallgatói

15.30-16.00: Zalavári András

Radák Eszter témavezető hallgatói

16.00-16.30: Zékány Diána

december 11. kedd

Első éves hallgatók bemutatkozó előadása

 "A program keretében első éves hallgatók művészeti tevékenységüket tekintik át kezdetektől az aktuális állapotig. Az előadás során ajánlott az alkotói folyamatban bekövetkező változásokra, válságba vezető és onnan kivezető alkotói tevékenységre figyelmet fordítani, magyarázatot találni."

 10.00-11.00: Somló Dávid

11.00-12.00: Kiss Adrienn

12.00-13.00: Márk Zsófia

13.00-14.00: ebédszünet                                                                                                                                                               

14.00-15.00: Barakonyi Szabolcs

Harmad éves hallgatók előadása doktori kutatásukról

15.00-16.30: Borsos János

16.30-17.30: Írás kurzus másod és harmad éves hallgatóknak

Kurzusvezető: Kőhalmi Péter

december 18. kedd

10.45-13.00: Kiállítás látogatás program

Bacon, Freud és a londoni iskola festészete

Fehér Dávid társkurátor tárlatvezetése

Helyszín: Magyar Nemzeti Galéria A épület

A kiállítás látogatás ingyenes, mivel szemináriumi óra, de ehhez ki kell tölteni egy űrlapot, amelyet majd kiosztunk nektek a Galéria bejáratánál. Ezt kell majd a jegypénztárban, a diákigazolvány felmutatásával együtt leadni. Mindenkit megkérnék, hogy ne érkezzen késve!

17.00-21.00: Karácsonyi együttlét a Feszty-ház nagyműtermében