bezárás

KÖNYVBEMUTATÓ - Dr Brigitta Zics

KÖNYVBEMUTATÓ - Dr Brigitta Zics

//Please scroll down for English//

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszéke és a
C³ Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány meghívja

Dr Brigitta Zics angol nyelvű könyvének
A Transzparens aktus: Transzparencia, megismerés és
interaktivitás, Egy új médiaművészet-esztétika felé
bemutatójára. A könyvet bemutatja: Peternák Miklós.

2018. december 6, 18.00

Magyar Képzőművészeti Egyetem
Intermédia Tanszék
H-1063 Budapest, Kmety Gy. utca 27

http://www.transparentact.c3.hu

KÖNYVBEMUTATÓ

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia tanszéke és a
C³ Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány bemutatja

A Transzparens aktus: Transzparencia, megismerés és interaktivitás
Egy új médiaművészet-esztétika felé
Dr Brigitta Zics
Szerkesztő: Peternák Miklós

Az interaktív médiaművészet kortárs esztétikája területén folytatott, gyakorlat-alapú kutatásunk célja az interaktivitás olyan hasznos, praktikus modelljét felvetni, amelyet a létező elmélettel és gyakorlattal szembeni kritikus hozzáállás hat át. Kiindulási pontunk az a kortárs esztétikában mutatkozó elsődleges hiány, melynek eredete a technológia mediálta művek elsődleges materialista megközelítése, felfogása. A kutatás az interaktív művészet új modelljét vezeti be, amely lehetőséget ad arra, hogy a művek befogadása immateriális szinten, megismerés és esztétikai élvezet metszéspontjában történjen meg. A modell megalkotásához felülvizsgáltuk az interaktív médiaművészet elméletét és gyakorlatát, és azt találtuk, hogy a technológia-mediálta művészeti termelés tekintetében erős materialista elfogultság tapasztalható, melynek oka a technológia fogalmának zavarossága, lévén, hogy abban a technológia egyidejűleg mint eszköz és mint médium jelenik meg.

A vizsgálat az interaktív művészet, és az azt kísérő, új nézői szerepmodell elmúlt negyven évére koncentrál. Fő távlati célja a művész-néző viszony működésének, hatékonyságának feltárása. A technológia alapú művek kontextusában a nézői szerep megközelítéseit gyakran a hagyományos művészet modell korlátozza, amelynek belső lényege test és szellem elkülönítése. Érvelésünk lényege, hogy nem maga a technológia, nem is a részvétel, hanem a „művész-mű-néző” hármasság kognitív kapcsolata hozza létre az interaktív médiaművészet elsődleges esztétikai dimenzióját. Ilyen értelemben nem a fizikai tárgyalkotás, hanem inkább a fenti hármas esztétikai szintre helyezése állítja elő a néző jellemzően anyagtalan/kognitív tapasztalatát. Ez úgy érhető el, hogy a technológiát transzparens médiumként alkalmazzuk – ez jelen szöveg egyik központi gondolata is –, ami elősegíti, hogy az esztétikai minőség megjelenése, illetve a jelentésalkotás közvetlenül a techonlógián keresztül történjen. A „transzparens médium” beindítja a kognitív alapú tapasztalatszerzést, amely egyfajta magával ragadó esztétika élményfolyamként jelentkezik a néző számára. Ily módon a művész-néző kölcsönviszony újraértékelése új, anyagtalan művészetmodell lehetőségét veti fel, amelyet nevezzünk Transzparens aktusnak. A Transzparens aktus elvezet jelen vizsgálat lényegéhez, azaz az interaktív médiaművészet egyik elveszett dimenziójáak visszaszerzésére tett erőfeszítésünkhöz. Az említett dimenzió visszaszerzése hozzáférést biztosít egy olyan ismereti praxishoz, amelynek mintájával nem szükségszerűen a mindennapi kognitív tapasztalatok körében, hanem inkább a mindennapitól eltérő, az úgynevezett spirituális tapasztalatokról szóló beszámolókból ismerős tudatállapotokban találkozhatni.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Intermedia Department, Hungarian University of Fine Arts and
C3: Center for Culture & Communication Budapest invite you

The book launch of 
The Transparent Act: Transparency, Cognitionand Interactivity,
Toward a New Aesthetics of Interactive Media Art by Dr Brigitta Zics.
The book is introduced by Prof Miklós Peternák.

6.00 pm, 6. December 2018

Hungarian University of Fine Arts
Intermedia Department
H-1063 Budapest, Kmety Gy. utca 27

http://www.transparentact.c3.hu

BOOK LAUNCH

Intermedia Department, Hungarian University of Fine Arts
C3: Center for Culture & Communication Budapest present

The Transparent Act: Transparency, Cognition and Interactivity:
Toward a New Aesthetics of Interactive Media Art
Dr Brigitta Zics
Editor: Miklós Peternák

This book presents an artist’s intimate encounter of art by philosophising her practice whilst within the creative process. It explores the radical shift that technology has brought to the role of spectatorship and proposes how through the lens of human cognition we may achieve a better understanding of interactivity within art. The notion of Transparent Act synopsises multidisciplinary accounts and offers an experience-centered contribution to human-computer relationships and their aesthetics. Unlike retrospective accounts of art this book resonates the recent emerging practices of art as research and provides an inside-out viewpoint. This book is intended for practicing artists as well for theorists and curators to gain new perspectives of how interactive art may be practiced, presented, critiqued and engaged with. It includes number of
illustrations of presented concepts developed by the author in collaboration with designer Imre Lepsényi.

“Inasmuch as anything has a traceable origin this book started life long before it was even thought of. And in a very real sense Brigitta Zics’ trajectory as an artist and theorist began long before her own engagement in the pioneering work of an earlier generation of artists and thinkers who looked at the landscape of emerging sound and image technologies in much the same way as previous generations of artists had looked at accelerated movement in space and time, the proliferation of identical objects falling from production lines, or the scale and spectacle of uncontrolled warfare. In short, Zics, work and her thinking, was born into an artistic avant-garde that took the radical strategies and license of arts practice to the unresolved meaning of the world and in her case especially what we now call digital media. Her creative impulse was born and nurtured in media res so to speak and the particularity of her thinking marks a very special moment in the development of the audio visual arts as the baton of pioneers such as Peter Weibel, and Miklos Peternak, was poised to be handed to the next generation. Zics took up the race as the secessionist momentum that begun it was in danger of running out of steam. This book THE TRANSPARENT ACT, Transparency, Cognition and Interactivity: Toward a New Aesthetics of Interactive Media Art, Zics’ installations and constructions such as Mirror_Space and the Mind Cupola are remarkable, and indeed important, because, unlike many who picked up the baton that was (breathlessly) offered, she has taken it in directions that were not anticipated by those pioneers. What follows in this book represents both the kind of continuity and rupture that has always marked the ambitions of a thoughtful avant-garde. “ Prof. Michael Punt, 2014