bezárás

„Liturgia – Restaurálás – Műtárgy”

A Magyar Képzőművészeti Egyetem idén is meghirdeti tanfolyamát:

Liturgia – Restaurálás – Műtárgy
…ami az egyháztörténetből kimaradt: ismeretterjesztő előadások szakrális témákban, restaurátori megközelítésben

Felelős oktatók: dr. Boros Ildikó, dr. Fehér Ildikó
A tanfolyam helyszíne: Magyar Képzőművészeti Egyetem

Célcsoport:

A művészet iránt érdeklődő pedagógusok, egyházi személyek, papok, lelkészek, hittudományi felsőoktatási intézmények, valamint az egyházi iskolák jelenlegi és volt hallgatói, illetve tanárai; hitoktatók és lelkipásztori munkatársak; a téma iránt érdeklődők.
Továbbá - régészek, muzeológusok, művészek, a vizuális kultúra területén működő személyek, akik mélyíteni, ill. frissíteni szeretnék ismereteiket.
Ideje: 1 szemeszter (12 x 4 óra), szombatonként 10-14 óráig.
A tanfolyam kezdete: 2019. február 9.
A tanfolyam részvételi díja: 60.000 Ft
Kredit elismerés: A szemeszter végén oklevelet és kreditigazolást adunk, mivel a tanfolyam pedagógusoknak 5 órával beszámítható továbbképzésnek minősül.
(A 277/1997. (XII.22. ) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről.)

Oktatók: a felelős oktatók és az Egyetem más, felkért tanárai:

Forrai Kornélia – festőrestaurátor művész
Csordás Zoltán – grafikus,-és festőművész
Czinege András – szobrász-restaurátor művész
Szatmáriné Bakonyi Eszter – fém-ötvösrestaurátor művész
Szabó Andrea – grafikusművész

dr. Szemerey-Kiss Balázs – szobrász-restaurátor művész
dr. Terdik Szilveszter – művészettörténész, régész
dr. Fehér Ildikó –  művészettörténész
dr. Boros Ildikó – szobrász-restaurátor művész

Jelentkezés: a jelentkezési lapokat 2019. január 31-ig kérjük visszaküldeni a szakralismuveszet.tanfolyam@mke.hu címre.

A tanfolyam programja:

A szakrális európai művészetet ez az előadássorozat elsősorban a készítéstechnika, a restaurálás, valamint a műtárgyvédelem szempontjai szerint közelíti meg.

Ez a kurzus is az európai művészet hagyományainak, legfontosabb alkotásainak bemutatására törekszik, azonban a hangsúlyt inkább a készítéstechnikára, az anyagra, a restaurálásra helyezve.
Így külön előadás tárgyalja például a főbb ötvöstechnikákat és bemutatja a középkori ötvösség legismertebb fennmaradt emlékeit.
Hangsúlyt fektetünk a középkori oltárképek legjellemzőbb festéstechnikájának, a táblaképfestészetnek a bemutatására is, amely kitér a mesterségbeli sajátosságokra, nehézségekre, valamint a felhasznált anyagokra, a tempera és az olajfestés technikai és esztétikai eltéréseire.
Hasonlóképpen a barokk freskófestészet jellemző magyarországi példáiról is szólunk.
A régi szobrok restaurálásának kérdéseit a készítéstechnika alapján külön csoportosítva tárgyaljuk a faszobrok valamint a kő- és márvány szobrászat területén, a legfontosabb magyarországi emlékek bemutatásával.
Témánk lesz a papír-hordozó megjelenésének jelentősége valamint alkalmazásának sokszínűsége.
A középkori, a reneszánsz, a barokk művészet legváltozatosabb aranyozási módszereinek rejtelmeibe az évtizedek óta evvel foglalkozó restaurátor vezeti be a hallgatókat.
Mivel a kurzus előadásait alapvetően meghatározza a műtárgyközpontú szemlélet, ezért valódi muzeológiai csemegét jelent, hogy befejezésképpen az utolsó órákon már nem vetített képes előadásokat hallgathatnak a résztvevők, hanem a Restaurátor Tanszék tanév végi kiállításán szereplő műtárgyak történetét ismerhetik meg. Az itt kiállított tárgyak készítéstechnikájának ismertetése mellett a restaurálás folyamataiba, valamint az esztétikai helyreállítás kérdéskörébe a restaurálást irányító egyetemi oktatók vonják be a tanfolyam résztvevőit.

Letölthető jelentkezési lap (.doc)

Budapest, 2018. december 3.

Dr. Boros Ildikó – MKE Restaurátor Tanszék
Dr. Fehér Ildikó – MKE Művészettörténet Tanszék

                                                                                 

 

Oktatás

MKE DLA képzés 2021/2022 tavaszi szemeszter

Az előadások helyszíne: MKE Doktori Iskola, Feszty-ház

2022. május 31.