bezárás

Eperjesi Ágnes: Pont fordítva / The Other Way Around

Eperjesi Ágnes: Pont fordítva / The Other Way Around

2021. április 15., csütörtök, 14:00
acb Gallery

Király utca 76., Budapest, 1068

Április 15. csütörtöktől látogatható az acb Galéria legújabb kiállítása, amelyre a galéria nyitva tartási idejében várjuk a látogatókat. A galériatérben egyszerre három személy tartózkodhat.

/////////////////////////

A Pont fordítva Eperjesi Ágnes első egyéni kiállítása az acb Galériában. Az itt bemutatott színes fotogram-sorozatokat 2013 óta készíti, folytatva a fotográfia és a színek összefüggéseire épülő korábbi műveit.

Eperjesi számára a fotogram különösen fontos médium. A „közvetlen lenyomat” művészetben betöltött paradigmatikus szerepét a fényre is kiterjeszti, így vonja be a fotogram médiumát a – Georges Didi-Huberman kifejezésével élve – anakronisztikus (azaz egyszerre archaikus és aktuális) lenyomatok körébe. A fotogramon a fény érintése sötétedést eredményez, a fény hiánya pedig pozitív formaként jelenik meg – ráadásul nemcsak a tónusok, hanem a színek is a maguk komplementereit adják a folyamat végén: minden pont fordítva látszik a megszokotthoz képest, így téve próbára hétköznapi tapasztalatainkat. Erre utal a kiállítás címe.

Eperjesi alkotói metódusa a kiállított fotogram-sorozatok készülésének folyamatára is reflektál. 2013-ban kezdett kísérletezni azzal, hogy a színes fényérzékeny anyagot önmagába hajtja vissza – így a képeken egyszerre rögzül egy színjelenség és képződik le ugyanennek a jelenségnek a térbelisége, torzulása, változékonysága, átmenetisége. Egyszersmind ez a visszahajtás és visszahajlás a fotópapíron megjelenő színek konfigurációjához is kulcsot ad. Ahogy azt korábban ő maga megfogalmazta, az apró változások összegződéseiből kialakuló nagyobb változások természete, a fordulópontokban rejlő lehetőségek és mindezek lenyomatként való rögzítése érdekli. Azok a helyzetek foglalkoztatják, amelyeket képesek vagyunk változás közben, a maguk átmenetiségében megfigyelni – különösen azok, amelyek az átmenetek, változások közben saját magukra is képesek reflektálni. Bár ilyen irányú megfigyeléseinek más médiumok használatával is formát ad, a fotogram mégis mediálisan hordozza számára az önreflektív folyamatok megjelenítésének lehetőségét.

Eperjesi Ágnes (1964) 1989-ben diplomázott az Iparművészeti Főiskola (ma MOME) frissen alapított fotó szakán, mesterdiplomáját is a fotó szakot is befogadó Vizuális Kommunikáció szakon szerezte. Doktori fokozatát a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerezte meg 2010-ben, mestermunkája a Színügyek című hármas kiállítás-sorozat volt. 2011 óta az egyetem Intermédia tanszékén oktat.

Az acb Galéria 2019 óta dolgozik együtt Eperjesivel. A korai fotográfiai munkáit (1986-1999) bemutató kötet az acb ResearchLab kiadásában ugyanabban az évben jelent meg.


A kiállítás május 21-ig látogatható

/////////////////////////

We open our newest exhibition in acb Gallery that can be visited in the gallery's opening hours. Please be advised that the capacity of the gallery space is limited to 3 people for the time being.

/////////////////////////


The Other Way Around is the first solo exhibition of Ágnes Eperjesi at the acb Gallery. She has been making the now presented colour photogram series since 2013, continuing her earlier works based on the colour relations.

Photogram as a medium is especially important to Eperjesi. She extends the paradigmatic role of the “direct print” in art to light as well, thereby including the medium of photogram among the sphere of anachronistic (at once archaic and current) prints, to use Georges Didi-Huberman’s term. In the case of photogram, the contact with light results in darkening, and the absence of light appears as a positive form – moreover, not only the tones, but also the colours yield their complementary pairs at the end of the process: everything is seen as the inverse of normal, putting our quotidian experience to the test. This is what the exhibition’s title refers to.

Eperjesi’s creative method also reflects on the creative process behind the exhibited photograms. In 2013, she began experimenting with folding colour light-sensitive material back onto itself – thereby fixing a colour phenomenon on the medium while also imprinting the spatiality, distortion, variability and transience of the same phenomenon. At the same time, this folding also serves as a key to the configuration of the colours that appear on the photo paper. As the artist herself phrased, she is interested in the nature of bigger changes arising from the synergy of smaller changes, as well as the possibilities that lie in turning points and recording the impression of all of these. She is interested in situations that we can observe in the midst of change, in their very transience – especially ones that are capable of self-reflection in the course of transition and change. Although she gives form to her observations of this kind using other media as well, the photogram as a medium inherently bears the possibility of representing self-reflexive processes.

Ágnes Eperjesi (1964) graduated in 1989 at the freshly established Department of Photography at the Academy of Applied Arts (today MOME) and also acquired her master’s degree at the institution’s later department of Visual Communication that incorporated the photo department. She acquired her doctoral degree at the University of Fine Arts in 2010, her master’s diploma work was the triple exhibition series Colour Matters. She has been teaching since 2011 at the university’s Intermedia Department.

The acb Gallery has been collaborating with Eperjesi since 2019. The volume introducing her early photographic work (1986-1999) was published in the same year by acb ResearchLab.

The exhibition runs until 21th May.

www.facebook.com

Hírek

TRA NGUYEN: CRACK Diplomakiállítás // Artus Kapcsolótér megnyitó

Megnyitó: 2022. febr. 1., 18:00
Helyszín: Artus Stúdió
Megtekinthető: 2022. febr. 1-8.

2022. január 19.

PoC pályázat

Pályázat benyújtás határideje: 2022. február 25. (péntek) 14:00

2022. január 19.

AB PICTURES 2020-22

Vernisszázs: 2022. január 21., 18:00
Helyszín: Szent István Király Múzeum, PELIKÁN GALÉRIA
Megtekinthető: 2022. február 25-ig

2022. január 19.

delineo ergo cogito

Megnyitó: 2022. január 21. 18:00
Helyszín: Vasarely Múzeum
Megtekinthető: 2022. április 24-ig

2022. január 18.

A festékbe lépő ember

Megnyitó: 2021. 01. 24. 18:00
Helyszín: MKE PROFIL
Megtekinthető: 2022. 01. 24-30

2022. január 13.

SOLID ROCK – Berentz Péter és Orbán Előd kiállítása

Megnyitó: 2021. december 14., 18:00
Helyszín: KARINTHY SZALON
Megtekinthető: 2022. január 28-ig

2021. december 07.

POSZTSZOVJET – Szilágyi Lenke fotói 1990–2002

Megnyitó: 2020. junius 27. 19:30
Helyszín: Centrális Galéria
Megtekinthető: 2022. december 31-ig

2020. június 24.