bezárás

Maradandó maradék

Kiállítók: Eiter Tamás, Fischer Judit, Gink Sári, Kortmann Járay Katalin, Mendreczky Karina, Mézes Tünde, Molnár Judit Lilla, Murányi Mózes Márton, Szemző Zsófia, Varju Tóth Balázs

Megnyitó: 2021. 06. 08. 19:00
Helyszín: FKSE - Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület
A kiállítást megnyitja: Nagy Gergely, az Artportal főszerkesztője

Megtekinthető: 2021. 06. 09. – 06. 26.

„Az agyban párhuzamos idők feldolgozása folyik. Ilyen formán olyan jelenségek is értelmezhetőek, amelyeknél az időfolyását visszafelé érzékeljük.”
/Detlef Linke: Az Agy/

Az elmúlt másfél év végtelenül bizonytalan és ingerszegény állapotában az internet és az online kapcsolattartás mellett a személyes emlékezet jutott a legnagyobb szerephez a túlélés során. A négy fal között jelentéktelenné váló jelent felváltották a múlt önfeledt pillanatai, valamint a jövő rémképei. A lezárások során különböző mértékben, de mindenki számára megtapasztalhatóvá vált az idősíkok rétegzett jelenléte és az a kettősség, meghasonlottság, amely a mindennapi érzékelésünkre és világról alkotott képünkre az enyhítések óta is hatással van.
A Maradandó maradék című kiállítás valós és konstruált terekben, a múlt és a jövő rétegei között ingázik. A kiállított művek egy része a mindennapok mozzanatait, személyes tapasztalásait tárgyi motívumokhoz köthető érzelmi minőségeken és emlékeken keresztül tárja fel. A tárgyak az egyes korok és személyek között közvetítőként működnek, ezáltal a hozzájuk rendelt képzettársítások, érzelmek az egyén számára bármikor előhívhatóak és felidézhetőek. Az ún. autobiografikus memóriára az egyik legismertebb példa Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című regényének azon pontja, amikor a mesélőben a híres francia sütemény, a Madeleine íze gyermekkori emlékeket hoz felszínre. Érdekes, hogy az illat-indukált emlékek kisgyermekkori, főként 10 éves kor előtti időkre datálhatók és sokkal intenzívebben kerülnek újraélésre mint a fotók és szövegek nyomán előhívott emlékképek. Az önkéntelen emlékezés folyamata a körülöttünk lévő tárgyak gondos megválasztásával kontrolálható. Egy tárgy financiális értelemben vett, vagy az adott társadalom által meghatározott értéke másodlagos az emlékezetre gyakorolt hatásmechanizmusával szemben.

A téma a maga összetettségéből kifolyólag egy tágabb kontextusban is vizsgálatra kerül az egyes műveken keresztül. Az emlékezet és az észlelés kapcsán a konstruált valóságtól a déja vu és a nosztalgia hétköznapi jelenségein keresztül a Bergsoni időfelfogásig (’teremtő idő’) számtalan réteg megjelenítésre kerül.

A vírus miatt közel másfél évet csúszó kiállítás mindenkori aktualitását fokozza a világjárvány kollektív tapasztalata, amelyre az emlékezet regiszterein keresztül az egyén-tér-idő viszonyrendszerében a kiállított alkotások indirekt módon reflektálnak. A rendkívüli gyorsasággal alaphelyzetté szilárdult karantén során a tézis, miszerint az állandóság csak látszat és a változás az egyetlen invariáns tényező, az észlelés szintjén teljes mértékben felülírásra került. A Maradandó maradék a folyamatos információáramlás, fluktuáció ellenére egy „fix” pontot kíván a jelenben kijelölni és mindenki számára hozzáférhetővé tenni.

Kurátor: Maj Ajna
Grafika: Szemző Zsófia

nyitvatartás:
kedd 14:00-18:00
szerda 16:00-20:00
csütörtök 14:00-18:00
péntek 14:00-18:00
szombat 10:00-14:00

Külön köszönet: Arndt Bernadett
Támogató: NKA – Nemzeti Kulturális Alap
https://nka.hu/

www.facebook.com

Hírek

TRA NGUYEN: CRACK Diplomakiállítás // Artus Kapcsolótér megnyitó

Megnyitó: 2022. febr. 1., 18:00
Helyszín: Artus Stúdió
Megtekinthető: 2022. febr. 1-8.

2022. január 19.

PoC pályázat

Pályázat benyújtás határideje: 2022. február 25. (péntek) 14:00

2022. január 19.

AB PICTURES 2020-22

Vernisszázs: 2022. január 21., 18:00
Helyszín: Szent István Király Múzeum, PELIKÁN GALÉRIA
Megtekinthető: 2022. február 25-ig

2022. január 19.

delineo ergo cogito

Megnyitó: 2022. január 21. 18:00
Helyszín: Vasarely Múzeum
Megtekinthető: 2022. április 24-ig

2022. január 18.

A festékbe lépő ember

Megnyitó: 2021. 01. 24. 18:00
Helyszín: MKE PROFIL
Megtekinthető: 2022. 01. 24-30

2022. január 13.

SOLID ROCK – Berentz Péter és Orbán Előd kiállítása

Megnyitó: 2021. december 14., 18:00
Helyszín: KARINTHY SZALON
Megtekinthető: 2022. január 28-ig

2021. december 07.

POSZTSZOVJET – Szilágyi Lenke fotói 1990–2002

Megnyitó: 2020. junius 27. 19:30
Helyszín: Centrális Galéria
Megtekinthető: 2022. december 31-ig

2020. június 24.