bezárás

Kortárs művészetelméleti és kurátori mesterképzési szak - 2022-től

Tantárgy Kód 1. félév óraszám/ kredit 2. félév óraszám / kredit 3. félév óraszám / kredit 4. félév óraszám/ kredit 5. félév óraszám/ kredit 6. félév óraszám/ kredit 7. félév óraszám/ kredit 8. félév óraszám/ kredit 9. félév óraszám/ kredit 10. félév óraszám/ kredit
Kurátori ismeretek
Kortárs művészeti kurátori ismeretek KMM-KMKI01-04 2 K 4 2 K 4 2 K 4 2 K 4                        
A kortárs művészet és előzményei KMM-KOME01-02 2 K 4 2 K 4                                
Kortárs művészeti kiállítás-rendezési gyakorlat KMM-KMKR01-04 2 Gy 4 2 Gy 4 2 Gy 4 2 Gy 4                        
Szakmai írásgyakorlat és kritikaírás KMM-SZIK01-02 2 Gy 4 2 Gy 4                                
művészetelmélet
Modern és kortárs művészetelméletek KMM-MOKM01-04 2 Gy 4 2 Gy 4 2 Gy 4 2 Gy 4                        
Szakmához kapcsolódó társadalomtudományi ismeretek 
Kortárs művészetszociológia KMM-KMSZ01 2 K 2                                    
Kortárs művészetpszichológia KMM-KMPS01     2K 2                                
jogi, gazdasági és menedzsment ismeretek

Jogi- és gazdasági ismeretek

KMM-KOGI01-02         2 K 3 2 K 3                        
Projektmenedzsment a képzőművészetben KMM-PRMK01-02         2 K 3 2 K 3                        
szakmai gyakorlat
Szakmai gyakorlat KMM-SZGY01-02 60 Gy 5 60 Gy 5                                
diplomamunka
Diplomamunka és szakdolgozat konzultáció KMM-DISK01-02         4 konz 10 4 konz 10                        
  Összesen 216 27 240 27 182 28 210 28                        
szabadon választható tantárgyak
      3   3   2   2