ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

takarító
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
Takarítói feladatok teljeskörű ellátása, a közös helyiségek, irodák, tantermek takarítása, tisztántartása.

Betöltendő állás szakmacsoportja:
fizikai munka

Betöltendő állás jogviszonya:
Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, teljes munkaidő (heti 40 óra),

A munkavégzés helye:
Budapest,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@mke.hu e-mailcímre kell benyújtani. Kérem pályázatához csatolja, a 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (1) és (2) bek. szerinti hatósági erkölcsi bizonyítványt arra is kiterjedően, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kácser István üzemeltetési osztályvezető nyújt, a 06-20-967-4015 telefonszámon.

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/ képesítés:

 • Befejezett 8. osztály

Egyéb pályázati előnyök:

 • tisztítás-technológiai szakmunkás (takarító) okj-s szakképesítés
 • hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • a Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE karbantartó (villanyszerelő) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE karbantartó (villanyszerelő) munkakör betöltésére