Képzés a Doktori Iskolában

A Magyar Képzőművészeti Egyetem doktori képzése a művészeti tevékenységet hivatásszerűen művelő, a hazai és a nemzetközi szcénában is aktív képzőművészeknek ad lehetőséget négy éven át tartó elmélyült művészi és kutatói munkára. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában a művészeti kutatás alapját az alkotói tevékenység képezi, ehhez kapcsolódik az elméleti kutatás. A doktori tanulmányok végén az új eredményt tartalmazó doktori értekezést a,megvédésre kerülő mestermű hitelesíti. A Magyar Képzőművészeti Egyetem doktori képzése keretet biztosít arra, hogy eltérő művészeti alapállások, gondolkodásmódok, generációk találkozzanak és termékeny módon hassanak egymásra. Az elméleti kutatását segítő tematikus előadások mellett a heti rendszeres doktori programok alkalmat nyújtanak a hallgatóknak, hogy egymás alkotó tevékenységét megismerjék, az egyéni munkaprogramok fejlődését kövessék és megvitassák, elősegítve a hallgatói együttműködést. A Doktori Iskola folyamatosan alakítja, bővíti kínálatát, kísérletet téve a korszerű, dinamikus, a kor változó kihívásaira is reagálni képes struktúra kialakítására.