Doktori Tanács

Doktori Tanács

Az MKE Doktori Tanácsa

A Doktori Tanács a doktori képzés szervezésére és a fokozat odaítélésére a Szenátus által létrehozott testület. A Doktori Tanács szükség szerint, de legalább tanulmányi félévenként egyszer ülésezik. Feladat- és hatáskörét az MKE Doktori Szabályzata, működési rendjét a Doktori Iskola Működési Szabályzata határozza meg.

Kérelmek benyújtása

A Doktori Tanácshoz benyújtani kívánt kérelmeket (pl. jelentkezés doktori védésre, doktori fokozat honosítása, témavezetéssel kapcsolatos kérelmek, kreditelismerés) a dla@mke.hu vagy a weiszmuller.agnes@mke.hu címre kell küldeni.

A Doktori Tanács üléseinek jegyzőkönyvei

A Doktori Tanács döntéseit határozatba kell foglalni és a Doktori Iskola oktatói, más foglalkoztatottjai és hallgatói számára hozzáférhetővé kell tenni. Az ülések jegyzőkönyve a Teamsben érhető el, a dokumentumok megtekintéséhez az arra jogosultak a dla@mke.hu címen kérhetnek hozzáférést.

A Doktori Tanács tagjai

szavazati jogú tagok:

Dr. Galambos Éva DLA egyetemi adjunktus
Dr. habil. Kicsiny Balázs DLA egyetemi tanár, a Doktori Tanács elnöke
Dr. habil. Kőnig Frigyes DLA egyetemi tanár
Dr. habil. Ötvös Zoltán DLA egyetemi docens
Dr. habil. Sugár János DLA egyetemi tanár
Dr. habil. Varga Tünde PhD egyetemi docens
Dr. Jákfalvi Magdolna DSc egyetemi tanár, PTE
Dr. Kárpáti Andrea DSc egyetemi tanár, BCE
Dr. Szigetvári Andrea DLA egyetemi docens, LFZE
Dr. habil. Tillmann József PhD egyetemi tanár, MOME
Dr. habil. Zwickl András PhD egyetemi tanár, MOME
hallgatói képviselő

tanácskozási jogú tagok:

Dr. habil. Csanádi Judit DLA professor emerita
Dr. habil. Farkas Ádám DLA professor emeritus
Dr. habil. Jovánovics György PhD professor emeritus
Dr. habil. Mauer Dóra DLA professor emerita