ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

Magyar Képzőművészeti Egyetem
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

segédmunkás
munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

 • Az Egyetem épületeiben berendezési tárgyak, nyílászárók, zárak, csaptelepek karbantartása, javítása, szükség szerinti cseréje, betört ablakok üvegezése, falfúrás, anyagmozgatás, bútormozgatás, szállítás, környezet-, és állagmegóvás.
 • Folyékony szappan, fertőtlenítőszerek, egészségügyi papír, kéztörlő feltöltés, műhely takarítás.
 • Járdasöprés, téli szezonban, ha szükséges hó eltakarítás.
 • Az Epreskert, Intermédia Tanszék és Doktori Iskola egész területét érintő növényzet karbantartása (fűnyírás, sövényvágás, metszés stb.).
 • Részt vesz az egyetem ingatlanaiba szervezett különféle rendezvények lebonyolításában, rendezésében.

Betöltendő állás szakmacsoportja:
fizikai munka

Betöltendő állás jogviszonya:
Közalkalmazotti jogviszony (Kjt)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, teljes munkaidő (heti 40 óra),

A munkavégzés helye:
Budapest,

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot elektronikus úton az allaspalyazat@mke.hu e-mailcímre kell benyújtani. Kérem pályázatához csatolja, a 90 napnál nem régebbi, a Kjt. 20. § (1) és (2) bek. szerinti hatósági erkölcsi bizonyítványt arra is kiterjedően, hogy a pályázó büntetlen előéletű, valamint nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kácser István üzemeltetési osztályvezető nyújt, a 06-20-967-4015 telefonszámon.

Pályázati feltételek, előnyök:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/ képesítés:

 • általános iskola 8 osztály

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1-3 év

Egyéb pályázati előnyök:

 • Szakipari végzettség (villanyszerelő, vízvezeték szerelő, lakatos...)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • a Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • részletes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE takarító munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE segédmunkás munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE karbantartó (villanyszerelő) munkakör betöltésére

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

ÁLLÁSPÁLYÁZAT – MKE karbantartó (villanyszerelő) munkakör betöltésére