Dr. Habil. Révész Emese PhD

egyetemi docens

CV

Munkács, 1967. 08. 09.

Tanulmányok

1999-2002: ELTE PHD, Művészettörténeti Intézet
PHD dolgozat (védés: 2008) Magyarországi sajtóillusztráció 1850-1870
1993-1998 ELTE BTK, művészettörténet szak
Diplomamunka: A Kassai Ábrázolt Folyóirat (1848) és köre
1988-1992 Színház- és Fimművészeti Főiskola, TV-rendező-szerkesztő szak
1986-1988 ELTE Tanárképző Főiskola, magyar-népművelés szak
1982-1986 Székesfehérvár, József Attila Gimnázium; Bicske, Vajda János Gimnázium

Végzettség és szakképzettség

művészettörténész, PHD, ELTE Művészettörténeti Intézet

Tudományos fokozat

PHD, 2008
Az értekezés címe: „Az Ország Tükre”. Sajtóillusztráció Magyarországon 1850-1870

Munkahelyek

2011-től Werk Akadémia kurátor képzése, oktató
2009-től Magyar Képzőművészeti Egyetem, adjunktus
2002-2009: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Művészettörténeti Tanszék, adjunktus
1999-2002 BÁV becsüs tanfolyamok, oktató
1998-1999 MTA Művészettörténeti Kutatóintézete, Adattár
1997-1999 Magyar Nemzeti Galéria, külső munkatársa (Székely Bertalan-kiállítás, Történelem-Kép kiállítás)

Oktatási tapasztalat

  • Egyetemi szinten oktatott témakörök: 19-20. századi egyetemes és magyar művészet, egyetemes és magyar grafikatörténet, a művészképzés története
  • Felnőttképzés: népszerűsítő előadások, felvételi előkészítő az egyetemes és magyar művészet köréből
  • Tudományos előadások: konferencia-előadások

Díjak / ösztöndíjak / pályázatok

2009-2012 Magyar Tudományos Akadémia Bólyai János Kutatási ösztöndíj: Csók István festészete
2003-2004 Deák-Dénes ösztöndíj: Csók István
2001-2004, 2005-2008: OTKA-kutatás: A Képzőművészeti Főiskola története 1871-1945
2000-2003 OTKA-kutatás: A magyar néprajz szerepe a nemzeti önkép kidolgozásában
1999-2002 ELTE BTK hároméves doktori (PHD) képzés

Oktatói tevékenység

2002-től Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Művészettörténeti Tanszék, adjunktus
1999-2002: BÁV becsüs tanfolyamok, oktató


Publikációk

Önálló kötetek

Mentés másként. Könyvillusztráció tegnapról mára. Válogatott tanulmányok. Tempevölgy, Balatonfüred, 2020.

Firkaforradalom. Válogatott írások a grafikáról. Új Művészet, Budapest, 2019.

A művészet kertje. Gross Arnold (1929-2015) művészete. Budapest, 2019.

Műterem. Szerepek és újraértelmezések. (Székely Bertalan Műteremház Füzetek 14.) Szada, 2016.

Kép, sajtó, történelem. Illusztrált sajtó Magyarországon 1870-1870. Argumentum - OSZK, 2015.

Fényes Adolf. (Magyar mesterek). Kossuth, Budapest, 2014.

Az Ország Tükre. Képes sajtó Magyarországon 1780-1880. Kiállítási katalógus. Budapest Történeti Múzeum, 2012.

Csók István. Kossuth. Budapest, 2010.

Székely Bertalan kultusza Szadán. (Székely Bertalan Műteremház Füzetek 7.) Szada, 2010.

Csók István. Corvina, Budapest, 2006.

Rippl Rónai József. (A művészet mindenkié) Bumbum, Budapest, 2005.

A magyar historizmus. (Korok és stílusok). Corvina, Budapest, 2005.

“Eredeti másolat” Balló Ede és XIX. századi magyar kortársainak művészi másolatai a reneszánsz és barokk festészet remekművei után. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2004 (Szerkesztő)

Egy elfeledett életmű. Székely Árpád (1861-1914). (Székely Bertalan Műteremház Füzetek I.) Szada, 2003.

Frank Frigyes. Egy magyar expresszionista. Szeged, 2003.

A 120 legszebb magyar festmény. (Társzerző) Mecénás Kiadó, Budapest, 2002.
 

2020

A Magyar Képzőművészeti Egyetem. The Hungarian University of Fine Arts. Budapest, 2020.

Barnie szeret. Metzing Eszter varrottas képei. Új Művészet online, 2020. január - https://www.ujmuveszet.hu/2020/01/barnie-szeret/

A színek szárnyakat adnak. Peter Sís: A fal. Új Művészet, 2020/1-2, 53-55.

Egy csepp lime. Turi Lilla illusztrációi Dragomán György novellájához. Új Művészet, 2020/3, 36-37.

Művészek között egy művészettörténész. Végvári Lajos a Képzőművészeti Főiskolán. In: Alkotás, értelmezés, recepció. Tanulmányok Végvári Lajos (1919-2004) művészettörténész tiszteletére. Szerk.: Révész Emese. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2020, 25-45.

Illusztrációra fel! Az 1. Budapesti Illusztrációs Fesztivál egy szervező szemével. Tempevölgy, 12, 2020/1, 107-116.

Jónás Péter Asztalok című sorozata. In: Miskolci Grafikai Triennálé 2020. Herman Ottó Múzeum, Miskolci Galéria, Miskolc, 2020, 105-109.

Korrekció nélkül. Miskolci Grafikai Triennálé 2020. Új Művészet, 2020/10, 28-30.

„Éljen a kérdőjel, vesszen a pont.” Réber László (1920-2001) irodalmi illusztrációi. In: Éljen a kérdőjel, vesszen a pont! Réber László (1920-2011) születésének 100. évfordulójára, a művész irodalmi illusztrációiból rendezett kiállítás katalógusa. Budavári Önkormányzat, Budapest, 2020.

Tisztes jelenlét. Magyar illusztrátorok a Pozsonyi Illusztrációs Biennálén. Magyar Iparművészet, 2020/7, 9-15.

Jelenkori tárgyportrék. Bányay Anna grafikái. Új Művészet, 2020/11, 45-47.

Barlangrajz az Ipad-en. David Hockney – Martin Gayford: A képek története gyerekeknek című kötetéről. Mesecentrum, https://igyic.hu/konyvajanlok/barlangrajz-az-ipaden.html

Réber László illusztrációi Örkény István Egyperces novelláihoz. Art Limes, 2020/2, 71-86.

Játsszunk most őskáoszt! Babos Zsili Bertalan: Nyersanyag. Magyar Narancs, 2020. november 26., 48. szám, 35-36.

A felejtés borítékjai. Andreas Fogarasi sorozatáról. Balkon, 2020/6, 32-35.

Színről képre. Az Ember Tragédiája könyvillusztrációban. Irodalmi Magazin, 2020/4, 45-50.

Aranytartalék. A magyar művészi grafika nagy generációja a T-Art Alapítvány grafikai gyűjteményében. In: T-Art gyűjtemény. Szerk.: Garami Gréta. T-Art Alapítvány, Budapest, 2020, 37-50.

Visszatérés a kezdetekhez. Szabados Árpád rajzművészete. In: Szabados Árpád. Szerk.: Sinkó István. Kiállítási katalógus. Reök Palota, Szeged, 2020, 9-30. [Angolul: Return to the Beginnings. The Drawing of Árpád Szabados. 31-54.]

2019

Egy időcsavargó naplója. Badacsonyi Sándor grafikái. Magyar Szemle, 2019/1-2, 119-126.

A grafika otthona. A Dürer Terem története. Artmagazin, 2019/1, 66-71.

Jaschik Álmos művészetpedagógiája. Szcenárium, 2019/2, 32-39.

Mese a kertről. (Rofusz Kinga: Otthon.) Alföld, 2019. április, 107-110.

Egy Magyar New Yorkban. Tibor Kárpáti: America NYC. Új Művészet, 2019/4, 55.

A könyörültesség és a szánalom árnyalatai. Gyermekszegénység a századforduló Magyar festészetében. In: Gyerek/Kor/Kép. Gyermek a Magyar képzőművészetben. Tanulmányok Budapest Múltjából XLIII., Budapest Történeti Múzeum, 2019, 121-154.

Bologna-mérleg. Bolognai gyermekkönyv és illusztrációs vásár. Tiszatáj online. 2019. 04.29.
http://tiszatajonline.hu/?p=123383

A rinocéroszt rajzoló. A T-Art Alapítvány grafikai gyűjteménye. Új Művészet, 2019/5, 39-41.

A képzelet pontos rajza. Sáros András Miklós Feljegyzései. Új Művészet, 2019/6, 44-46.

Az aktmodell mint munkatárgy. Eperjesi Ágnes szépségkirálynő projektje. Új Művészet, 2019/7, 59-61.

A vizuális narráció eszköztára a Design-könyvek sorozatában. Gyerekvilágok – Studia Litteraria 2019/1-2, 166-193.

Kiegyezés és laudáció. Orlai Petrich Soma Kazinczy-képe. Irodalmi Magazin, 2019/4, 77-81.

Casanova a síneken. Takáts Márton grafikái. Új Művészet, 2019. november -
https://www.ujmuveszet.hu/2019/11/casanova-a-sineken/

Táj - kép - tér. Tárlatajánló. Takáts Márton és Kondor Attila tájai. Műértő, 2019. november

2018

Megújuló grafika. In: Le nyomat. Kiállítási katalógus, Tatabánya, 2018. január 13.

A színek hatalma – A hatalom színei. Képeskönyvek hatalomról és politikáról.
http://www.prae.hu/article/10208-a-szinek-hatalma-a-hatalom-szinei/

Az ismerős idegen. [Schmidt Cecília: Egyik kutya, másik eb.] Bárka, 2018/2, 60-61.

Nyomtatás – nyomhagyás. Maurer Dóra grafikai munkássága. In: Nyomtatás/nyomhagyás. Maurer Dóra grafikai munkássága 1957-1981. magyar Képzőművészeti Egyeteme, Gáyor-Maurer Sumus Alapítvány, Budapest, 2018, 7-46.

Értékőrző tanoda. A NaN-art Rajztanoda és Grafikai Műhely. Új Művészet, 2018/2, 18-20.

Műcsarnok változó díszletek között. In: Műcsarnok és műcsarnokok. Az Új Művészet művészetelméleti melléklete. Új Művészet, 2018/4, 10-13.

Faust-variációk. Műértő, 2018. június, 1, 6.

Az amnézia tárlói. Albert Ádám kiállítása a Kassák Múzeumban. Artmagazin, 2018/3, 30-33.

Piroska és a négyzet. Dizájn mesekönyv-sorozatok. Artmagazin, 2018, 105/4, 64-70.

A boldogság színe. [Maros Krisztina A boldogság színe című könyvéről]
http://www.barkaonline.hu/futtyoges-es-nahatozas/6352-a-boldogsag-szine

Fametszéstől a monitorig. A művészi grafika oktatása a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. In: Élő vonal. Kortárs művészi grafika a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Szerk.: Szurcsik József, Dobó Bianka. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2018, 22-33.

„A macska a veréb háza”: Magyar gyermekvers-illusztráció – különös tekintettel a kortársakra. In: „…Kézifékes fordulást is tud”. Tanulmányok a legújabb magyar gyerekirodalomról. Szerk.: Hansági Ágnes, Hermann Zoltán, Mészáros Márton, Szekeres Nikoletta. (Tempevölgy könyvek 29.) Balatonfüred, 2018, 10-38.

„Itt minden rajzolva van”. Dániel András: A nyúlformájú kutya.
https://www.prae.hu/article/10539-itt-minden-rajzolva-van/

A repülés kalligráfiája. [Békési Rozi Andersen-illusztrációi] Bárka – Papírhajó
http://www.barkaonline.hu/futtyoges-es-nahatozas/6424-revesz-emese--a-repules-kalligrafiaja

Népi és polgári életkép. Populáris grafika, könyv és folyóirat illusztráció. In. A magyar művészet a 19. században. Szerk.: Sisa József, Papp Júlia, Király Erzsébet. MTA Bölcsészettudományi Központ, Osiris Kiadó, Budapest, 2018, 352-260, 388-396.

A szocialista realista grafika. In: Szigorúan ellenőrzött nyomatok. A magyar sokszorosított grafika 1945-1961 között. Szerk.: Pataki Gábor. Miskolci Galéria, Miskolc, 2018, 85-103.

Szigorúan ellenőrzött nyomatok. A magyar sokszorosított grafika 1945-1961 között. In: Szigorúan ellenőrzött nyomatok. A magyar sokszorosított grafika 1945-1961 között. Szerk.: Pataki Gábor. Miskolci Galéria, Miskolc, 2018, 195-224.

On Mark-Making. Dora Maurer’s Systemic Alchemy and Kinetic Captures. Celebrating Print, 2018, vol. 4., No. 1-2., 8-24.

Helyzetszabályozó pollinátor. Molnár Zsolt szépségesen talányos masinái. Új Művészet, 2018/10, 38-41.

Életjel. A festői gesztus zeneisége Nádler István festészetében. Tempevölgy, 2018/4, 113-120.

Grafika a szintézis jegyében. [Párhuzamosan Válogatás a Miskolci Grafikai, a Salgótarjáni Rajz, és az Egri Akvarell Biennálék és Triennálék közgyűjteményekben őrzött anyagából.] In: III. Országos Akvarell Triennálé, Eger, 2018, 251-255.

Egy eminensen európai. Tettamanti Bélarajzművészete. Art Limes, 2018/6, 35-42.

Szabad játéktér. Kortárs Magyar gyermekvers-illusztráció. Art Limes, 2018/6, 75-82.

A könyvillusztráció mint a “biztonsági modernizmus” új terepe a Petőfi Irodalmi Múzeum 1958-as Magyar költészet – Mai Magyar grafika kiállításának példáján. In: (Kevésbé) szigorúan ellenőrzött nyomatok. A Magyar sokszorosított grafika 1945-1961 között című konferenecia kísérő kiadványa. Hermann Ottó Múzeum, Miskolci Galéria, Miskolc, 2018, 27-42.

2017

A XIX. század a XX. századból. [A Magyar Nemzeti Galéria új 19. századi állandó kiállítása.] Műértő, 2017, március, 1, 7.

Határátlépések metszőkéssel. Graphics Open2. Új Művészet, 2017, március, 24-25.

Firkaforradalom. Élet és Irodalom, 2017. április 21., 22.

A tulajdonságok nélküli ember vágyai. [Födő Gábor művei] In: Miskolci Grafikai Triennálé 2017. Szerk.: Madarász Györgyi. Miskolc, 2017, 94-99.

Grafika sokk! Új Művészet, 2017/5, 45-47.

„Remélem, nem vagyok modern. Kondor Béláról töredékekben. Artmagazin, 2017/4, 20-26.

Szalonhibrid. Élet és Irodalom, 2017. június 16., 22.

A skorpió diszkrét bája. Gallov Péter rajzairól. Új Művészet, 2017/6, 22-24.

Valami nyomtatott és valami új. [III. Országos Miskolci Grafikai Triennálé] Műértő, 2017, július-augusztus, 1, 6.

Teszt – Gyerek – Teszt. Artmagazin, 2017/5, 48-49.

Hogyan csináljunk posztmodern gyerekkönyvet? Dániel András: És most elmondom, hogyan lifteztem. Artmagazin, 2017/5, 60.

Négykézláb. Szurcsik József „grafirkái” Császár László verseihez. Új Művészet, 2017/8, 50-51.

365 idegen tárgy megtisztítása. [Eperjesi Ágnes kiállítása] Artmagazin, 2017/7, 38-41.

Mesterek és tájak. In. Mesterek. Válogatás a Völgyi-Skonda Gyűjteményből. Budapest, 2016, 8-19.

Az emlékezés és felejtés kertje. Az Epreskert és szobrai. Múzeumcafé, 61. Kert: a táj mint műemlék. Budapest, 2017, 77-114.

A realizmus akadémiája. A Magyar Képzőművészeti Főiskola 1945 és 1956 között. In: Forradalom előtt. A Magyar Képzőművészeti Főiskola 1945 és 1956 között. Szerk.: B. Majkó Katalin. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2017, 16-85.

A Képzőművészeti Főiskola az ötvenes években. In: 20 éves a Pécsi Művészeti Kar. Tanulmányok a Jubileumi Konferencia előadásaiból. Szerk.: Fekete Vali, Raffay Endre, Tüskés Anna. Pécs, 2017, 64-75.

Átjárók mese és valóság között. Szegedi Katalin gyermekkönyv-illusztrációi. Art Limes, 2017/4, 11-16.

Szabadrajz három tételben. Molnár Jacqueline három új könyvéről. Art Limes, 2017/4, 17-24.

Épült – közadakozásból. A Régi Műcsarnok építésének mecenatúrája. In: az Osztrák-Magyar Monarchia mint művészeti színtér. II. A festészet párhuzamos narratívái. Szerk: Sármány-Parsons Ilona, Szegő György. Műcsarnok, Budapest, 2017, 22-31.

2016

Egy hártyássszárnyú pendülés képe. [Remsey Dávid illusztrációi Borbáth Péter Sündör és Niru című kisregényéhez.] Bárka online, 2016. január -
http://www.barkaonline.hu/futtyoges-es-nahatozas/5116-egy-hartyas-szarnyu-pendules-kepe

Garman világa. [Stian Hole illusztrációi] http://www.prae.hu/article/8893-garmann-vilaga/

Ki ette le a könyvet? [Dániel András: Az Óriás, aki bement egy könyvbe]
http://www.barkaonline.hu/futtyoges-es-nahatozas/5172-ki-ette-le-a-konyvet

Fókuszváltás. [Fotó/Modell, Magyar Képzőművészeti Egyetem] Műértő, 2016/3, 4.

Palackposta Makóról. Képtaktikák. A Makói Grafikai Művésztelep, 1977-1990. Új Művészet, 2016/4, április, 32-35.

Maszkos szerepjátékok. Gaál József kép-szó társulásai. Új Művészet, 2016/4, április, 36-39.

Senki semmit. Esterházy Péter és Szüts Miklós közös könyve. Új Művészet, 2016/4, április, 40-42.

Bolondok hajóján? Kortárs könyvillusztráció és kortárs bibliofília. Bárka, 24, 2016/2, 70-76.

Közelítések Árkádiához. [Filp Csaba kiállítása.] Élet és Irodalom, 2016. május 13., 22.

Mese, kép, színház. Papírszínház a művészettörténész szemével. In: Papírszínház. Módszertani kézikönyv. Budapest, Csimota, 2016, 15-18.

Profán kis szentek az abroszon. Födő Gábor, az év grafikája. Új Művészet, 2016. június, 25-27.

Légy szabad és álmodozz! Dr. Seuss képeiről. Bárka, 2016/4, 66-67.
http://www.barkaonline.hu/futtyoges-es-nahatozas/5351-legy-szabad-es-almodozz

Árkádiában éltem – Kovács Tamás képeiről. Magyar Szemle, 2016/5-6, 97-107.

Holdvedúta. [Iski Kocsis Tibor: Luna] Élet és Irodalom, 2016. július 1., 22.

Műkitétel a javából. [Képek és nézők Pest-Budán. A Pesti Műegylet története.] Műértő, 2016. július – augusztus, 1, 7.

A felfedezésre váró Másik. Gyermekkor és gyermek a magyar képzőművészetben. In: Gyerek/Kor/Kép. Gyermek a magyar képzőművészetben. Budapest Történeti Múzeum, Budapest, 2016, 5-16.

Mítosz és valóság. Gyermek a magyar képzőművészetben. In: Gyerek/Kor/Kép. Gyermek a magyar képzőművészetben. Budapest Történeti Múzeum, Budapest, 2016, 17-33.

A tudatalatti törvénye: a rajz. [Gombosi György gyűjteménye] Műértő, 2016/december – január, 9.

2015

Képekkel a mindenségről. [Satoe Tone: Pippó utazása. Kisgombos Kiadó, 2014) http://www.pagony.hu/kepekkel-a-mindensegrol

Más-képek tündérekről és szörnyekről. Újabb gyermekkönyveink illusztrációiról. [Rofusz Kinga, Paulovkin Boglárka, Torben Kuhlmann és Dániel András illusztrációiról.] http://www.barkaonline.hu/papirhajo/4501-ujabb-gyermekkonyveink-illusztracioirol

Helyzetben az akvarell. II. Egri Országos Akvarell Triennále. Új Művészet, 2015/1-2, 68-71.

Kivetkőzés, átöltözés, alakváltás. [F. Dózsa Katalin: Megbámulni és megbámultatni. Viselettörténeti tanulmányok. L’Harmattan, Budapest, 2014. 473. p.] Műértő, 2015. február

Rembrandt-óvóhely. [Rembrandt nyomában. Rézkarcolók a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1921-1929. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem] Élet és Irodalom, 2015. február 20., 22.

Hab/Csók. [Csók István-kiállítás. Várkert Bazár] Élet és Irodalom, 2015. február 27., 22.

Rippl-Rónai franciául. Élet és Irodalom, 2015. március 27., 22.

Távolról és magasból. Vadász Endre festészete. Új Művészet, 2015. május, 40-41.

Egy túlérett dekadens. [Gellér Katalin Sassy Attila monográfiája] Műértő, 2015. május., 22.

Egy kollekció sorsfordulója. Az AMGA-gyűjtemény. Új Művészet, 2015/6, június, 34-36.

Technika vagy médium? Az akvarell esélyei az ezredfordulón. In: II. Országos Akvarell Triennálé 2014. Eger, 2015, 4-6.

Legyen nekünk: „Vormarz”. [Cilinder és lokni. Biedermeier Magyarországon. Vaszary Galéria, Balatonfüred.] Élet és Irodalom, 2015. július 3., 22.

Egy felnőtt képeskönyv kicsomagolása. Szabó Imola, Maros Krisztina: Kinőtt szív. L'Harmattan, Budapest, 2015. - http://www.prae.hu/article/ (2015. július 2.)

Ez nem az akadékoskodás helye. Csontváry életműve a Budai Várban. - http://vs.hu/magazin/osszes (2015. július 11.)

Dupla Bieder. Műértő, 2015. július-augusztus

Hol lehet az Ilike. [Kun Fruzsina illusztrációi Elekes Dóra: Mutter és a dzsinnek, Csimota, 2015.] Bárka, 2015/6, 78-69; http://www.barkaonline.hu/futtyoges-es-nahatozas/4802-a-muter-meg-a-dzsinnek-illusztracioirol

„Tanúja és krónikása vagyunk a korunknak.” Kass János művészete a 60-as években. Art Limes, 2015/3, 5-20.

Mi történik velünk? [Rácmolnár Sándor kiállítása a Várfok Galériában] Élet és Irodalom, 2015. szeptember 25., 22.

Képeskönyv felnőtteknek? Helyzetjelentés a kortárs magyar könyvillusztrációról. Műértő, 2015. november, 12-13.

A lenyomat mint napló. Koós Gábor műveiről. Új Művészet, 2015/11, november, 40-43.

A művész-identitás változása Csók István önéletírásában. In: Csók István (185-1961): Emlékezéseim. Szerk.: Révész Emese. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2015, 138-154.

Választások és vonzások. In: Grafikai ritkaságok 2015. Újpest Galéria, 2015, 3-10.

Rázós ügyek. Aranyvackor: ötödik gyerekirodalmi- és illusztrációs pályázat. Új Művészet, 2015/12, december, 74-77.

Portugál humor, francia harag. [Catarina Sobral: Assimpa; Rémi Courgeon: Botocska.] 2015. december - http://www.barkaonline.hu/futtyoges-es-nahatozas/5059-portugal-humor--francia-harag

Mai magyar grafika 1968. In: A lemez B oldala. Grafikai Konferencia, Miskolc, 2015, 38-47.

2014

Bolyongások Budapesten. – Budapest képi reprezentációja a gyermekkönyvekben. Bárka, 2014/4, 57-65.

Merész-képek. [Merészebb mint a festészet. A modern magyar kereskedelmi plakát. 1924-1942.] Élet és Irodalom, 2014/20, május 16.

Uffizi-szaft. [Festők a tükörben. Az Uffizi Képtár magyar önarcképei. Budapest Történeti Múzeum]. Élet és Irodalom, 2014. április 25., 22.

Piroska Kiberádiában. A kortárs gyermekkönyv-illusztráció új útjai. Műértő, 2014. január, 13.

A művészet Sugár úti palotái. Artmagazin, 2014/1, 28-33.

Csók István életrajza és pályaképe. In: Bálványok és démonok. Csók István (1865-1961) festészete. Szent István Király Múzeum. Székesfehérvár, 2013 [2014], 8-26.

Variációk Árkádiára – Változatok kreatív átiratok, átfordítások Csók István festészetében. In: Bálványok és démonok. Csók István (1865-1961) festészete. Szent István Király Múzeum. Székesfehérvár, 2013 [2014], 53-96.

A Züzü-ciklus. In: Bálványok és démonok. Csók István (1865-1961) festészete. Szent István Király Múzeum. Székesfehérvár, 2013 [2014], 319-330.

Csók István pusztakengyeli festményei. In: Bálványok és démonok. Csók István (1865-1961) festészete. Szent István Király Múzeum. Székesfehérvár, 2013 [2014], 361-364.; Újra közölve: Az első Csók Kengyelen. Csók István pusztakengyeli munkássága a múlt század harmincas éveiben. Szerk.: Csibrány István. kengyel, 2016.

Változatok a „Nagy Semmi”-re – Csók István Balaton-képei. In: Bálványok és démonok. Csók István (1865-1961) festészete. Szent István Király Múzeum. Székesfehérvár, 2013 [2014], 383-388.

Csók István irodalmi-illusztrációi. In: Bálványok és démonok. Csók István (1865-1961) festészete. Szent István Király Múzeum. Székesfehérvár, 2013 [2014], 397-404.

Képvarázs – Világ-kép – Szó-képek – Én-képek – Zsebszínház. [Illusztrált könyvek szerepe a gyermekkor egyes szakaszaiban.] In: Kaméleon Könyvközösség. Katalógus 2014/2015. Csimota, 2014.

Mérlegen a hazai grafikai biennálék. Múzeum Café, 2014/3, 18-25.

Miskolc újratöltve. Élet és Irodalom, 2014. augusztus 22., 22.

Időcsúszások Londonból Budapestre.
http://kotvefuzve.postr.hu/londoni-mackok-takacs-mari-illusztracioi

Kalapos nyulakról s egyebekről. 2014. első félévének hazai gyermekkönyv illusztrációiról.
http://www.barkaonline.hu/futtyoges-es-nahatozas/4191-gyermekkoenyv-illusztraciokrol

A Madách-ügy. Élet és Irodalom, 2014/36, szeptember 5., 22.

Valami más. In: Grafitri XXVI. Miskolci Grafikai Triennálé. Miskolc, 2014, 11-14.

Egy másik történet Itáliáról. [Magyarok Itáliában, Balatonfüred] Élet és Irodalom, 2014/39. szeptember 26., 22.

Csók István irodalmi illusztrációi a századfordulón. Ars Hungarica, 2014/2, 223-246.

Itália: túl az antikvitáson. Magyar művészek Itáliában 1810-1860. Vaszary Villa, Balatonfüred, 2014. november 16-ig. Új Művészet, 2014. október, 24-27.

Kiállítás ajánló. Műértő, 2014. október, 11.

„Szörnyen szép”. A Vezúv kitörése az 1800-as évek tájképfestészetében. Artmagazin, 2014/8, 26-31.

Rózsa Szín Gyűjtemény. [A zsoltártól a rózsaszín regényig. Fejezetek a női művelődés történetéből. Petőfi Irodalmi Múzeum] Élet és Irodalom, 2014. 42. szám, október 17., 22.

Harc/művészet. [Művészet és művészek az első világháborúban. Balatonfüred.] Élet és Irodalom, 2014. december 12., 22.

Műhely, menedék fórum. [Váci Grafikai Műhely] In: Műhely 2014. Nádor Galéria, Kiállítási katalógus, 2014, 3.

Egy történeti képrajzoló pályamodellje: Vizkelety Béla (1825-1864). In: „Képes Világ”. Tudományos konferencia a 19. századi magyarországi illusztrált sajtóról. Tanulmányok Budapest Múltjából XXXIX. Szerk.: Szvoboda Dománszky Gabriella. Budapest, 2014, 331-378.

„Soha nem is volt”. Gyermekkönyvek képvilága. Art Limes, 2014/3, 49-53.

2013

Reformok évtizede a Képzőművészeti Főiskolán 1920-1932. In: Reformok évtizede. Képzőművészeti Főiskola 1920-1932. Szerk.: Kopócsy Anna. Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2013, 65-94.

Csók István és Vaszary János a Képzőművészeti Főiskolán 1920-1932. In: Reformok évtizede. Képzőművészeti Főiskola 1920-1932. Szerk.: Kopócsy Anna. Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2013, 107-122.

Vonal a művészetért. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem. Műértő, 2013. január, 7.

Faragó szemléje. [Faragó József kiállítása, Magyar Nemzeti Galéria] Műértő, 2013. január, 7.

Kép a könyvben. Új kiadvány Blaschke János rézmetsző munkásságáról. Műértő, 2013. március, 7.

A múltat végképp eltörölni… A Tanácsköztársaság május elsejei ünnepségének dekorációi. Artmagazin, 2013/2, 8-11.

„Egészélet szigetén”. Reforméletmód a gödöllői művésztelepen. Artmagazin, 2013/3, 28-33.

Élet és művészet vágyott egysége. Körösfői-Kriesch emlékezete. Múzeumcafé, 2013/3, 40-41.

Read&Roll: így olvasunk mi. [V. Nemzetközi Művészkönyv Kiállítás] Élet és Irodalom, 2013. június 21., 22.

Vonzások és taszítások. A 19. század magyar festészete magángyűjteményekből. Artmagazin, 2013/5, 32-37.

Alternatív impresszionizmus. Élet és Irodalom, 2013. augusztus, 22., 22.

Kánonon innen és túl. Oszlopsor/Arriér-garde. Kőnig Frigyes kiállítása Székesfehérváron. Balkon, 2013/6, 26-28.

Kirakós játék. [Monet, Gauguin kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában.] Műértő, 2013. szeptember, 1, 9.

Rippl-Rónai József, Csók István, Perlmutter Izsák önarcképei. In: Az Uffizi Képtár magyar önarcképei. Szerk.: Fehér Ildikó. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2013, 114-119., 121-125., 129-132.

Van Gogh csillagköd. [A Wamp Design Center kiállítása és a Van Gogh Alive kiállítás.] Műértő, 2013. november, 10.

Szecesszió az egyetemen. [Mucha és társai. Szecessziós plakátok.] Élet és Irodalom, 2013. november 29., 22.

Karctű és monitor. Csók István Képtár, Székesfehérvár. Műértő, 2013. december, 7.

Bolondok szabadsága. A magyar sokszorosított grafika elmúlt ötven éve. Csók István Képtár, Székesfehérvár. Új Művészet, 2013/12, 33-35.

Tükör által homályosan. In: Kiss Adél. Léleklenyomat. Budapest, 2013, 7-9.

Budapesti capriccio. Könyv Kata képei elé. In: Könyv Kata: Munkák. Budapest, 2013, 5-8.

2012

Az Ország Tükre. Képes sajtó Magyarországon 1780-1880. Mercurius. Országos Széchenyi Könyvtár, 2012, 38-40.

Részese a kornak. [Daumier-kiállítás, Szépművészeti Múzeum] Műértő, 2012. december, 1, 10.

Csók István ismeretlen Bánk bán illusztrációi. Bárka, 2012/2, 102-104.

„Külső csínjának emelésére sem kímélém a költséget.” Heckenast Gusztáv illusztrált kiadványai. In: A vállalkozó és a kultúra. Heckenast Gusztáv,a legendás könyvkiadó (1811-1878). Szerk.: Lipták Dorottya. Kossuth Kiadó, Eszterházy Károly Főiskola, Budapest – Eger, 2012, 219-250.

Munkácsyval egy asztalnál. [Kósa János kiállítása] Új Művészet, 2012. november., 47.

2011

A hegy tetején állva. Nagy Gabriella új festményeiről. Új Művészet, 2011/2, 46-47.

Réthi Vera csodálatos utazása. Csók István ismeretlen gyermekportréja. Artmagazin, 2011/2, 54-57.

Mester és bálványai. Csók István önarcképe az Uffiziben. Pannon Tükör, 2011/3, 71-74.

A História rejtett arca. [Kőnig Frigyes könyvéről.] Műértő, 2011. július – augusztus, 11.

Fák, virágok, fények. Csók István pusztakengyeli festményei. Szalon Magazin, 2011. július-augusztus, 46-49.

A tavasz ébredése Fehérváron. Szubjektív kurátori elmélkedések Csók István tárlata kapcsán. MúzeumCafé, 2011. augusztus, 48-49.

Megfigyelés, emlékezés, inspiráció. A fotográfia szerepe Csók István (1865-1961) korai munkásságában. Fotóművészet, 2011/3, szeptember, 73-83.

Ferenczy Károly: Csók István portréja, 1889 – Ferenczy Károly (1862-1917) gyűjteményes kiállítása. Magyar Nemzeti Galéria katalógusa. Szerk.: Boros Judit, Plesznivy Edit. MNG, Budapest, 2011, 172.

A közjó szolgálatában. (Orlai Petrich Soma kiállítása) Munkácsy Mihály Múzeum, Békéscsaba. Műértő, 2011. december, 1, 5.

Mesterek és tanítványaik. A Képzőművészeti Főiskola a húszas években. Artmagazin, 2011/6, 58-62.

„A játékba hozott kép”. Kazinczy képi reprezentációja az 1859-es emlékévben. Tanulmányok Budapest Múltjából, XXXV. 2011, 55-92.

2010

Népéletképek a magyarországi sajtóban 1850-1870 között. Néprajzi Értesítő, 2010, 79-144.

Nemzeti identitás a 19. századi populáris grafikában. In: Nemzet és művészet. Kép és önkép. Szerk.: Király Erzsébet, Róka Enikő, Veszprémi Nóra. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2010, 185-197.

A korszellem mintázata. Katona Júlia – György Judit: Díszítmények és ideák vonzásában. Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállításának katalógusa. Műértő, 2010. december, 16.

Látta-e már valaha az Egri nőket? In: „Az eszményi szépség apostola.” Művészettörténeti tanulmányok. (Székely Bertalan Műteremház Füzetek 8.). Szada, 2010, 35-41.

Egy irodalmi kultuszportré nyomában. Ráday Gedeon arcképe az Orpheusban. Ars Hungarica, 2008/1-2, 55-92.

Kőnig Frigyes. In: Blues 2010. Kőnig Frigyes kiállítása. Katalógus bevezető. Fuga Galéria, Budapest, 2010.

Az erdő kettős kódja. In: Elhagyott ösvény: Cseke Szilárd kiállítása. Katalógus bevezető. Raiffeisen Galéria, Budapest, 2010.

2009

Frank Frigyes és a KÚT. In: Merítés a KÚT-ból. Haas Galéria. Kiállítási katalógus, 2009.

Csók István: Úrasztala. In: Kálvin hagyománya. református kulturális örökség a Duna mentén. Kiállítási katalógus. Szerk.: Farbaky Péter, Kiss Réka. Budapest Történeti Múzeum, Budapest, 2009, 142.; Ravasz László református püspök arcképe. uo. 336-337.; Csók István önarcképe. uo. 361.; Úrvacsora. 400-401.; Öcsényi keresztelő. uo. 401.

Csók István: Báthory Erzsébet (1895). Egy „mestermű” fogadtatása és utóélete. Művészettörténeti Értesítő, 2009/4, 283-313.

A sajtókép mint kereskedelmi termék – az abszolutizmus kori illusztrált folyóiratok példáján. Magyar Könyvszemle, 2009/4, 409-436.

Virtuális panteonok. Grafikai arcképcsarnokok a 19. századi populáris grafikában. In: Tanulmányok Budapest Múltjából XXXIV, Budapest, 2009, 109-134.

Csók István: Wanted. Artmagazin, 2009/1, 78-81.

Az anyagtalan mozgásállapotban élő díszítmény. Jaschik Álmos ornamentika-elmélete. Utóirat – Post-scriptum. A Magyar Építőművészet melléklete. 2009/4, 16-19.

2008

Mesék az emberről. Réber László világa. In: Réber László 1920-2001. Szerk.: Gartner Petra. Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár, 2008, 5-9.

Hamismás. Kortárs „hamisítványok” a WAM Design Centerben. Műértő, 2008/1, 15.

Stílusgyakorlatok. Vaszary János kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában. Artmagazin, 2008/1

„Utcaképek” – A modern kor freskói. Egy évszázad plakáttörténete. Műértő, 2008/4, 7.

Távol Bécstől, közel Budapesthez. Erzsébet királyné elfeledett emlékmúzeuma. Pannon Tükör, 2008/2, 75-78.

Múzeumban érlelt édes befőtt. Hajdú Kinga festészete. Artmagazin, 2008/3, augusztus

Fenséges és hisztérikus kis katasztrófák. Hajdú Kinga és Kósa János kiállítása. Új Művészet, 2008/6, július, 19-21.

2007

„Modern művészetet – az ifjúságért!” Vaszary János művészetpedagógiája. In: Vaszary János (1867-1939) gyűjteményes kiállítása. Szerk.: Veszprémi Nóra. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2007, 121-128.

Viaszbábok a művészettörténet panoptikumából. Kósa János festői kóborlásai távoli időkben és messzi tájakon. In: Kósa János. Munkák 1990-2005. K. n. Budapest, 2007, 6-36.

Picasso, Greco, Köbüki meg a többiek – Kósa János festészete. Artmagazin, 2007/2, 62-65.

Tájmágia mesterfokon. Ligeti Antal kiállítása a Képzőművésztei Egyetemen. Műértő, 2007. november, 5.

Orfeusz Pannóniában. Ferenczy István kiállítása a Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteményében. Műértő, 2007. december, 2.

2006

Egy hivatásos emlékező memoárja: Paizs László. Artmagazin, 2006/6, 72-75.

Csók István (1865-1961) [Fauves vonatkozások] In: Magyar Vadak Párizstól Nagybányáig 1904-1914. Szerk: Passuth krisztina, Szűcs György, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 253-254.

2005

Nyitott akadémia. A Magyar Tudományos Akadémia rejtőzködő képzőművészeti kincsei. Műértő, 2005/1, január, 4.

Tárlatvezető. Műértő, 2005/2, február, 7.

Piszkos Fred visszatér? Műértő, 2005/3, március, 7.

Népköztársaság útja 112. Mozgó Világ, 2005/3, 80-83.

Kezdetben volt a kert. Radák Eszter képei elé. In: Radák Eszter kiállítása. Székesfehérvár, Csók István Képtár, 2005. április – május

Az “élő művészet” vonzásában. In: Színek szerelmese. Frank Frigyes (1890-1976) emlékkiállítása. Kiállítási katalógus. Szerk.: Révész Emese. Gönczi Galéria, Zalaegerszeg, 2005. május 13 – június 30., 10-26.; Újra közölve: Pannon Tükör, 2005/3, 88-94.

A két világháború közötti magyar festészet a Deák gyűjteményben. In: A Városi Képtár – Deák Gyűjtemény katalógusa. Szerk.: Nagy Zoltán. Városi Képtár – Deák Gyűjtemény, Székesfehérvár, 2005, 26-61. [valamint további képmagyarázatok]

Különös hely. Cseke Szilárd festményeiről. Artmagazin, 2005/4, 78-81.

Bologna-sokk. Egyetemi képzés jövő időben. Műértő, 2005/10, október, 1, 7. (Társszerző: Szakács Béla Zsolt)

Késdobáló parlament. Gáspár Antal (1881-1959) és kortársainak politikai karikatúrái. In: Ami Hárynak is sok… Gáspár Antal és kortársainak politikai karikatúrái. Kiállítási katalógus, kArton Galéria, 2005.

Egészséges erotika. Kreatív, 14, 2005/10, október, 14.

Munkácsy az ezredfordulón. Ars Hungarica, 2005/2, 507-526.

2004

A művészi másolat helye és szerepe a századforduló magyar művészetében. In: “Eredeti másolat” Balló Ede és XIX. századi magyar kortársainak művészi másolatai a reneszánsz és barokk festészet remekművei után. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2004, 11-58. (továbbá a kötet szerkesztése és az adattár számos fejezete)

Femme fatale avagy a női test démonizálása Csók István aktfestészetében. In: A modell. A női akt a 19. századi magyar festészetben. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2004, 415-433.

Rejtőzködő világpolgár. Mednyánszky László kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában. Műértő, 2004, január, 6.

Bécs – Budapest szellemvasút. Műértő, 2004, május, 1-2.

Gyöngyhalászat, nem ürgeöntés. A 19-20. századi magyar festészet rejtőzködő csodái a Mű-Terem Galériában. Műértő, 2004, november

A tavasz ébredése, avagy Vénusz diadala. Csók István újonnan előkerült remekművének előzményeiről. Artmagazin, 2004/2, 22-23.

Tiltott testek. Akt-botrányok, Karafiáth-trikók. Artmagazin, 2004/4, 28-31.

Magyarok a “világfaluban”. Magyarország részvétele az 1900-as párizsi világkiállításon. Artmagazin, 2004/4, 38-41.

A magyar festészet rejtőzködő csodái. Válogatás magyar magángyűjteményekből I. 1853-1919. [Képelemzések, adatolások] Mű-Terem Galéria, Budapest, 2004, 64, 130, 138, 140, 144, 244, 274, 282,

Modernizmusok – alapfokon. A kis magyar grafika kalandja a nagy Európában. Balkon, 2004. november

Elképzelt valóságok: vágyak változó képei. In: Vágy-Desire 1999-2003. Ludwig Múzeum, Budapest, 2004, 11-33.

A népéletkép szerepe a nemzeti jellem kidolgozásában az 1850-1870 közötti hazai sajtóillusztráció példáján. Ars Hungarica, 2004/2, 275-322.

2003

Jaschik Álmos művészetpedagógiája. In: Jaschik Álmos a művész és pedagógus. Szerk.: Prékopa Ágnes, Budapest, 2003, 45-84.

“Magyarország, Európa kicsinyben.” Sárköpeny és aranycsipke, 19. századi rajzolók visletképei. Új Művészet, 2003/5, május, 14-15.

Figura, história, táj. Figurativitás Konkoly Gyula festészetében. In: Konkoly. Figuratív képek. Kiállítási katalógus, Ernst Múzeum, Budapest, 2003, 1-17.

Csók István és Vaszary János a Képzőművészeti Főiskolán 1920-1932. In: Reform, alternatív és progresszív műhelyiskolák 1896-1944. Budapest, 2003, 11-27.

Művészeti nevelés a gödöllői művésztelepen. In: Reform, alternatív és progresszív műhelyiskolák 1896-1944. Budapest, 2003, 27-33.

Művészeti nevelés a gödöllői művésztelep mestereinek elméletében és gyakorlatában. In: A gödöllői művésztelep. Szerk.: Gellér Katalin, Városi Múzeum Gödöllő – Iparművészeti Múzeum Budapest, Gödöllő, 2003, 161-171.

A művészeti nevelés reformja és a gödöllői művésztelep. Ars Hungarica, 2003/1, 73-110.

A művésznevelés új útjai. Alternatív műhelyiskolák a 20. században Magyarországon. Új Művészet, 2003/2, 13-16.

Papp Oszkár – Az életmű bibliográfiája és kiállításjegyzéke. Körmendi Galéria, Budapest, 2003.

2002

A természet történései. Konkoly Gyula képei elé. In.: Tájképek az utolsó évtizedből. Kiállítási katalógus, Műcsarnok, Budapest, 2002, 4-7.

A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig. A Képzőművészeti Főiskola első ötven éve (1871-1920). Új Művészet, 2002/3, 15-17.

A főiskola és a nyilvánosság. A Mintarajziskola és a Képzőművészeti Főiskola hazai és nemzetközi kiállításokon. In.: A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig. Budapest, 2002, 113-152.

Szivárvány Áruház és Nagyvilág. Két magyar reklámgrafikus: Káldor László és Gábor Pál. Új Művészet, 2002/5, 34.

Mácsai István – Az életmű bibliográfiája és kiállításjegyzéke, a reprodukált művei kiállítási és reprodukciós adatai. In: Szabó György: Mácsai. Körmendi Galéria, Budapest, 2002. 111-115, 123-145.

“A műítész kellékei.” Szegedy-Maszák Hugó (1831-1916) műkritikái. In: Fejezetek a magyar művészetkritikából. AICA-füzetek I. Budapest, 2002, 9-27.

Egy esemény ábrázolásának anatómiája. Lamberg gróf meggyilkolása 1848. szeptember 28-án. A Magyar Nemzeti Galéria évkönyve 2001. Budapest, 2002, 97-111.

És Ön mit kívánna? – Vágy 13. Műértő, 2002. február, 6.

2001

Képi elbeszélés és popularizálódás az 1850-1870 közötti sajtóban megjelent történeti képek példáján. Művészettörténeti Értesítő, 50, 2001/1-2, 147-172.

“Arany – Zichy”. Zichy Mihály illusztrációi Arany János balladáihoz. In: Zichy Mihály. Occidental Press – Zichy Mihály Alapítvány, Budapest, 2001, 64-96, 228-233; – Madách Az ember tragédiájához készült illusztrációk. Uo.: 129-130; – Petőfi-illusztrációk. Uo.: 141-142; – Illusztrációk az Osztrák-Magyar Monarchia Írásban és Képben című kötet számára. Uo.: 147-148; – Faust-illusztrációk. Uo.: 151-152.

“Az egészélet szigete”. A Gödöllői művésztelep (1901-1920) változó megítélése. Centenáriumi kiállítás Gödöllőn és Budapesten. Új Művészet 2001/11, november, 22-23.

Rebellis képmutogatók. A 2. Óriásplakát-kiállítás a Felvonulási téren. Új Művészet 2001/11, november, 20-21.

2000

Történeti kép mint sajtóillusztráció 1850-1870. In: Történelem – Kép. Múlt és művészet kapcsolata Magyarországon. Kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2000, 580-597. – Valamint a következő képelemzések ugyanott: IX-11. Magyar és Erdélyország rajzolatokban, 540-542; X-11. A Hunyadiház diadalünnepe, 554-555; X-12. Eger várának hős megvédése, 555-556; X-14. Mátyás az igazságos. 557-559; X-25. Dalidó és palotás magyar tánc, 568; X-26. Emese álma, 568-570; X-30. Az ostromló török had követei, 572-574; XI-3. Kuruc és labanc, 602-603; XI-5. A mohácsi csata, 604-605; XI-8. Az utolsó Zrínyi, 608-609; XII-9. Széchenyi, Kossuth, Deák, 626-627.

19. századi magyar képzőművészeti folyóiratok repertóriuma II. Képzőművészeti Szemle, Magyar Műipar. Ars Hungarica, 28, 2000/2, 415-455.

Paizs László művek és műértelmezések. In: Paizs László. Körmendi Galéria, Budapest, 2000, 102, 112, 116, 120, 130, 134, 142, 144, 150, 162, 170.

Műértelmezések. (Nádler Róbert, Rippl-Rónai, Csikós Antónia, Basch Andor, Gross-Bettelheim) In: A gyűjtemény. Magyar Külkereskedelemi Bank Rt. Budapest, 2000, 46, 62, 66, 96, 134.

1999

Székely Bertalan kultusza. In: Székely Bertalan (1835-1910) kiállítása. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1999. 65-83., 397-399; – Székely Bertalan tanári működéséhez és a Japán nő című festményhez kapcsolódódó tárgyak (Rum Attilával együtt) Uo.: 304-311; – Kiállítások, amelyeken Székely Bertalan művei szerepeltek. Uo.: 406-413.

19. századi magyar képzőművészeti folyóiratok repertóriuma I. Magyar Képzőművész. Műcsarnok. Ars Hungarica, 27, 1999/2, 461-483.

Műértelemzések, képmagyarázatok a Blitz Galéria 14-19. aukciós katalógusaiban, 1999. márciusa és 2000. októbere között. (Majd az azt követő években műtárgy-adatolások és képmagyarázatok a Mű-Terem és a Kieselbach Galéria számára)

1998

Kuruc és labanc – Két testvér – Életrajz Erdély múltjából. Madarász Viktor első történeti festménye 1855-ből. Művészettörténeti Értesítő 47, 1998/1-2, 141-151.

Tudományos konferenciák

Orlai festi Petőfit, Csernus festi Orlait – Csernus Tibor: Orlai festi Petőfit című képe (1951) „Kelj föl és járj, Petőfi Sándor!”. 1848-49 emlékezete a kultúra különböző regisztereiben. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2019. november 13-14.

A T-Art Alapítvány grafikai gyűjteménye. Egy másik valóság a kortárs képzőművészetben. Szimpózion és T-Art Alkotónap. Óbudai Kulturális Központ. 2019. október 27.

Végvári Lajos és a Művészettörténeti Tanszék 1954-1981. Végvári Lajos emlékkonferencia. Magyar Képzőművészeti Egyetem , 2019. szeptember 27. [A konferencia szakmai szervezése is.]

Egy festő újraolvasása. Csók István festészetének újragondolása az újabb kutatások tükrében. Deák Dénes Emlékkonferencia, Székesfehérvár, 2019. május 7.

Szörnyek, lények, creepy-k.A gyermekirodalom nagykorúsítása. A HUBBY szervezésében. MOME, 2018. november 23-24.

A Petőfi Irodalmi Múzeum 1958-as versillusztrációs pályázata. Konferencia a Szigorúan ellenőrzött nyomatok – magyar sokszorosított grafika 1945-1961 között című kiállításhoz kapcsolódón. Miskolci Galéria, 2018. november 8.

Kortárs könyvillusztráció. Könyvillusztrációs szakmai nap. Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2018. május 10. [Szervezés is]

Párhuzamos vágányok. Maurer Dóra képcsarnoki metszetei. Nyomtatás – Nyomhagyás. A képalkotás új pozíciói az 1960-70-es években. Konferencia Maurer Dóra 80. születésnapja tiszteletére. Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2017. december 1. [A konferencia szakmai szervezése is.]

Forradalom előtt. A Képzőművészeti Főiskola 1945-1956 között. Emberközpontú tudomány. A Tomori Pál Főiskola magyar Tudomány Ünnepe 2017 keretében rendezett konferenciája. 2017. november 21.

Gyermekszegénység a századvég műcsarnoki festészetében. Gyerek/Kor/Kép. Tudományos konferencia a gyermek képzőművészeti ábrázolásáról. Budapest Történeti Múzeum, 2017. február 17-18. [A konferencia szakmai szervezése is.]

Régi Műcsarnok – Közadakozásból. Az Osztrák-Magyar Monarchia, mint művészeti színtér. Tudományos konferencia. Műcsarnok, 2017. február 24.

Szemethy Imre Újabb Zrínyiász ciklusa. Aemulatio. A PPKE Művészettörténeti Tanszékének konferenciája, 2016. november 12.

Képzőművészeti Főiskola 1945-1956. 20 éves a Pécsi Művészeti Kar – Jubileumi Konferencia. A művészeti felsőoktatás múltjáról, jelenéről és jövőbeni lehetőségeiről. 2016. november 23.

Gyermekművészet a századfordulón. Az 1914-es gyermekművészeti kiállítás az Iparművészeti Múzeumban. Művészet Ybl és Lechner korában. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténet tanszékének konferenciája. 2014. május 7-8.

„Képes Világ”. Tudományos konferencia a 19. századi képes sajtóról. OSZK – BTM, 2012. december 7-8. (Szervezés is)

Sajtókép 1850 körül: program, funkció, hivatás. Avagy gondolatok a kutatás lehetőségeiről és lehetetlenségéről. Kép és krónika. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 2010. december 3.

Kísérlet a korszerű históriai kép megteremtésére. Barabás Miklós: „A Lánchíd alapkőletétele.”Konferencia Barabás Miklós születésének 200. évfordulója alkalmából. Magyar Tudományos Akadémia, Művészeti Gyűjtemény, 2010. november 15-16.

Kiterjesztett jelenlét. Közéleti kultuszok a 19. századi populáris grafikában. Idézet – parafrázis – kisajátítás. A PPKE Művészettörténeti Tanszékének konferenciája. Magyar Nemzeti Galéria, 2010. május 6.

Kultuszteremtés és „szimbolikus erőszak” a Széchenyi-ikonográfiában. Kultusz, kultúra és erőszak. Petőfi Irodalmi Múzeum, 2007. december 13-14.

„Pszichológiai könnyítés” vagy „dupla kódolás”? Kép és szöveg viszonyok a 19. századi hazai képesújságokban. Kép és szöveg. Műhelykonferencia. Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar. Összehasonlító Irodalomtörténeti és Művészettörténeti Tanszék. 2006. június 6.

Egy irodalmi kultuszportré nyomában. Ráday Gedeon arcképe 1790-bő. In: Portré és kultusz. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténeti Tanszékének konferenciája. Magyar Nemzeti Galéria, 2006. április 20-21.

Kópia, replika és parafrázis Csók István festészetében. In: “Imitáció és kreáció. Másolat, replika, parafrázis a képzőművészetben a középkortól napjainkig”. Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2004. október 28-30. (a konferencia szervezése is)

Klasszicizálás és tradícióteremtés: Balló Ede múzeumi másolatai. In: “Archaizmusok és klasszicizmusok”. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténeti Tanszékének konferenciája. Magyar Nemzeti Galéria, 2004. április 22-23.

“Festett hisztéria”. Csók István Báthory Erzsébet képe. In: “Nemek és erőszak”, Közgazdasági Egyetem, 2003. november

Parasztábrázolások a magyar sajtógrafikában. In: “A magyar néprajztudomány előzményei és kezdetei.” Néprajzi Múzeum, 2003. november 27.

Lyka Károly és a Képzőművészeti Főiskola. In: “A művészeti nevelés múltja és jelene” Szada, 2002. május 11-12. (konferencia szervezése is)

A gödöllőiek művészetpedagógiai tevékenysége. In: “A művész és a társadalom alternatívái. Művésztelepek Európában.” Városi Múzeum, Gödöllő, 2001. szeptember 14-15.

Kiállítások, kurátori tevékenység

A Művészet kertje. Gross Arnold életmű kiállítása. Széphárom Galéria, 2019. december 6-2020. január 31.

Mecénások dicsérete. Kortárs grafika a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményében. (Társkurátor: Szurcsik József) Barcsay terem, 2019. december 3. – 2020. január 31.

Első Budapesti Illusztrációs Fesztivál. Magyar Képzőművészeti Egyetem – Petőfi Irodalmi Múzeum. 2019, október 11-30. (Társkurátor: Herbszt László)

Víz: élet – mítosz – mozgás. A víz témája a V4 országok könyvillusztrációjában. A38. 2019. szeptember 24-október 8.

Szigorúan ellenőrzött nyomatok. Magyar sokszorosított grafika 1945-1961 között. Miskolci Galéria, 2018. szeptember 21 – november 24.

Versképek. Kortárs magyar gyermekvers-illusztráció. Balassi Intézet, 2018. február 28 – április 11. (Vándorkiállításként: Isztambul, Szkopje, Moszkva, Madrid, Riga, Minszk, Szentpétervár, Bukarest, Pozsony, Zágráb)

Ugyanaz másképp. Illusztráció és design a Csimota Kiadó gyerekkönyveiben. Karinthy Szalon, 2017. december 19 – január 19.

Kert/Város. Magyar gyermekkönyv-illusztráció. (Társkurátor: Kelemen Réka) Moszkva, Könyvvásár, 2017. december 1-5.

Nyomtatás – nyomhagyás. Maurer Dóra grafikai munkássága. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay-terem, Budapest, 2017. október 12 – december 3.

Gyermek a magyar képzőművészetben. (Társkurátor: Rum Attila). Vaszary Galéria, Balatonfüred, 2017. június 24 – 2018. január 8.

Meseváros – Budapest. A főváros a kortárs gyermekkönyv-illusztrációban. (Társkurátor: Kelemen Réka). Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria, 2017. április 12 – május 27.

Gyermek/Kor/Kép. Gyermek a magyar képzőművészetben. (Társkurátorok: Molnárné Aczél Eszter, Rum Attila, Tészabó Júlia.) Budapest Történeti Múzeum, Budapest, 2016. október 12 – február 17.

Forradalom előtt. Képzőművészeti Főiskola 1945-1956. Társkurátor: B. Majkó Katalin. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2016. november 20 – december 4.

Műterem. Szerepek és újraértelmezések. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Székely Bertalan ösztöndíjasainak kiállítása. Szada, Bertalan Műteremház, 2016. május 8 – június 15.

Műteremsarok. Csók István festészete kortársaink tükrében. Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2015. november 17 – december 15.

Az a szép! 2014 legszebb gyermekkönyvei. Tranzit Art Café, 2015. május 28 – június 28.

Az Ország Tükre. Képes sajtó Magyarországon 1780-1880. (Főkurátor) Budapest Történeti Múzeum, 2012. szeptember 18 – január 20.

Édes élet. Csók István (1865-1961) festészete. (Társkurátor: Gartner Petra) Vaszary Villa, Balatonfüred, 2012. május 5 – december 31.

Reformok évtizede. A Képzőművészeti Főiskola 1920-1932 között. (Társkurátorok: Kopócsy Anna, Nagy Ildikó, Zsákovics Ferenc). Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2011. november-január

Bálványok és démonok. Csók István (1865-1961) életmű-kiállítása. (Társkurtátor: Gärtner Petra) Csók István Képtár – Városi Képtár, Székesfehérvár, 2011. április 16 – október 2.

Frank Frigyes (1890-1976) festőművész emlékkiállítása. (Merítés a KUT-ból XIII.) Haas galéria, Budapest, 2009. október 15 – november 21.

Ami Hárynak is sok… Gáspár Antal és kortársainak politikai karikatúrái. kArton Galéria, Budapest, 2005. október 13 – november 12.

Kunst und Imitation in der Doppelmonarchie um die Jahrhundertwende. Collegium Hungaricum, Bécs, 2005. szeptember 26 – október 28. (Társrendezők: Békési Éva, Tordai Hajnal)

Színek szerelmese. Frank Frigyes (1890-1976) emlékkiállítása. Gönczi Galéria, Zalaegerszeg, 2005. május 13 – június 30.

“Eredeti másolat” Balló Ede és XIX. századi magyar kortársainak művészi másolatai a reneszánsz és barokk festészet remekművei után. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2004. szeptember 30 – november 20.

EU-Lomtalanítás. Erzsébet téri Buszpályaudvar, Budapest, 2004. május

Frank Frigyes festészete, Aulich Art, Budapest, 2004. február 26 – május 6.

Székely Bertalan tanítványai, Szada, 2002. május 11 – augusztus 30.

Székely Bertalan rajzpedagógiája. Városi Galéria, Gödöllő, 2001.


Tantárgyi program

Kurzusok

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 5. - 19. századi egyemetes művészet I.

Előadás (Kollokvium)

A klasszicizmus, romantika és biedermeier stiláris jellemzői, jelentősebb életművei, elméleti és kultúrtörténeti háttere nagyobb témacsoportok alapján: a művész megváltozott szerepe; forradalom és művészet; a mindennapok képei: polgári zsáner; a természet vallása; a múlt felfedezése: antikvitás és középkor; a másik kultúrája: idegenség és egzotikum; új test-kép: szerelem és halál;

Irodalom
Novotny, Emil: Painting and Sculpture in Europe 1780-1880. (Pelican History of Art), New York, 1973.
Zádor Anna: Klasszicizmus és romantika. Corvina, Budapest, 1976.
Rosenblum, Robert - Janson, H. W.: Art of the Nineteenth Century. Thames and Hudson, London, 1984.
Janson, H. W.: 19th-Century Sculpture. Harry N. Abrans, INC, New York, 1985.
Hofmann, Werner: A földi paradicsom. 19. századi motívumok és eszmék. Képzőművészeti Kiadó, Budapest, 1987.
Vaughan, William: Romanticism and Art. (World of Art) Thames and Hudson, London, 1978.
Honour, Hugh: Klasszicizmus. Corvina, Budapest, 1991.

MŰVÉSZETTÖRTÉNET 6. -  19. századi egyetemes művészet II.

Előadás (kollokvium)

A historizmus, realizmus, impresszionizmus, posztimpresszionizmus és szimbolizmus legfőbb törekvéseinek és alkotóinak bemutatása: világkiállítások, akadémiák, a realizmus fogalmának változása, Manet tradiconalizmusa és a "modern élet festészete", új intézményrendszer és művésztei piac, az autonóm kép és az új tájszemlélet, tudományos impresszionizmusok, utak az avantgarde felé: Cézanne, Van Gogh, Gauguin; Modern mitológiák a szimbolimusban, modern test-képek.

Irodalom:
Hofmann, Werner: A földi paradicsom. 19. századi motívumok és eszmék. Képzőművészeti Kiadó, 1987.
Thomson, Belinda: Impresszionizmus. Gyökerek. Megvalósulás. Fogadtatás. (A művészet világa) Glória Kiadó, Budapest, 2006.
Novotny, Emil: Painting and Sculpture in Europe 1780-1880. (Pelican History of Art), New York, 1973.
Rosenblum, Robert - Janson, H. W.: Art of the Nineteenth Century. Thames and Hudson, London, 1984.
Janson, H. W.: 19th-Century Sculpture. Harry N. Abrans, INC, New York, 1985.
Hamilton, Georg Heard: Painting and Sculpture in Europe 1880-1945. (Pelican History of Art), New York, 1993.
Nineteenth Century Art: A Critical History. Ed.: Stephen Eisenman. New York, London, 1994.
Brettell, Richard R.: Modern Art 1851-1929. (Oxford History of Art). Oxford University Press, New York, 1999.
Nochlin, Linda: Realism (Style and Civilization). Penguin, 1993.
Treuherz, Julian: Victorian Painting. (World of Art) Thames and Hudson, London, 1993.
Sérullaz, Maurice: Az impresszionizmus enciklopédiája. Corvina, Budapest, 1983.
Walther, Inigo, F. (szerk.): Impresszionizmus. Taschen, Vince, Budapest, 2003.
Denvir, Bernard: Post-Impressionism. (World of Art) Thames and Hudson, London, 1992.
Cassou, Jean (szerk.): A szimbolizmus enciklopédiája. Corvina, Budapest, 1984.

19. SZÁZADI MAGYAR MŰVÉSZET

Előadás (Kollokvium)

A század magyar festészetének főbb stílustörekvései, jelentősebb életművei, elméleti és kultúrtörténeti háttere nagyobb témacsoportok alapján: Ideál és reál: portréfestészeti törekvések; Történeti festészet; Falképfestészet középületekben; Összművésztei törekvések; Biblikus és mitológiai témák; Emlékművek és az Ezredéves kiállítás; Történeti tájfestészet és plein air; Népélet és polgári zsáner; Aktfestészet

Irodalom:
Szabó Júlia: A XIX. század festészete Magyarországon. Corvina, Budapest, 1985.
Nagybánya művészete. Szerk.: Nagy Ildikó, Szűcs György, Csorba Géza. Kiállítási katalógus, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 1996.
Történelem - Kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon. Kiállítási katalógus, Szerk.: Sinkó Katalin, Mikó Árpád, Magyar Nemzeti Galéria, Budapest, 2000.
Gellér Katalin: A magyar szecesszió. Corvina, Budapest, 2004.
Révész Emese: A magyar szecesszió. Corvina, Budapest, 2005.
Sisa József: A magyar klasszicizmus. Corvina, Budapest, 2006.

20. SZÁZADI MAGYAR MŰVÉSZET I. - 1945 előtti magyar művészet

A korszak főbb szellemi, művészeti törekvései, stiláris változások, a művészeti intézményrendszer és a művész társadalmi szerepének átalakulása: művésztelepek a századfordulón, realista törekvések, Csontváry, Gulácsy, Mednyánszky, avantgarde törekvések, neoklasszicizmus, posztnagybányai festészet, szentendrei művészek

Irodalom

Andrási Gábor – Pataki Gábor – Szücs György – Zwickl András: Magyar képzőművészet a 20. században, Corvina, Budapest, 1999.; A második nyilvánosság. XX. századi magyar művészet, Szerk.: Hans Knoll, Enciklopédia, Budapest, 2002.

20. SZÁZADI MAGYAR MŰVÉSZET II. - 1945 utáni magyar művészet

Előadás (kollokvium)

A század magyar festészetének főbb stílustörekvései, jelentősebb életművei, elméleti és kultúrtörténeti háttere nagyobb témacsoportok alapján: Európai iskola, szocreál művészete, Kondor Béla, Ország Lili, Schaár Erzsébet, Szürnaturalizmus, Szürenon, Iparterv, Balatonboglári kápolnatárlatok, absztrakt törekvések, minimal art, konceptualista törekvések, performance, body art, új szenzibilitás, Szentendrei Vajda Lajos Stúdió, 90-es évek irányzatai

Irodalom:
Kovalovszky Márta: Don Giovanni. Kalandozás a magyar művészet félmúltjában. Enciklopédia, Budapest, 1998.
Andrási - Pataki - Szücs - Zwickl: Magyar művészet a 20. században. Corvina, Budapest, 1999
A második nyilvánosság. XX. századi magyar művészet. Szerk.: Hans Knoll. Enciklopédia, Budapest, 2002.

20. SZÁZADI MAGYAR MŰVÉSZETI SZEMINÁRIUM

Szeminárium (gyakorlati jegy)

Egyetlen kiválasztott 20. századi magyar alkotás kapcsán (amely lehet szobor, plakát, sokszrosított grafika is) közelítések a korszak művészetéhez. Családi háttér, pályakezdés. Pénz, siker, bukás. Interpretáció és műkritika stb. A közös munka némi eligazodást nyújt a művészettörténeti szakirodalom útvesztőibe, segítséget ad az íráskészség fejlesztéséhez, egy írásmű hatásos, világos és szakszerű felépítéséhez.

Irodalom:
Lyka Károly: Festészeti életünk a millenniumtól az első világháborúig. Magyar művészet 1896-1914. Művelt nép, Budapest, 1953. (19832)
Magyar művészet 1890-1919. I-II. Szerk.: Németh Lajos. Akadémiai, Budapest, 1981.
Az áttörés kora. Bécs és Budapest a historizmus és az avantgárd között (1873-1920). Szerk.: F. Dózsa Katalin. Kiállítási katalógus, Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2004.
A további szakirodalom egyéneneként az adott témához szabott.

PLAKÁTTÖRTÉNETI SZEMINÁRIUM

Szeminárium (gyakorlati jegy)

A feldolgozandó témák közt szerepel: A nő szerepe és jelentése a századforduló szecessziós plakátjain; művészetallegóriák a századfordulós plakátokon; modern festők mint plakáttervezők (Rippl-Rónai stb.); sajtóplakátok (Az Est reklámhadjárata); humor a plakátokon és Faragó Géza művei; kereskedelmi márkanevek képi kidolgozása: Unicum, Tungsram, Palma, Modiano; az aktivista plakát; Bíró Mihály; politikai plakát az első világháború idején; Berény Róbert és Bortnyik Sándor; filmplakátok a két háború között; Konecsni György; szocreál és plakát

Irodalom:
Bakos Katalin: 10 x 10 év az utcán. A magyar plakátművészet története. Corvina, Budapest, 2007.
Magyar plakát 1885-2005. Szerk.: Cseh Mária. Osiris, Budapest, 2006.
Mucha ás társai. Szecessziós plakátok a Magyar Képzőművésztei Egyetem gyűjteményéből.  Szerk.: Bakos Katalin. Budapest, 2001.
100 + 1 éves a magyar plakát. Szerk.: Néray Katalin. Műcsarnok, Budapest, 1986.
Szántó Tibor: A magyar plakát. Budapest, 1986.

KÖNYVILLUSZTRÁCIÓS SZEMINÁRIUM

A kurzus a magyar művészi grafika legkiemelkedőbb fejezeteit emeli ki. A könyvillusztráció legfontosabb példái kapcsán betekintést engedjen e művészeti ág alakulásába, legkiválóbb mestereinek munkáiba. Noha kitérünk majd az európai példákra is, áttekintésünk azért korlátozódik a magyar példákra, mert célja, hogy a hallgatók az eredeti kiadványokat kézbe fogva alkossanak fogalmat a könyvről mint egységes műalkotásról. A feldolgozandó témák közt szerepel: Corvinák, Kazinczy Ferenc és az Auróra, Petőfi-illusztrációk, Zichy Mihály, Kiss József költeményei, Gödöllői mesterek, Lesznai Anna, Kassák Lajos, Kner-kiadványok, Kozma Lajos, Kós Károly, Molnár C. Pál, Buday György, Kondor Béla, Szalay Lajos, Reich Károly, Würtz Ádám, Réber László stb.

Irodalom

Gellér Katalin: A szecessziós könyvillusztráció Magyarországon (1895-1925). Miskolc, 1997;
Modern magyar litográfia : 1890-1930. Miskolc, 1998.
Zsákovics Ferenc: A rézkarcoló nemzedék, 1921-1929 : a rézkarcművészet megújulása Magyarországon az első világháború után. Miskolc, 2001.
A modern magyar fa- és linóleummetszés: (1890-1950). Miskolc, 2005.

Dr. Habil. Révész Emese PhD