Nagy Imre DLA

egyetemi docens

CV

Szolnok, 1957. november 13.

Végzettség és szakképzettség

szobrászművész, valamint művészeti rajz és művészettörténet szakos középiskolai tanár MKE, 1996

Tudományos fokozat

DLA (képzőművészet tud.) 2007Magyar Képzőművészeti Egyetem
Az értekezés címe: Modell, játék, evolúció / Játék paradigma és művészeti vonatkozások

Munkahelyek / Oktatás

1997 -  Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanárképző Tanszék egyetemi adjunktus
1984-től 1990-ig kőszobrász a Képzőművészeti Kivitelező Vállalatnál

Oktatásban töltött idő:

1997 – től  A Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanárképző Tanszékén tanítok a nappali és a levelező másoddiplomás képzés keretében

Oktatott tantárgyak:

2013-tól Szakterületi mentori ismeretek
2013-tól Reflektív pedagógia
2013-tól Kreativitásfejlesztés
2012-től A tanári mentorálás elmélete
2012-től Tehetséggondozás
2010-től A művészeti nevelés elmélete
2010-től Művészeti-nevelési gyakorlat
2002 - 2010 Pedagógia
1997 - 2010 A vizuális nevelés módszertana
1997 - 2010 Pedagógiai-tanítási gyakorlat

Szakmai közéleti tevékenység

2007- 2010-  Az AlapfokúMűvészetoktatási Intézmények Minősítő Testületének tagja ( a Magyar Rektori Konferencia, ezen belül a Művészeti Egyetemek Rektori Székének képviseletében)

Díjak, ösztöndíjak

1998  Osakai Szobrászati Triennálé, bronz díj
1997  Benrinprintex díj
1993  a Ludwig Alapítvány ösztöndíja 


Kiállítások

Egyéni kiállítások

2005

IDILL MODELL / A pásztor gyönyörködik a papírrepülőjében, meg a kentaurjában Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem (DLA mestermunka bemutatása: márc. 3.)

1999

"Majdnem semmi", Szabadművelődés Háza, Székesfehérvár

1983

Épitők Művelődési Háza pinceklub, Székesfehérvár

Csoportos kiállítások

2015 

Térhajlatok és áthatások – Farkas Ádám életműkiállításán, tanítványaként

2014

 „Five Stories spun in Art: from the Osaca Prefecture 20th Century Art Collection” Enokojima Art, Culture and Creative Center, Osaka Prefecture, Osaka
EVIDENCIÁK MűvészetMalom, Szentendre
LABIRINTUS MűvészetMalom, Szentendre

2012 

TÉR>PONTOK, Művészetmalom Modern és Kortárs Művészeti Központ, Szentendre  

2010

BICIKLUS, Csepel Galéria, Budapest

2003

DLA, Parthenon Fríz Terem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

2001

Osakai Triennálé, Osaka, Japán
DLA, ARTPOOL P60,  Budapest
"Szobrászaton innen és túl", Műcsarnok, Budapest
Parázs csoport, Pelikán Galéria, Székesfehérvár 

2000

"Időhíd 2000 Művészeti Fesztivál", MűvészetMalom, Szentendre
Szabadművelődés Háza, Székesfehérvár

1999

"Majdnem semmi", Szabadművelődés Háza, Székesfehérvár
"Perspektíva", Műcsarnok, Budapest

1998

"Tér-képzetek VI.", Budapest Galéria Kiállítóháza, Lajos utca, Budapest
"Bel Tempo", Trieszt, Olaszország
Inter/Média/Művészet , Ernst Múzeum, Budapest

1997

Isutsuya áruház, Kitakyushu, Japán
"Mecénás kerestetik" kiállítás, RTZ Média Group, Budapesti Kongresszusi  Központ, Budapest
"Szobrászok Budapesten", Dovin Galéria, Budapest

1996

1996-ban diplomázott szobrászok,  Fonó, Budai Zeneház
Pólus Center, Budapest
Diploma kiállítás, Epreskert, Budapest

1995

"Stúdió 95",  Vigadó Galéria, Budapest
"Modulálások I.", Na-Ne Galéria, pince, Budapest

1994

One minute interwal (gránit) szoborpark, Fujimi, Japán
"Barcsay pályázat", MKF Barcsay Terem, Budapest
"IstroProjekt", Dom Kultury, Bratislava
főiskolások kiállítása, Kápolna, Balatonboglár

1993

"Stúdió 93"
"Barokk", MKF Barcsay Terem, Budapest
"Tér-képzetek III", Budapest Galéria Kiállítóháza, Lajos utca,  Budapest
Új stúdiósok kiállítása, FMH, Budapest 

1992

"Közép-Kelet Európai képeslap" Somogy Megyei Művelődési Központ,  Kaposvár
Kálvária, MKF, Epreskert
"Mező", Barcsay Terem, MKF, Budapest
"Amerika 500", Tölgyfa Galéria, Budapest
Magyar Intézet (főiskolások kiállítása), Párizs

1992-95

MKF évvégi kiállítások

1991

"Parázs" Wekerle Társas Kör, Budapest
Ferenczy István Képzőművészeti Stúdió éves kiállítás, Budapest

1990

"Kondor Kör 1975-1990" Szabadművelődés Háza, Székesfehérvár
"Vizuális hónap" Pataki István Művelődési Ház, Budapest

1983

Épitők Művelődési Háza pinceklub, Székesfehérvár

1982-84

a Kondor Kör éves kiállításai, Ifjúsági Ház, Székesfehérvár

Köztéren álló művek

Bárka - Fukuhara Gakuen Egyetem, Kitakyushu, Japán
Egy perc szünet - Fujimi, Japán


Publikációk

A rólam, munkáimról publikációkban megjelent írás, vagy kép

2001 OSAKA TRIENNALE 2001 katalógus
2001 Perspektíva Műcsarnok katalógus
1999 Kortárs magyar művészeti lexikon, Enciklopédia Kiadó, Budapest,
1998 OSAKA SCULPTURE TRIENNALE 1998 katalógus
1998 PANORAMA katalógus
1998 TÉR-KÉPZETEK VI. katalógus
1997 Új MŰVÉSZET október-november VIII. évfolyam 10.-11. szám, Wehner Viola: Diploma után
1996 TÉR-KÉPZETEK 1-5 (1992-1995) katalógus
1996 ÚJ MŰVÉSZET május, Narratívumok
1996 DIPLOMAKATALÓGUS 96 Magyar Képzőművészeti Főiskola, Szobrász Tanszék
1994 ISTROPROJEKT (katalógus)
1994 1/2 (Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület 1993, éves kiállítás katalógusa)
1993 INTERMÉDIA, Video-bridge Toronto-Budapest 1991
1991 PARÁZS Képző-és Iparművészeti Egyesület, katalógus


Tantárgyi program

A tantárgy célja az, hogy nevelési elméleti ismereteket nyújtson a művésztanári tevékenységhez. Mutasson be érthető példákat, és biztosítson alapot a tudás további elmélyítéséhez. Ennek megfelelőena program egyaránt tartalmaz előadást, demonstratív szemléltető feladatot és olyan komplex feladatot, amelyben egyszerre szerepel egy témakör rendszeres feldolgozása, az átadás logikája szerinti tagolása és szemléltető előadása. A tantárgy célja továbbá az is, hogy képessé tegye a hallgatókat a művészetpedagógia szerepének újraértelmezésére a változó kulturális környezetben, és szemléleti alapokat biztosítson módszertani modellek kidolgozásához.

KMTMNE01

I. félév:
A tantárgyon belül a súlypont a tanár szerepeire esik, és ehhez igazodik a szakmai fogalmak további tárgyalása. Általános cél az, hogy a tanár a munkáját a kultúra átfogó szemléletében tudja meghatározni, továbbá, hogy az alkotó- problémamegoldó gondolkodás és magatartás sajátosságait ismerje, és oktatói gyakorlatát ennek megfelelően alakítsa ki.

témakörök:
A tanár tudást közvetítő és tanulásszervező tevékenysége
A tanár szerepkörei, a tanári-nevelői képességek fejlesztésének lehetőségei
Az önismeret képességének és a helyzetfelismerés képességének a fejlesztési lehetőségei
A korosztályi specifikumok, a motivációk korosztály specifikus köre
A személyes fejlődés üteméhez alkalmazkodó fejlesztés

Szakirodalom:
Ginnis, Paul (2007): Tanítási és tanulási receptkönyv. Pécsi Direkt Kft. Alexandra Kiadója, Pécs
Kron, Friedrich W.(2003): Pedagógia. Osiris Kiadó, Budapest,
Goleman, Daniel (1997): Érzelmi intelligencia. Háttér Kiadó, Budapest
Gordon, Thomas (1991): T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése. Gondolat, Budapest
Magyari Beck István (1988): A tehetség, mint meghasonlás. Tankönyvkiadó, Budapest

KMTMNE02

II. félév
A kulturális összefüggések művészetpedagógiai megközelítése.

témakörök:
A világkép aktualizálásának, a tradícióképződés lehetőségeinek összefüggései
A tudás átörökítésének szerepe a kultúra folyamatában, a tudás átörökítésének módjai
A problémamegoldó magatartás kibontakoztatása
Lelemény és rendszer
(a strukturális építkezés támogatásának lehetőségei, és az egyéni megoldás lehetősége)
Az integrált célfeladatok rendszere
Választás, interiorizálódás, strukturálódás (a személyes feldolgozás dinamikája és az alkotófolyamat támogatásának lehetőségei)
Szemiotikai alapfogalmak
A nyelvi és a képi kommunikáció sajátosságai, a nyelvi- képi áttétel pedagógiai lehetőségei
A kommunikáció eltérő formái és a személyes interpretáció
A vizuális művészeti nevelés általános kérdései
Az eltérő médiumok kultúramegőrző és innovációs szerepe
Médiumok és művészeti lehetőségek
A kontextus lehetőségei az alkotásban és a tanításban

Szakirodalom:
Magyari Beck István (1988): A tehetség, mint meghasonlás. Tankönyvkiadó, Budapest
Triebe, Mark – Jana Reena (2007): Újmédia-művészet. Tashen/Vince Kiadó, Budapest
Bodóczky István (2003): Vizuális nevelés. Magyar Iparművészeti Egyetem, Budapest
Lastrego, Cristina – Testa, Francesco (1983): Néz, láss, kérdezz kötetek: Az emberi alak;
Környezet; tömegkommunikáció Gondolat, Budapest
Kepes György (1979): A látás nyelve. Gondolat, Budapest
Arnheim, Rudolf (1979): A vizuális élmény /Az alkotó látás pszichológiája. Gondolat, Budapest
szerk. Köpeczi Béla (1973): Minerva Nagy Képes Enciklopédia, A művészetek. Minerva, Budapest

 Nagy Imre DLA
kő Bárka

Nagy Imre

kő Bárka

tű Szemafor

Nagy Imre

tű Szemafor

3 tű Ház

Nagy Imre

3 tű Ház

tű Kör

Nagy Imre

tű Kör

rúd Ház horizont antenna

Nagy Imre

rúd Ház horizont antenna

rúd A fenyítés feltételei

Nagy Imre

rúd A fenyítés feltételei

rúd A fenyítés feltételei

Nagy Imre

rúd A fenyítés feltételei

8 rúd Kentaur és papírrepülő küzdelme papírrepülővel

Nagy Imre

8 rúd Kentaur és papírrepülő küzdelme papírrepülővel

Párna

Nagy Imre

Párna

1983

Párna

Nagy Imre

Párna

1992

Fujimi One minute interwal

Nagy Imre

Fujimi One minute interwal

1994

Lék

Nagy Imre

Lék

Minotaurus háza

Nagy Imre

Minotaurus háza

Minotaurus háza

Nagy Imre

Minotaurus háza

Kártya ház

Nagy Imre

Kártya ház

Ferenczy Noémi

Nagy Imre

Ferenczy Noémi

fametszet, 22,5x20,3