Rektori köszöntő

EGY MŰVÉSZETI EGYETEM A 21. SZÁZADBAN

Rektori köszöntő

EGY MŰVÉSZETI EGYETEM A 21. SZÁZADBAN

A Magyar Képzőművészeti Egyetem a magyar művészképzés egyik zászlóshajója, a képzőművészet valamennyi területét lefedő intézménye. Történetének 150 éve alatt mindvégig igazodási pontként tekintettek rá a művészeti képzés területén az egész Kárpát Medencében. Az Egyetemen folyó oktatást és művészeti kutatást a tradíció és a folyamatos megújulás, a kísérletezés kettőssége jellemzi. Szakmai súlyát és hitelét annak is köszönheti, hogy immár másfél évszázada képes követni a folyamatos változást, ami minden művészetnek, így a képzőművészetnek is immanens lényege.

Megfogalmazott célunk, hogy a képzőművészetet, illetve annak oktatását önálló hivatásként választó hallgatóknak biztosítsuk a szükséges ismeretek magas szintű elsajátítását, autonóm művészi egyéniségük szabad kifejlődését, a felelős értelmiségivé válás lehetőségét. Ehhez oktatóink részéről a tradícióra támaszkodó, azt folyamatosan újraértékelő, szabad művészeti kísérletezés, invenció támogatására számíthatnak.

A művészeti megnyilvánulások, alkotási módszerek teljes tárháza megtalálható ma az intézményben, a festészet–grafika–szobrászat klasszikus műfajaitól az intermédiáig. A mimetikus feladatokból kiinduló rajzi, művészeti-anatómiai, mintázási, festői gyakorlat mellett a mediális, interdiszciplináris, kísérletező megközelítés és a legújabb műfaji lehetőségek, mint a street art, a perfomance, az installáció vagy a természetművészet is hangsúlyosan jelen van az oktatásban. Ezért született meg a vágy, hogy 30 év után két új szakkal bővítsük az egyetem képzési palettáját. A Vizuális művész BA és Képzőművész MA szakokon a rajzi tudásra építkező képzésben a klasszikus technikai tudáson túl hangsúlyt kap az installáció-készítés, a képzőművészet performatív kifejezési lehetőségeivel való kísérletezés, a tájművészet, a public art és a body art metódusainak kutatása is. Autonóm művész szakjaink mellett nagy múltú alkalmazott művészeti képzéseinken a restaurálást és a látványtervezést sajátíthatják el legmagasabb szinten a hallgatók, a Képzőművészet-elmélet Tanszék gondozta két szakon pedig – az országban egyedüliként – kurátorokat és a jövő elméleti szakembereit képezzük.

Öröm és büszkeség számunkra, hogy egyetemünknek a patinás Andrássy úti palota, az egykori Mintarajztanoda épülete és a varázslatos hangulatú Epreskert ad otthont. Mára a kortárs művészetnek helyet adó régi Műcsarnok belső terei és Lotz Károly freskói újra eredeti pompájukban tündökölnek, régi kiállítótereink, a Barcsay Terem és az Aula fontos szerepet töltenek be nem csak az egyetem reprezentálásában, de az intézményhez szorosan kötődő tematikus és csoportos hallgatói kiállítások révén az oktatási-kutatói munka szerves részét képezik.

Kollégáimmal arra törekszünk, hogy a Magyar Képzőművészeti Egyetem múltjához méltó, de jövőbe mutató szemlélettel adjunk teret a hozzánk érkező hallgatóknak kvalitásaik kibontakoztatásában és építsük tovább az intézmény hírnevét.

Meggyőződésem, hogy a magyar képzőművészet elfogadtatásában, pozíciójának megváltoztatásában, eredményeinek közösségi integrálásában és ezáltal társadalmi változások generálásában a Magyar Képzőművészeti Egyetemnek küldetése van, ami az egész magyar kultúra gazdagodását szolgálja.

Dr. habil. Erős István DLA
Rektor