Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’

Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’

A projektet az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs programja támogatta a 101016460 azonosítószámú támogatási megállapodás keretében

Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’

Projekt összefoglaló adatai

Projekt címe: Differences – Artistic Research in the European Union ‘EU4ART_differences’
Projekt azonosítószáma: GA 101016460

Kedvezményezettek: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Hochschule für Bildende Künste https://www.hfbk-dresden.de/ Accademia di Belle Arti di Roma https://abaroma.it/ Latvijas Mākslas akadēmija https://www.lma.lv/

A projekt hivatalos honlapja: https://differences.eu4art.eu/

A projekt megvalósítás időszaka: 2021.01.01-2023.12.31

Projektmenedzsment: Hochschule für Bildende Künste (HfBK)

Vissza nem térítendő támogatás összege konzorciumi szinten: 1 999 997.52 €
ebből a Magyar Képzőművészeti Egyetem által elnyert támogatási összeg: 449 831.27 €

A projekt a Horizon 2020 Kutatási és Innovációs Keretprogram keretein belül valósult meg.

DIFFERENCES – Művészeti kutatás az Európai Unióban

Az EU4Art_differences négy jelentős európai művészeti felsőoktatási intézmény – a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), a drezdai Hochschule für Bildende Künste (HfBK), a római Accademia di Belle Arti di Roma (ABARoma) és a rigai Latvijas Mākslas akadēmija (LMA) – közös kutatási projektje, amely 2021. január 1. és 2023. december 31. között valósult meg. A projekt hozzájárult az európai művészeti felsőoktatási intézmények közötti együttműködéshez, valamint bemutatta és integrálta a művészeti kutatás különböző módszereit és gyakorlatait az egyetemi kurrikulumba.

A kutatási projekt öt munkacsoportból állt:

  • WP1 munkacsoport Projektmenedzsment „Project Management” (HfBK),
  • WP2 Művészeti laboratóriumok létrehozása "Fine Arts Lab Establishment" (MKE),
  • WP3 Kutatás és innováció transzfer „R&I Agenda and Transfer to Citizens & Society” (HfBK)
  • WP4 Kreatív ökoszisztéma „The creative eco-system” (ABAROMA),
  • WP5 Disszemináció és fenntarthatóság „Dissemination & Sustainability” (LMA)

A WP2 munkacsoportot "Fine Arts Lab Establishment" a Magyar Képzőművészeti Egyetem vezette. A kutatócsoport ezen belül a művészeti kutatás elméleti hátterével, a kutató laboratóriumok, jó gyakorlatok feltérképezésével, a szellemi alkotások szabályozásának összehasonlító elemzésével, valamint az emberi erőforrás kérdésével foglalkozott.
A projekt kezdetén azt vizsgáltuk, hogy a művészeti egyetemeken hogyan történik a tudásátadás: vagyis milyen oktatási módszereket és gyakorlatokat alkalmaznak a művészeti kutatás változatos módszertanának átadására. A kutatás alapján kirajzolódó intézményi hasonlóságokat, valamint az esetleges anomáliákat megosztottuk a nemzetközi kollégákkal is.

Feltérképeztük a résztvevő intézmények szellemi tulajdonjogi szabályait és gyakorlatát, valamint a négy országban a szellemi tulajdon létrehozásában részt vevő kutatók jogait és kötelezettségeit a felsőoktatási területen. A felmérés eredményeként ajánlásokat fogalmaztunk meg az EU4Art intézményei számára a szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok lehetséges harmonizációjával kapcsolatban.

Információkat gyűjtöttünk arról, hogy az egyes partnerintézményekben az oktatók/kutatók értékelésére milyen adatbázisokat és rendszereket alkalmaznak (teljesítményértékelés és visszajelzés, előléptetési rendszerek, publikációk megjelenésének támogatása, karriertervezés, karrierfejlesztési programok, külső finanszírozási lehetőségek). A vizsgálat célja az egyetemi oktató-kutató értékelési rendszerek megismerése, valamint a lehetséges jó gyakorlatok átadása volt.

A projekt egyik fő célja és feladata az volt, hogy a résztvevő intézmények létrehozzanak egy-egy saját LAB(oratórium)ot, ezen keresztül értelmezve a művészeti kutatás (artistic research) fogalmát, szervezeti, kutatási, valamint fejlesztési lehetőségeit. A különböző helyi kontextusokból és intézményi hagyományokból adódóan a partnerek együttműködésben, ugyanakkor egymástól függetlenül alakították ki saját koncepcióikat és indították el saját LAB-jeiket.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem a LAB-ot egy olyan diszkurzív térként alakította ki, ahol a különböző szintű (hallgatói, doktorandusz, oktatói) egyéni kutatási eredmények megoszthatóak, és metszésterületeiken olyan közreműködések alakulhatnak ki, amelyek külső partnerek bevonásával szélesebb kulturális és társadalmi hatást eredményezhetnek. A 2022. november 15-ei, sikeres „LAB pilot eseményt” követően 2023. március 23-án a partnerek ismertették a LAB-ok koncepcióját és tevékenységét egy sajtókonferencia keretein belül Budapesten, amely alkalmat nyújtott néhány konkrét, az MKE-n zajló hallgatói művészeti kutatás közvetlen megismerésére, „megtapasztalására” is. A sajtókonferencia alkalmából jelent meg a „Labification – Metaphor or practice” című kiadvány, amely összegezte a partnerek LAB koncepcióit. 2023-ban még további három LAB workshopot rendeztek az MKE-n, ezeken a szemináriumokon a hangsúly nem a művészeti kutatás témáján, hanem a kutatási módszereken, azon belül is a diszkurzivitáson és a narrativitáson alapult, amelyeket a tudástermelés kollektív kísérletének kontextusában vizsgáltak.
A projekt keretében a Magyar Képzőművészeti Egyetem két hiánypótló publikációt készített a művészeti kutatás témájához kapcsolódóan.

A partnerekkel együttműködve egy angol nyelvű könyv "Approximating Borders: Artistic Research in Practice" jelent meg, melynek létrehozásában olyan képzőművészek, művészek és művészcsoportok vettek részt, akik alkotói gyakorlatukban következetesen alkalmazzák a művészeti kutatást és közvetítik azt a művészeti felsőoktatásban, valamint, akik egy-egy művük létrejöttének bemutatásán keresztül betekintést nyújtanak módszertanukba.
A kiadvány a művészeti kutatással kapcsolatos különböző kutatási módszerekre fókuszál, amelyek gyakorlati folyamatát nemcsak szövegek, hanem vizuális anyagok segítségével mutatja be. A 225 oldalas könyvben szereplő szövegtípusok három fő csoportba sorolhatók. A központi csoportba tartozó ún. művészi hozzájárulásoknál kortárs művészek ismertetik az alkotómunkához kapcsolódó kutatási folyamataikat. A másik szövegtípus, az úgynevezett „inzertek” elméleti szakemberek által írt rövid összefoglalók. A szerzők esetenként történeti távlatból mutatják be a művészeti kutatás és az oktatás összefüggéseit, a kutatás intézményi infrastruktúrájához és a felsőoktatás irányvonalaihoz való alkalmazkodás szükségességét. Az említett szövegtípusok mellett a művészekkel készült interjúk az alkotói folyamatok és a kutatás összefüggéseit egy külső nézőpontból vizsgálják. Bár a kiadvány elsődleges célközönségét a diploma előtt álló és a doktori kutatásban résztvevő művészhallgatók alkotják, hasznos könyv azok számára is, akik a művészeti alkotófolyamatok és a művészeti kutatás közötti összefüggésekre kíváncsiak.

A fent említett könyvön kívül elkészült egy magyar nyelvű szöveggyűjtemény isElmélet és tudomány a művészeti gyakorlatban – szöveggyűjtemény a művészeti kutatásról” címmel, amely a művészeti kutatással kapcsolatos fontos történeti és kortárs forrásokat, elméleti szakemberek és művészek által írt szövegek magyar fordításait tartalmazza. A több mint húsz szöveget tartalmazó kötetben a művészeti kutatáshoz kapcsolódó legfontosabb Európai Uniós irányelvek és nyilatkozatok is megismerhetőek. A kötet célja, hogy a magyar hallgatók fontos írott forrásokhoz jussanak a művészeti kutatás témájában.

KÉPZÁRÓ

Időpont: 2024.06.21. 15:00 –
Helyszín: MKE Epreskert

KÉPZÁRÓ

Intermédia-művész Diploma – 2024 # JövőKÉPZŐ

Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2024.06.18 – 20.

Intermédia-művész Diploma – 2024 # JövőKÉPZŐ

COSTA ART & CRAFT MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Határidő: 2024.08.31. délelőtt 10:00 óra

COSTA ART & CRAFT MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Sport a magyar művészetben

A regisztráció kezdete: 2024. május 28.

Sport a magyar művészetben

A 19. ART LAGUNA-DÍJ PÁLYÁZATA

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 31.

A 19. ART LAGUNA-DÍJ PÁLYÁZATA

A SZÓMA TUDATOSÍTÁSA / TEST FELÜLETEK

Az MKE Vizuális Művészet Tanszékének kiállítása
Megnyitó: 2024.06.14. 18:00
Helyszín: MAMŰ Galéria
A kiállítás megtekinthető: 2024.06.15 – 07.05.

A SZÓMA TUDATOSÍTÁSA / TEST FELÜLETEK

V4 GEN Mini-Grant pályázaton vett részt egyetemünk

A Magyar Képzőművészeti Egyetem sikeresen részt vett a Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott V4 GEN Mini-Grant pályázaton...

V4 GEN Mini-Grant pályázaton vett részt egyetemünk

Időtranszkripció 

Bodóczky István kiállítása a 7. Művészetpedagógiai Konferencia keretében
Megnyitó: 2024.07.02. 18:00
Helyszín: MKE | AULA
Megtekinthető: 2024.07.02–06.

Időtranszkripció 

Szobrászművész Diploma – 2024 # JövőKÉPZŐ

Helyszín: Epreskert
Megtekinthető: 2024.06.14–21.

Szobrászművész Diploma – 2024 # JövőKÉPZŐ

Keressük Magyarország legjobb logóját!

Keressük Magyarország legjobb logóját!
Nevezz te is alkotásoddal!
Beadási határidő: 2024. július 14., éjfél

Keressük Magyarország legjobb logóját!

Grafikus hallgatók Bécsben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafikus hallgatói meghívást kaptak Bécsbe az Akademie der bildenden Künste Wien / a Bécsi Képzőművészeti Egyetemen 2024. május 8-10. között megrendezésre került Print Fesztiválra.

Grafikus hallgatók Bécsben

MKE-s hallgatók nyerték a V4 Ipari Örökség logó- és arculattervezési pályázatát

1. helyezett: An Zhengxin Tímea – MKE grafikusművész hallgató
2. helyezett: Bibó Dániel István – MKE grafikusművész hallgató
3. helyezett: Bagaméri Ádám – MKE grafikusművész hallgató

MKE-s hallgatók nyerték a V4 Ipari Örökség logó- és arculattervezési pályázatát

NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ – IPMAU PROJEKT

Sikeresen zárult a 2024. május 15-17. között megrendezett IPMAU (Interdisciplinary Puppetry Modules for Art Universities) projekt nemzetközi találkozója...

NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ – IPMAU PROJEKT

TÉRIDŐBEN LEBEGVE – Szécsényi-Nagy Loránd

Megnyitó: 2024.06.07. 18:00
Helyszín: Szent István Király Múzeum Országzászló téri emeleti kiállítótér
Megtekinthető: 2024.06.07. –  09.01.

TÉRIDŐBEN LEBEGVE – Szécsényi-Nagy Loránd

Meghívó Brittnek Andrea kiállításának megnyitójára

Megnyitó:: 2024.05.30. 18:00
Helyszín: Virág Benedek Ház
Megtekinthető: 2024.05.30. – 06.22.

Meghívó Brittnek Andrea kiállításának megnyitójára

Bubla Éva Lélegzésre Kijelölt Hely c. installációja a Gellért-hegyen

2024. augusztus 14-ig
Gellért-hegyi Jubileumi park

Bubla Éva Lélegzésre Kijelölt Hely c. installációja a Gellért-hegyen

Juniális – Az MKE alumni találkozója

Helyszín: MKE Epreskert
Időpont: 2024.06.21., 10:30 – 14:30

Juniális – Az MKE alumni találkozója

Mozaikok az 1900-as évektől, Modern anyagok, új problémák fókuszban

Nemzetközi regionális szakmai találkozó a modern mozaikörökség megőrzése és restaurálása kapcsán

Mozaikok az 1900-as évektől, Modern anyagok, új problémák fókuszban

Megnyitja kapuit a titokzatos kert

2024. június 22. (szombat)

Megnyitja kapuit a titokzatos kert

Kis magyar kockológia – A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban

2024. május 18. – augusztus 18.
LUDWIG MÚZEUM

Kis magyar kockológia – A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban

TUDATTALAN RÉTEGEK – Hermann Zsófia

Megnyitó: 2024.05.22. 19:00
Helyszín: Godot Galéria
Megtekinthető: 2024.05.22. – 06.15.

TUDATTALAN RÉTEGEK – Hermann Zsófia

Budapest Ösztöndíjprogram 2024/2025

A pályázat jelentkezési határideje: 2024. június 16.

Budapest Ösztöndíjprogram 2024/2025

ALVÓ ÜNNEP – Chilf Mária

Megnyitó: 2024.05.15. 18:00
Helyszín: VILTIN Galéria
Megtekinthető: 2024.05.15. – 06.15.

ALVÓ ÜNNEP – Chilf Mária

Diploma 2024 # JövőKÉPZŐ

Megtekinthető: 2024.05.13 – 06.16.

Diploma 2024 # JövőKÉPZŐ

Krés – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diploma-projektjei

Megnyitó: 2024.05.28. 18:00
Helyszín: ISBN Könyv+Galéria
Megtekinthető: 2024.05.29 – 06.20.

Krés – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diploma-projektjei

KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS

A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói kiállítása
Megnyitó: 2024.05.06., 18.00
Helyszín: Eötvös10 Művelődési Ház Pincegaléria
Megtekinthető: 2024.05.07. – 06.16.

KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

A jelentkezés határideje: 2024. május 5.

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Külföldi tanulmányút támogatására
MÓDOSÍTOTT határidő: 2024. április 2. (kedd) éjfél.

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy a kiegészítő támogatás segítségével egyenlő lehetőséget biztosítson

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

ERASMUS+ OKTATÓI ÉS SZEMÉLYZETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Oktató és nem oktató munkatársak részére európai és Európán kívüli intézményekbe

ERASMUS+ OKTATÓI ÉS SZEMÉLYZETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS