Pályázati felhívás az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására

2024/2025-ös és 2025/2026-os tanév

Pályázati felhívás az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására

Pályázati felhívás az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására

2024/2025-ös és 2025/2026-os tanév

A Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Tempus Közalapítvány kiegészítő támogatásra irányuló pályázatot hirdet azon felsőoktatásban tanuló/dolgozó fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak számára, akik a 2024/2025-ös vagy 2025/26-os tanévben Erasmus+ mobilitási ösztöndíjat nyertek el. A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ program 2024/2025-ös vagy 2025/26-os tanévére Erasmus+ ösztöndíjat elnyert hallgatók és intézményi munkatársak jogosultak pályázatot benyújtani, amennyiben tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élnek (például látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, laktóz- vagy gluténérzékeny, illetve egyéb betegséggel rendelkező Erasmus+ résztvevők esetében) és

 • az állapotuk igazolhatóan többletköltséget okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest

vagy

 • hátrányt jelenthet számukra az Erasmus+ mobilitásban való részvételben.

Mire igényelhető kiegészítő támogatás?

 • Amennyiben az Esélyegyenlőségi támogatást kívánja megpályázni a hallgató, az „Egészségügyi akadályokkal küzdő” kategóriában (EESN), akkor bármilyen egészségügyi, pszichés, tanulási akadályozottság stb. problémával összefüggésben van rá módja. Ilyen esetben nincs tételes igénylésére szükség, csak a rászorultságot bizonyító orvosi vagy egyéb dokumentumra (pszichológia szakvélemény stb.).
 • Felsőoktatási munkatársak az Esélyegyenlőségi támogatásban (EE) más szempont szerint már támogatásra jogosult résztvevők esetén:
  • A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni, melyekkel elháríthatók a programban való részvétel akadályai: ezek olyan jól meghatározható, konkrét kiadások, amelyek a helyváltoztatással, utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben.
  • Kizárólag olyan tételek támogathatók, melyek a mobilitáshoz kapcsolódóan merülnek fel a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal összefüggésben.
  • A támogatható költségeket az Erasmus+ programban részt vevő semmilyen más forrásból nem tudja finanszírozni, és a kiegészítő támogatás nélkül nem tudna részt venni a mobilitásban.

Milyen költségekre nem igényelhető támogatás?

A kiegészítő támogatásnak nem célja a kiutazó életvitelével (pl. étkezés, mindennapi szükségletek, gyógyszer) kapcsolatos szokásos költségek támogatása: vagyis olyan költségek, amelyek mobilitás nélkül, Magyarországon is felmerülnének, csak abban az esetben támogathatók, ha ezek jelentős többletköltséget jelentenek a Magyarországon felmerülő költségekhez képest.

A pályázás módja

Pályázni a hiánytalanul kitöltött megfelelő pályázati űrlap benyújtásával lehet.

Az EESN kategóriában pályázók az EESN végű excelt használják, a sárgával jelzett cellában az összeget az elnyert ösztöndíjas hónapok száma szorozva 250 összeggel kell kitölteni.

SN kategória estén a várható kiadások tételes felsorolása kötelező. A kategóriák leírását lásd lentebb A támogatás összege és elszámolása pont alatt.

Kötelező melléklet:

Kórtörténeti összefoglaló vagy háziorvosi/szakorvosi igazolás, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót, igazolja a betegség, fogyatékosság meglétét.

 • krónikus betegség esetén a betegség fennállását szakorvos által kiállított ambuláns lappal, zárójelentéssel vagy igazolással kell bizonyítani.
 • Ez a dokumentum tartalmazza a betegség vagy fogyatékosság diagnózisát, a dokumentumot kiállító orvos munkahelyének nevét, címét, az orvos aláírását, pecsétjét. Az orvosi pecséten szereplő adatoknak olvashatónak kell lenniük.
 • Amennyiben az EESZT-ből (Egységes Egészségügyi Szolgáltatási Térből) vagy más, az Interneten elérhető forrásból tölti le a pályázó a betegség vagy fogyatékosság fennállását bizonyító igazolást, szükséges azt a háziorvosával vagy a kezelőorvosával hitelesíttetni (lepecsételtetni és aláíratni.)
 • Laboratóriumi vagy képalkotó diagnosztikai lelet beküldése szükségtelen, és ilyen leletek önmagukban, klinikai szakorvos (belgyógyász, gasztro-enterológus, allergológus, ortopéd szakorvos stb.) által felállított diagnózis nélkül még klinikai laboratóriumi vizsgával rendelkező szakorvos bélyegzőjével ellátva sem fogadhatók el. Háziorvos által felállított diagnózis vagy kiállított igazolás megfelelő.
 • Régóta fennálló, a tudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható krónikus betegség esetén, - amennyiben a pályázó csak a diétája fenntartására kér kiegészítő támogatást -, elegendő régebbi orvosi dokumentum benyújtása is, ha az megfelel a fent felsorolt kritériumoknak.
 • speciális diéta fenntartására kért támogatás esetén a csatolt szakorvosi leletnek tartalmaznia kell a diétára vonatkozó információt, vagy a diéta szükségességének egyértelműen következnie kell a diagnózisból. A diéta fenntartásához szükséges többletköltségeket a célországi árakra vonatkozó információval szükséges alátámasztani. Enélkül az igényelt támogatási összeg nem tekinthető kellően alátámasztottnak.
 • gyógyszerköltségre, hazautazásra, külföldi laboratóriumi és/vagy szakorvosi vizsgálatra, külföldi gyógytornára vonatkozó igénylés esetén szükséges a kezelőorvos (háziorvos vagy az illetékes szakorvos) által három hónapnál nem régebben kiállított olyan dokumentum a betegségről, amely tartalmazza a diagnózist, valamint
 • gyógyszerigénylés esetén az alkalmazott gyógyszereket, és azok adagját. (A háziorvos indokolt esetben akár 3-6 hónapra elegendő gyógyszert is felírhat.)
 • amennyiben magyarországi kontrollvizsgálatokra, vagy kezelések miatti hazautazásra kér kiegészítő támogatást a pályázó, akkor a hazautazás szükségességére, indokára és gyakoriságára vonatkozó pontos információkat;
 • külföldi laboratóriumi és/vagy szakorvosi vizsgálatra, gyógytornára igényelt támogatás esetén az arra vonatkozó konkrét javaslatot.

A pályázati anyagot számítógéppel kitöltve, a megadott űrlapon kell benyújtani elektronikusan, a küldő intézmény koordinátorának: foreign@mke.hu

Benyújtandó dokumentumok:

 • Hiánytalanul kitöltött pályázati űrlap elektronikus verziója (.xlsx fájl)
 • A kötelező melléklet(ek) szkennelt verziója
 • Az egyéni pályázati űrlap aláírt, szkennelt verziója

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a kötelező melléklettel együtt.

A pályázati határidő

2024. május 24.
2024. november 22.
2025. február 21.
2025. május 23.
2025. november 21.
2026. február 20.

Pályázatok bírálata, döntéshozatal

A pályázatok formai bírálatát teljes mértékben a küldő felsőoktatási intézmény, a tartalmi bírálatot pedig a Tempus Közalapítvány által felkért független orvosszakértők végzik.

Hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázatokról és a támogatás összegéről a megadott határidőig benyújtott pályázatokról Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést a beérkezést követő 60 napon belül. A TKA Kuratóriumának döntése ellen nincs fellebbezési lehetőség.

A támogatás összege és elszámolása

A kórtörténeti összefoglaló alapján a kiegészítő támogatás jogosultságáról a mobilitás szempontjából vizsgálva az orvosszakértők tesznek javaslatot. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiegészítő támogatás nem minden esetben fedezi a mobilitás során felmerülő összes többletköltséget.

1. Hallgatói mobilitások

a. EESN: Esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás az „Egészségügyi akadályokkal küzdő” kategóriában: Amennyiben a kiegészítő támogatási rászorultságot alátámasztják a benyújtott dokumentumok, a kiegészítő támogatás összege hallgatók számára egységesen havi 250 euró. Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén) illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén). Ebben az esetben nem szükséges tételesen igényelni, illetve tételes elszámolás sem szükséges a támogatás felhasználásáról a mobilitás lezárultakor.

b. SN: Abban az esetben, ha a mobilitás megvalósításához havi 250 eurót meghaladó kiegészítő támogatásra van szüksége a hallgatónak, vagy másik esélyegyenlőségi (EE) szempont szerint is pályázott, a kiegészítő támogatás csak tételes igényléssel és elszámolással pályázható. Ebben az esetben a pályázati űrlapon a pályázónak tételesen fel kell sorolnia, hogy milyen tételekre mekkora összegű támogatást igényel. A pályázati űrlapon a teljes időtartamra igényelt összegeket kell feltüntetni. Kizárólag olyan tételekre igényelhető támogatást, amelyek szorosan összefüggnek a külföldi tartózkodással. Amennyiben a benyújtott dokumentumok alapján az orvosszakértők által javasolt kiegészítő támogatás összege meghaladja a havi 250 eurót, kizárólag a 250 eurót meghaladó összegről kell tételesen, számlákkal igazolva elszámolnia a kiutazónak. Amennyiben más esélyegyenlőségi szempont szerint is kiegészítő támogatásban részesül a hallgató az orvosszakértők által javasolt teljes összegről tételesen szükséges elszámolnia.

c.

Hallgatói mobilitások

Támogatás összege

Igénylés formája

Elszámolás

Részképzés/szakmai gyakorlat

egységesen 250 €/hó

egység alapú

nincs

Rövid távú hallgatói mobilitás esetén

egyszeri 100 € (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén),

illetve 150 € (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén)

egység alapú

nincs

Havi 250 eurónál magasabb igény esetén

szakértők által javasolt összeg

tételes

tételes elszámolás
a 250 €/hó feletti részről

Más szempont alapján esélyegyenlőségi támogatásban is részesülő hallgató esetén

szakértők által javasolt összeg

tételes

tételes elszámolás a teljes összegről

2. Felsőoktatási munkatársak mobilitásának esetén minden esetben az igényelt tételek tételes felsorolására van szükség a pályázat benyújtásakor, és a kiutazónak tételesen számlákkal szükséges igazolnia a teljes megítélt támogatás felhasználását a mobilitás lezárultakor.

Felsőoktatási munkatársak mobilitása

Támogatás összege

Igénylés formája

Elszámolás

Oktatási vagy képzési célú mobilitás

szakértők által javasolt összeg

tételes

tételes elszámolás a teljes összegről

A támogatás felhasználása, elszámolás

A munkatársi mobilitások esetén, valamint azon hallgatói mobilitások esetén, ahol a megítélt kiegészítő támogatás meghaladja a havi 250 eurót, a kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A felhasználást tételenként, a kiutazónak a mobilitás lezárultakor számlákkal kell igazolnia.

A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek.

További felvilágosítást az intézményi Erasmus+ koordinátortól vagy a Tempus Közalapítványtól kaphat.

Mellékletek:

Interjúsorozat a Nemzetközi Hét kapcsán – Agni Saraswati

A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2024. április 22-26. között rendezte meg nagy sikerű Nemzetközi Hetét.

Interjúsorozat a Nemzetközi Hét kapcsán – Agni Saraswati

MKE Tanévzáró, diplomaosztó 2024

2024. július 12-én rendezték meg az idei tanévzáró, diplomaosztó ünnepséget a Budapest Bábszínházban. Gratulálunk minden friss diplomásnak!

MKE Tanévzáró, diplomaosztó 2024

Best of Diploma 2024 | Barcsay terem – online kiállítás

A legjobb diplomamunkák kiállítása

Best of Diploma 2024 | Barcsay terem – online kiállítás

Best of Diploma 2024 | AULA – online kiállítás

A legjobb diplomamunkák kiállítása

Best of Diploma 2024 | AULA – online kiállítás

Best of Diploma 2024 | Parthenón-fríz Terem – online kiállítás

A legjobb diplomamunkák kiállítása

Best of Diploma 2024 | Parthenón-fríz Terem – online kiállítás

Best of Diploma 2024 | Kálvária – online kiállítás

A legjobb diplomamunkák kiállítása

Best of Diploma 2024 | Kálvária – online kiállítás

Idén is sikeresen zárult a Magyar Képzőművészeti Egyetemen meghirdetett HSUP Ösztöndíj Program

projekt összefoglaló

Idén is sikeresen zárult a Magyar Képzőművészeti Egyetemen meghirdetett HSUP Ösztöndíj Program

A 7. LIH PAO SZOBRÁSZATI BIENNÁLÉ

Jelentkezési határidő: 2024.09.30.

A 7. LIH PAO SZOBRÁSZATI BIENNÁLÉ

Best of Diploma 2024 – A legjobb diplomamunkák kiállításával és nyári programsorozattal vár a Magyar Képzőművészeti Egyetem

Megnyitó: 2024.07.10., 18:00
Helyszínek: MKE | Barcsay terem, Aula, Epreskert
Megtekinthető: 2024.07.11. – 08.31.

Best of Diploma 2024 – A legjobb diplomamunkák kiállításával és nyári programsorozattal vár a Magyar Képzőművészeti Egyetem

FELHÍVÁS 

a Magyar Képzőművészeti Egyetem 2024/25 tanév őszi félévének művészeti vásár standján, nyilvános kiállításán és aukcióján való részvételre
Jelentkezés: 2024. július 31. éjfélig  

FELHÍVÁS 

Pályázati felhívás az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására

2024/2025-ös és 2025/2026-os tanév

Pályázati felhívás az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására

COSTA ART & CRAFT MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Határidő: 2024.08.31. délelőtt 10:00 óra

COSTA ART & CRAFT MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Sport a magyar művészetben

A regisztráció kezdete: 2024. május 28.

Sport a magyar művészetben

A 19. ART LAGUNA-DÍJ PÁLYÁZATA

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 31.

A 19. ART LAGUNA-DÍJ PÁLYÁZATA

TÉRIDŐBEN LEBEGVE – Szécsényi-Nagy Loránd

Megnyitó: 2024.06.07. 18:00
Helyszín: Szent István Király Múzeum Országzászló téri emeleti kiállítótér
Megtekinthető: 2024.06.07. –  09.01.

TÉRIDŐBEN LEBEGVE – Szécsényi-Nagy Loránd

Bubla Éva Lélegzésre Kijelölt Hely c. installációja a Gellért-hegyen

2024. augusztus 14-ig
Gellért-hegyi Jubileumi park

Bubla Éva Lélegzésre Kijelölt Hely c. installációja a Gellért-hegyen

Mozaikok az 1900-as évektől, Modern anyagok, új problémák fókuszban

Nemzetközi regionális szakmai találkozó a modern mozaikörökség megőrzése és restaurálása kapcsán

Mozaikok az 1900-as évektől, Modern anyagok, új problémák fókuszban

Kis magyar kockológia – A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban

2024. május 18. – augusztus 18.
LUDWIG MÚZEUM

Kis magyar kockológia – A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

A jelentkezés határideje: 2024. május 5.

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Külföldi tanulmányút támogatására
MÓDOSÍTOTT határidő: 2024. április 2. (kedd) éjfél.

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy a kiegészítő támogatás segítségével egyenlő lehetőséget biztosítson

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

ERASMUS+ OKTATÓI ÉS SZEMÉLYZETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Oktató és nem oktató munkatársak részére európai és Európán kívüli intézményekbe

ERASMUS+ OKTATÓI ÉS SZEMÉLYZETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS