Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

A 2024 tavaszi félévtől

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók  esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

A 2024 tavaszi félévtől

A Magyar Képzőművészeti Egyetem pályázati lehetőséget hirdet esélyegyenlőséget elősegítő kiegészítő pénzügyi támogatásra azon felsőoktatásban tanuló hallgatók számára, akik Erasmus+ tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási ösztöndíjat nyertek el.
Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy a kiegészítő támogatás segítségével egyenlő lehetőséget biztosítson az egészségügyi, kulturális, társadalmi, gazdasági vagy földrajzi akadályokkal küzdő kiutazó hallgatóknak, hogy részt vehessenek Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban.

Kik pályázhatnak?

Az Erasmus+ programban tanulmányi célú, szakmai gyakorlati vagy rövid távú mobilitási programra pályázó vagy azt elnyert, hazai felsőoktatási jogviszonnyal rendelkező hallgatók. A pályázás időpontjában már lezárult mobilitásra visszamenőleges támogatás nem igényelhető.

A támogatás összege

Tanulmányi célú mobilitás és szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 250 euró.
Rövid távú hallgatói mobilitás esetén egyszeri 100 euró (1-14 nap hosszúságú mobilitás esetén), illetve 150 euró (15-30 nap hosszúságú mobilitás esetén) az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.
A kiegészítő támogatást a küldő felsőoktatási intézmény folyósítja az alapösztöndíjjal együtt.

A pályázás módja

A pályázati anyagot számítógéppel kitöltve, a megadott űrlapon kell benyújtani elektronikusan, a foreign@mke.hu e-mail címre.

Benyújtandó dokumentumok:

  • Hiánytalanul kitöltött egyéni pályázati űrlap elektronikus verziója (xlsx fájl)
  • Az egyéni pályázati űrlap aláírt (digitálisan, vagy nyomtatott és szkennelt) verziója
  • A kötelező alátámasztó dokumentum(ok) aláírt (digitálisan, vagy nyomtatott és szkennelt) verziója

Érvényes pályázat kizárólag a megadott pályázati űrlapon nyújtható be a kötelező melléklettel együtt.

Figyelem! Az egészségügyi akadályokkal küzdők Az Erasmus+ programban részt vevő fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatásának felhívásában foglaltaknak megfelelően nyújthatnak be pályázatot a küldő intézményüknél.

Fontos tudnivaló! Amennyiben a pályázó a felsorolt szempontok közül többre is jogosult, ezt jelölheti, de elegendő csak egyet igazolni a kiegészítő támogatásra való jogosultság megállapításához.

Pályázati határidő(k)

A 2024/2025 tanévre szóló tanulmányi célú mobilitás estén az Erasmus pályázat benyújtásával egy időben 2024. március 4. 12.00
A 2024. júniusa és 2025. márciusa között kezdődő szakmai gyakorlati vagy diploma utáni szakmai gyakorlati célú mobilitás estén az Erasmus pályázat benyújtásával egy időben 2024. április 30. 12. óráig

A pályázatok bírálatát és a jogosultság megállapítását a küldő felsőoktatási intézmény végzi. Az elbírált kérelmek támogatásáról a küldő felsőoktatási intézmény dönt. A pályázat eredményéről az intézmény a benyújtási határidőt követő 30 napon belül tájékoztatja a hallgatót.
Amennyiben több hallgatói kérelem érkezik, mint a rendelkezésre álló keret, az intézmény saját hatáskörben dönthet a kiegészítő támogatási pályázatok támogatásáról.

Bővebb információért kérjük forduljon a Nemzetközi Mobilitási Irodához (foreign@mke.hu, +36706824582) vagy az intézményi Erasmus+ koordinátorához.

Az esélyegyenlőségi kiegészítő támogatás szempontrendszere, és a benyújtáshoz szükséges igazoló dokumentumok[1]

Az esélyegyenlőségi szempont megnevezése Az esélyegyenlőségi szemponthoz tartozó alszempontok Igazoló dokumentumok
1. Egészségügyi akadályok a) Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatása (A havi 250 eurót meg nem haladó támogatási igény esetén nem szükséges tételes igénylés ill. elszámolás)[2] Kórtörténeti összefoglaló vagy háziorvosi/szakorvosi igazolás, ami alátámasztja és hitelesíti a kórtörténeti összefoglalót, igazolja a betegség, fogyatékosság meglétét.
2. Oktatási és képzési rendszerekkel kapcsolatos akadályok a) Esti vagy levelező szakos hallgatók Bármilyen hivatalos intézményi irat másolata, amiből a képzési tagozat megállapítható.
b) A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként többletpontokat kapott A küldő intézmény által kiállított igazoló dokumentum.
3. Társadalmilag sérülékeny csoportok a) Magyarországon elismert nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó hallgatók, különösen a roma etnikai kisebbség tagjai. A mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata arról, hogy a magyarországi nemzetiségek egyik csoportjához tartozik.
b) A származási országukban kisebbségként élő határon túli magyar hallgatók. A mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata arról, hogy magyar kisebbség tagjához tartozik, valamint származási ország állampolgárságát vagy ottani állandó lakcímet igazoló irat másolata.
c) A magyar állam által elismert menekült-státusszal rendelkező hallgatók. A menekült státuszt igazoló határozat másolata.
4. Társadalmi akadályok a) A pályázó legalább egyik szülője/gondviselője nem rendelkezik középfokú iskolai végzettséggel. A mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata a szülők legmagasabb iskolai végzettségéről.
Figyelem! A befejezett szakmunkás tanulmányok középfokú végzettségnek számítanak.
b) A pályázó szülő / gondviselő. Az eltartott gyermek(ek) anyakönyvi kivonata és a mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata az általa eltartott gyermek(ek)ről.
c) Az állami ellátórendszerbe tartozó vagy onnan kikerült hallgatók (pl. gyermek-otthonban, lakásotthonban vagy nevelőszülőknél nevelkedett hallgatók, vagy utógondozó ellátásban részesült hallgatók). A szociális bentlakásos intézménybe történő elhelyezésről szóló nyilatkozat.
d) Árva/félárva hallgatók. Az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata, a holttá, illetve eltűntté nyilvánítás esetén: az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntés, ezen felül a mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata arról, hogy árva/félárva.
e) Nagycsaládban élő hallgatók (a pályázó hallgatónak 2 vagy több, vele egy háztartásban élő testvére van). A mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata a családban eltartott gyermekek számáról, az eltartottak lakcímkártyájának másolata.
5. Gazdasági nehézségek a) Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül vagy részesült. A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
b) Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül vagy részesült. A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
c) HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt). A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
d) „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt). A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
e) Roma szakkollégium tagja (volt). A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
f) Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült. A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
g) Arany János Tehetséggondozó Programban támogatást nyert hallgató. A vonatkozó szervezet által kiállított igazoló dokumentum.
h) A szociális körülményekben hirtelen beállt változás esetén. Pl. az eltartó halála, munkanélkülivé válása – pl.: a COVID-19 járvány ideje alatt – eltartó tartós betegsége, balesete. Az igazolás lehet: keresőképtelenség igazolás, álláskeresési igazolás, halotti anyakönyvi kivonat (holttá, illetve eltűntté nyilvánítás esetén az elhunyt személyt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírói döntést), tartós táppénz esetén: orvosi igazolás, ezen felül a mobilitásban résztvevő hallgató nyilatkozata a szociális körülményekben beállt hirtelen változásról
i) Fizetett állással rendelkező hallgatók, akik külföldi tanulmányaik, szakmai gyakorlat alatt fizetéskieséssel kell számoljanak a mobilitás időszaka alatt.[3] Munkáltatói igazolás, amely tartalmazza, hogy a pályázat benyújtását megelőző hat hónapban munkaviszonnyal rendelkezett.
j) A pályázás idején önköltséges képzésben részt vevő hallgatók. Intézményi irat, értesítő másolata.
6. Földrajzi akadályok a) A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa. Lakcímkártya másolata.

[1]A szempontok felsorolása nem fontossági sorrendet jelöl.

[2] További részletek: Az Erasmus+ programban részt vevő, fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg hallgatók, illetve munkatársak kiegészítő pénzügyi támogatására.

[3] rövidtávú hallgatói mobilitás megvalósításakor nem pályázható szempont

KÉPZÁRÓ

Időpont: 2024.06.21. 15:00 –
Helyszín: MKE Epreskert

KÉPZÁRÓ

Intermédia-művész Diploma – 2024 # JövőKÉPZŐ

Helyszín: MKE | Barcsay terem
Megtekinthető: 2024.06.18 – 20.

Intermédia-művész Diploma – 2024 # JövőKÉPZŐ

COSTA ART & CRAFT MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Határidő: 2024.08.31. délelőtt 10:00 óra

COSTA ART & CRAFT MŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Sport a magyar művészetben

A regisztráció kezdete: 2024. május 28.

Sport a magyar művészetben

A 19. ART LAGUNA-DÍJ PÁLYÁZATA

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 31.

A 19. ART LAGUNA-DÍJ PÁLYÁZATA

A SZÓMA TUDATOSÍTÁSA / TEST FELÜLETEK

Az MKE Vizuális Művészet Tanszékének kiállítása
Megnyitó: 2024.06.14. 18:00
Helyszín: MAMŰ Galéria
A kiállítás megtekinthető: 2024.06.15 – 07.05.

A SZÓMA TUDATOSÍTÁSA / TEST FELÜLETEK

V4 GEN Mini-Grant pályázaton vett részt egyetemünk

A Magyar Képzőművészeti Egyetem sikeresen részt vett a Nemzetközi Visegrádi Alap által támogatott V4 GEN Mini-Grant pályázaton...

V4 GEN Mini-Grant pályázaton vett részt egyetemünk

Időtranszkripció 

Bodóczky István kiállítása a 7. Művészetpedagógiai Konferencia keretében
Megnyitó: 2024.07.02. 18:00
Helyszín: MKE | AULA
Megtekinthető: 2024.07.02–06.

Időtranszkripció 

Szobrászművész Diploma – 2024 # JövőKÉPZŐ

Helyszín: Epreskert
Megtekinthető: 2024.06.14–21.

Szobrászművész Diploma – 2024 # JövőKÉPZŐ

Keressük Magyarország legjobb logóját!

Keressük Magyarország legjobb logóját!
Nevezz te is alkotásoddal!
Beadási határidő: 2024. július 14., éjfél

Keressük Magyarország legjobb logóját!

Grafikus hallgatók Bécsben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafikus hallgatói meghívást kaptak Bécsbe az Akademie der bildenden Künste Wien / a Bécsi Képzőművészeti Egyetemen 2024. május 8-10. között megrendezésre került Print Fesztiválra.

Grafikus hallgatók Bécsben

MKE-s hallgatók nyerték a V4 Ipari Örökség logó- és arculattervezési pályázatát

1. helyezett: An Zhengxin Tímea – MKE grafikusművész hallgató
2. helyezett: Bibó Dániel István – MKE grafikusművész hallgató
3. helyezett: Bagaméri Ádám – MKE grafikusművész hallgató

MKE-s hallgatók nyerték a V4 Ipari Örökség logó- és arculattervezési pályázatát

NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ – IPMAU PROJEKT

Sikeresen zárult a 2024. május 15-17. között megrendezett IPMAU (Interdisciplinary Puppetry Modules for Art Universities) projekt nemzetközi találkozója...

NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓ – IPMAU PROJEKT

TÉRIDŐBEN LEBEGVE – Szécsényi-Nagy Loránd

Megnyitó: 2024.06.07. 18:00
Helyszín: Szent István Király Múzeum Országzászló téri emeleti kiállítótér
Megtekinthető: 2024.06.07. –  09.01.

TÉRIDŐBEN LEBEGVE – Szécsényi-Nagy Loránd

Meghívó Brittnek Andrea kiállításának megnyitójára

Megnyitó:: 2024.05.30. 18:00
Helyszín: Virág Benedek Ház
Megtekinthető: 2024.05.30. – 06.22.

Meghívó Brittnek Andrea kiállításának megnyitójára

Bubla Éva Lélegzésre Kijelölt Hely c. installációja a Gellért-hegyen

2024. augusztus 14-ig
Gellért-hegyi Jubileumi park

Bubla Éva Lélegzésre Kijelölt Hely c. installációja a Gellért-hegyen

Juniális – Az MKE alumni találkozója

Helyszín: MKE Epreskert
Időpont: 2024.06.21., 10:30 – 14:30

Juniális – Az MKE alumni találkozója

Mozaikok az 1900-as évektől, Modern anyagok, új problémák fókuszban

Nemzetközi regionális szakmai találkozó a modern mozaikörökség megőrzése és restaurálása kapcsán

Mozaikok az 1900-as évektől, Modern anyagok, új problémák fókuszban

Megnyitja kapuit a titokzatos kert

2024. június 22. (szombat)

Megnyitja kapuit a titokzatos kert

Kis magyar kockológia – A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban

2024. május 18. – augusztus 18.
LUDWIG MÚZEUM

Kis magyar kockológia – A modernitás hajlékai a Kádár-korszakban

TUDATTALAN RÉTEGEK – Hermann Zsófia

Megnyitó: 2024.05.22. 19:00
Helyszín: Godot Galéria
Megtekinthető: 2024.05.22. – 06.15.

TUDATTALAN RÉTEGEK – Hermann Zsófia

Budapest Ösztöndíjprogram 2024/2025

A pályázat jelentkezési határideje: 2024. június 16.

Budapest Ösztöndíjprogram 2024/2025

ALVÓ ÜNNEP – Chilf Mária

Megnyitó: 2024.05.15. 18:00
Helyszín: VILTIN Galéria
Megtekinthető: 2024.05.15. – 06.15.

ALVÓ ÜNNEP – Chilf Mária

Diploma 2024 # JövőKÉPZŐ

Megtekinthető: 2024.05.13 – 06.16.

Diploma 2024 # JövőKÉPZŐ

Krés – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diploma-projektjei

Megnyitó: 2024.05.28. 18:00
Helyszín: ISBN Könyv+Galéria
Megtekinthető: 2024.05.29 – 06.20.

Krés – A Képzőművészet-elmélet Tanszék 2024-es diploma-projektjei

KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS

A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói kiállítása
Megnyitó: 2024.05.06., 18.00
Helyszín: Eötvös10 Művelődési Ház Pincegaléria
Megtekinthető: 2024.05.07. – 06.16.

KÖZÖS TÖBBSZÖRÖS

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

A jelentkezés határideje: 2024. május 5.

Ujvári János diplomadíj-pályázat felhívás a 2023/24 tanév tavaszi félévében végzős hallgatók részére

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Külföldi tanulmányút támogatására
MÓDOSÍTOTT határidő: 2024. április 2. (kedd) éjfél.

Pályázati felhívás –  A LUDWIG  ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

Az esélyegyenlőségi támogatás célja, hogy a kiegészítő támogatás segítségével egyenlő lehetőséget biztosítson

Az Erasmus+ programban külföldi mobilitásban részt vevő hallgatók esélyegyenlőségi kiegészítő pénzügyi támogatására

ERASMUS+ OKTATÓI ÉS SZEMÉLYZETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Oktató és nem oktató munkatársak részére európai és Európán kívüli intézményekbe

ERASMUS+ OKTATÓI ÉS SZEMÉLYZETI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS