A művészet terei

Szerző: Albert Ádám – Bojtos Anikó – Révész Emese

A művészet terei

A Magyar Képzőművészeti Egyetem műemléki öröksége és művészeti gyűjteményei (Where Art Dwells. Historic Heritage and Art Collections of the Hungarian University of Fine Arts.)

Fotó: Gabelics Antal – Albert Ádám – Balkányi László. Magyar Képzőművészeti Egyetem – Balatonfüred Városért Közalapítvány, Budapest – Balatonfüred 

Modellállítás

Szerző: Albert Ádám – Bojtos Anikó – K. Horváth Zsolt

Modellállítás

Az emberi test képi konstrukciói (Setting a modell. Pictorial constructions of the human body). Kiállítási katalógus. Fotó: Gabelics Antal. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

Nem árusítható, kereskedelmi forgalomba nem kerül.

És mégis mozi a föld! IMXXX - Intermédia retrospektív

"És mégis mozi a föld!" IMXXX - Intermédia retrospektív

(Eppur Si Movie! IMXXX - Intermedia Retrospective. Kiállítási katalógus. Szerk.: Peternák Miklós. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest 

Nem árusítható, kereskedelmi forgalomba nem kerül.

Térfoglalások

Térfoglalások

A Régi Műcsarnok történetei (Incarnations of Space. Stories of the Old Kunsthalle Budapest. Kiállítási katalógus. Szerk.: Lázár Eszter – Révész Emese. Szöveg: Bojtos Anikó – Lázár Eszter – Révész Emese. Fotó: Gabelics Antal. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

Nem árusítható, kereskedelmi forgalomba nem kerül.

Művészi Minta

Művészi Minta

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti Gyűjteménye (Art by Example. Art Collection of the Hungarian University of Fine Arts) Szerk.: Révész Emese. Szöveg: Bojtos Anikó – Blaskóné Majkó Katalin – Révész Emese. Fotó: Gabelics Antal, Albert Ádám. Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest

Nem árusítható, kereskedelmi forgalomba nem kerül.

Memories of Hungary No.2.: Művészeti pályázat 2021

Memories of Hungary No.2.: Művészeti pályázat 2021

A Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Memories of Hungary Kft. együttműködésében létrejött terméktervezési pályázat díjazottainak válogatott anyaga.

55 p., 21 cm
ISBN 978 963 7165 99 3

A számos és a számtalan : az ismétlés, egynemű elemek többszöri alkalmazása egy műalkotáson belül

Szerző: Káldi Katalin

A számos és a számtalan : az ismétlés, egynemű elemek többszöri alkalmazása egy műalkotáson belül

98 p. : ill. 
ISBN 978-963-9990-79-1

Online is elérhető:
https://katalogus.mke.hu:443/hu/record/-/record/bibMKF00167374

The numerous and the innumerous : Repetition; the multiple application of homogeneous elements in a single artwork

Szerző: Káldi Katalin

The numerous and the innumerous : Repetition; the multiple application of homogeneous elements in a single artwork

98 p. : ill. 
ISBN 978-963-9990-80-7

Online is elérhető:
https://katalogus.mke.hu:443/hu/record/-/record/bibMKF00167376

Visual Art & English : A vizuális művészeti képzés szakszótára

Szerző: Bodóczky István, Dóczi Brigitta

Szerkesztő: Albert Ádám

Visual Art & English : A vizuális művészeti képzés szakszótára

ISBN 978 963 7165 98 6
 261 p.

2020

A szótár elsősorban a művészetoktatásban résztvevő hallgatók és tanárok számára készült a Magyar Képzőművészeti Egyetem által életre hívott „Verbális és vizuális modalitások interakciójának szerepe a képzőművészeti oktatásban” c. projekt keretén belül. A kutatás elsődleges célja a nyelvi és vizuális tapasztalatok összefüggéseinek vizsgálata és elemzése volt, a művészképzésben résztvevő hallgatók, tanárok, valamint alkalmazott nyelvészek bevonásával. A rajzolás közbeni hangos gondolkodás, korrigálás és képleírások segítségével anyanyelven vizsgáltuk a különböző típusú kommunikációs formákat, amelyek a művészetoktatásban leggyakrabban előfordulnak. Az interjúk során azonban kiderült, hogy a diákoknak és a tanároknak egyaránt szüksége lenne jól használható, praktikus angoltudásra és kommunikációs készségre, hogy az anyanyelven használt művészeti szófordulatokat ki tudják fejezni idegen nyelven is. így született meg a szótár ötlete. A kutatás során gyakran használt szavakból és szófordulatokból készítettünk egy nyelvi korpuszt, és emellett számos angolul és magyarul megjelent művészeti szakkönyv szókincsét használtuk fel, hogy a legfontosabb szakmai alapszókincset megtaláljuk.

Mit tartalmaz a Visual Art & English?

A szótár három részből áll. Az első két rész egy-egy hagyományos szószedet a technikai szókincs fejlesztésére, ahol először angol-magyar, azt követően pedig magyar-angol irányban kereshetőek a legfontosabb kulcsszavak, amelyek a művészet-, specifikusabban a rajztanításhoz kapcsolódnak. Itt egyes szavakra lehet rákeresni a művészeti anatómiával (pl. csontok), különböző technikákkal és a rajzolással kapcsolatban. 

A harmadik részben a kutatásban megjelenő legfontosabb témákhoz kerestünk olyan autentikus angol szövegeket, amelyek segítségével az aktív nyelvtudást és szókincset lehet bővíteni. A szövegek lehetőséget nyújtanak arra, hogy egyrészt a szótárrészben előforduló szavakat szövegkörnyezetben lássuk, másrészt olyan témákat érintenek, amelyek tartalma anyanyelven jól érthető egy művészetet gyakorló ember számára. A rajzolás alapvetésein kívül (pl. az arány, méret, drapéria vagy tervezés) olyan témakörök is szerepelnek benne, amelyek egyre fontosabbak a 21. századi művész számára (pl. hogyan írjunk művészeti hitvallásról vagy készítsünk egy el prezentációt). Az egyes szövegek után a legfontosabb kifejezéseket kiemeltük és lefordítottuk magyarra, így lehetőség nyílik arra, hogy a fordítás segítségével még érthetőbbek és könnyebben elsajátíthatók legyenek az angol kifejezések.

Alkotás, értelmezés, recepció : tanulmányok Végvári Lajos (1919-2004) művészettörténész tiszteletére

Szerkesztő: a konferenciát szervezte és a kötetet szerkesztette Révész Emese ; a konferencia és a kötet szervezésében részt vett Kozma Éva

Alkotás, értelmezés, recepció : tanulmányok Végvári Lajos (1919-2004) művészettörténész tiszteletére

Budapest: Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2020
ISBN 978-963-7165-88-7
155 p. : ill., színes, ; 24 cm

A tanulmánykötet az alábbi konferencia előadásait tartalmazza:
Végvári Lajos emlékkonferencia.
Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2019. szeptember 27.

Tartalom:

Apám, dr. Végvári Lajos / Végvári György
 Művészek között egy művészettörténész. Végvári Lajos a Képzőművészeti Főiskolán / Révész Emese
 Végvári Lajos és Maulbertsch sümegi freskói / Jernyei Kiss János
 A Munkácsy-kép változásai / Mélyi József
 A Munkácsy-festmények sötétedésének problémája / Végvári Zsófia
 Szinyei-recepció Végvári Lajos korában és napjainkban, az újabb kutatások tükrében / Szinyei Merse Anna
 Kritikai realizmus az alföldi festészetben. Végvári Lajos 1952-es könyve a szolnoki művészetről / Tóth Károly
 Végvári Lajos és a Zebegényi Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola / Köpöczi Rózsa
 Végvári Lajos és a miskolci gyűjtemények / Pirint Andrea
 Újonnan feltárt festmény-együttes Unisz-anh thébai sziklasírjában (TT 413) / Fábián Zoltán Imre - Zomborácz Tamás
 Giotto vagy Stefano da Fiorentino? A Szépművészeti Múzeum Assisiből származó falképtöredéke a legújabb kutatások tükrében / Fehér Ildikó
 Gyónástól az önmenedzselésen át a politika "rehumanizációjáig". A "Borsos Lőrinc Brand" kezdetei / Sturcz János
 A művészetoktatás lehetséges modelljei / Lázár Eszter

On-line is elérhető:

http://www.mke.hu/sites/default/files/attachment/Vegvari_kotet.pdf 

140 szemeszter : a magyarországi restaurátorképzés hetven éve

Szerkesztő: B. Majkó Katalin, Heitler András

140 szemeszter : a magyarországi restaurátorképzés hetven éve

120 p. : ill., színes ; 27 cm, ISBN: 978-615-5700-72-9 

Magyar Képzőművészeti Egyetem

Magyar Képzőművészeti Egyetem

67 p, : ill. színes ; 24 cm, ISBN: 978-963-7165-87-0 

The Hungarian University of Fine Arts

The Hungarian University of Fine Arts

67 p, : ill. színes ; 24 cm, ISBN: 978-963-7165-86-3 

Jozef Suchoža: Di_visio II.

Jozef Suchoža: Di_visio II.

Kiállítás a Parthenón-fríz Teremben, 2019, leporello, 20 cm, ISBN: 978-963-7165-82-5 

Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2018. szeptember 18 - 2019. május 21.

Szerkesztő: Szabó Ádám

Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2018. szeptember 18 - 2019. május 21.

Kiállítások a Parthenon-fríz / Körösényi Teremben a 2018-2019-es tanév során. 

Kollektív ornamentika

Szerző: Lepsényi Imre

Kollektív ornamentika

A digitális technológia hasonlóan írta újra az embertömeg fogalmát, sokszorozta meg a kommunikációs felületek számát és összterületét, mint a weimari köztársaság felületrobbanása. Amekkora tanácstalanság és kiszolgáltatottság érezhető ma a digitális közösségekben a szervezett trollok manipulációs kísérleteivel szemben, akkora meglepetést okozott egy évszázaddal korábban a repülőn közlekedő, elektroakusztikus és rádióközvetítéssel több tízezer embert elérő politikai szónok. A meglepetésből származó előny pedig gazdasági folyamatokat befolyásolt, politikai választást döntött el mindkét korszakban.

A 20. század elején az avantgárd leszámolt a tradicionális ornamentikával, hogy aztán a modern márkatechnika a pszichoanalízissel és az elektronikával szövetkezve hasznosítsa újra az ismétlődő formák rendszereit.

Az új szemlélet a hagyományos világrendről leválasztva, felszabadítva, gazdasági és politikai reklámok formájában mérnöki precizitással szervezte az ornamentikát az akarat mögé. A döntésbefolyásoló jelrendszerek – legyen szó politikai vagy gazdasági reklámról, brandingelemről vagy közlekedésirányító rendszerről – örök tulajdonsága a konzisztencia, az ismétlés és a kiterjedt jelenlét igénye. Az ismétlődő jelek rendszere pedig ornamentikaként szivárog be a mindennapi életbe.

Az ornamentika nézőpont, környezetéről leválasztandó, megvizsgálandó gyanús szerkezet: az ornamentikák rendszere minden esetben magán hordozza az őt létrehozó akaratmezők nyomát, így az ornamentikát megvizsgálva ez a szándékrendszer megközelíthető. Az ornamentikák vizsgálata kulcs a világhoz, mintázaton keresztüli hozzáférés a rendszerhez. A minta jellege, anyaga, forrása, kiterjedtsége, gazdasági háttere, játékossága és tartóssága fontos információt szolgáltat egy gazdasági márkáról vagy egy politikai rendszerről.

Ez a könyv az ornamentika utáni nyomozásom része.

A Modern ajánlat című írás köré szerveződik, ami a nemzetiszocialista kommunikációt vizsgálja a korszerű márkázási technikák nézőpontjából. A Modern ajánlat egy felvetés – a 20. század elején az a tudás és azok a fogalmak, amik a korszerű brandinget meghatározzák, még nem léteztek. Részleteiben megvizsgálva azonban meglepő, mennyire közel került a totális állam egy totális márka megvalósításához. A könyv egy rövid képgalériában megidézi egy másik totalitásra törő rendszer, a magyarországi szocializmus ornamentikáját (Zalaegerszeg, 1947–1989), egy következőben pedig a 27 évvel későbbi (Zalaegerszeg, 2016) állapotot ugyanabban a városban. Megfigyelhető, ahogy a szocialista ornamentika vázára rárakódtak a magyar vidéki barkácskultúra és az újkapitalista büszkeség rétegei. Mindkét képsorozat minden további kommentár nélkül bízza magát az olvasóra. Az elválasztó oldalakon és a borítón található grafikák a Kollektív ornamentika című kiállításra készültek (Kassák Múzeum, Budapest, 2014).

Collective ornament

Szerző: Imre Lepsényi

Collective ornament

Digital technology has altered the concept of “the crowd” and multiplied the number and total area of communication surfaces similarly to the “explosion of surfaces” in the Weimar Republic. When facing the attempts of manipulation carried out by organized trolls, the perplexity and defenselessness digital communities experience echo the surprise caused by the political orator traveling by airplane and reaching tens of thousands of people by means of electro-acoustic technology and radio broadcasts in the previous century. The advantage stemming from the surprise has influenced economic processes and determined elections ever since.

At the beginning of the 20th century, the avant-garde wiped out the traditional ornament and then, in collaboration with psychoanalysis and electronic developments, modern branding technology went on to recycle the systems of recurring shapes. The new approach detached the ornament from the traditional world order, liberated it, and arranged it in the form of economic and political advertisements in the service of a power with an engineer’s precision. The sign systems of influence, let them be political, commercial advertising, branding, or traffic systems, possess the eternal characteristic of consistency, the need for repetition and prevalence. These systems of recurrent signs, in turn, seep into the quotidian life as ornaments.

The ornament is a point of view, a suspicious device that needs to be detached from its surroundings and carefully examined. In every instance, ornaments carry on themselves the traces of the fields of will that created them, and by examining ornaments we may approach this system of intentions. The examination of ornaments is a key to the world, an access to the system through its patterns. The character of the pattern, its material, its sources, extent, economic background, playfulness, and durability offer important information about a commercial brand or a political system.

This book contains a part of my investigation into the realm of ornament. It is centered around my writing called Modern Proposal, which examines national socialist communication from the aspect of modern branding techniques. Modern Proposal offers a hypothesis: at the beginning of the 20th century, the knowledge and the concepts that determine modern branding did not yet exist. When examining the problem in detail, it becomes surprising how close the totalitarian state came to the realization of a “totalitarian brand.” The book contains a small picture gallery to present the ornament of another system aiming at totality: Hungarian socialism (Zalaegerszeg, Hungary, 1947–1989), followed by another set of images (Zalaegerszeg, Hungary, 2016) recording the conditions in the same town 27 years later. The framework of the socialist ornament has become encrusted with the layers of country DIY culture and neocapitalist pride. The sequences of images trust themselves to the reader with no further comment. The graphic images on the front cover and on the endpaper were created for an exhibition entitled Collective Ornament (Kassák Museum, Budapest, 2014), which endeavored to present the topic of “the ornament as a point of view.”

Kő / Papír / Freskó : Megmentett műkincsek 2019 = Rock / Paper / Frescoes : Preserved art treasures 2019

Szerkesztő: Zsámbéki Anna

Kő / Papír / Freskó : Megmentett műkincsek 2019 = Rock / Paper / Frescoes : Preserved art treasures 2019

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

Optimista kiállítás. Erdély Miklós és a Magyar Képzőművészeti Egyetem. 1946-2018

Szerző: Kőhalmi Péter, Peternák Miklós

Szerkesztő: Kozma Éva, Kőhalmi Péter, Peternák Miklós

Optimista kiállítás. Erdély Miklós és a Magyar Képzőművészeti Egyetem. 1946-2018

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola 2018. december 15. és 2019. január 25. között a Barcsay Teremben megrendezett kiállításához készült kiadvány. Kőhalmi Péter és Peternák Miklós tanulmányaival és a kiállított művek katalógusával. 

http://www.mke.hu/node/38957 

Optimistic Exhibition. Miklós Erdély and the Hungarian University of Fine Arts. 1946-2018

Szerző: Kőhalmi Péter, Peternák Miklós

Szerkesztő: Kozma Éva, Kőhalmi Péter, Peternák Miklós

Optimistic Exhibition. Miklós Erdély and the Hungarian University of Fine Arts. 1946-2018

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola 2018. december 15. és 2019. január 25. között a Barcsay Teremben megrendezett kiállításához készült kiadvány. Kőhalmi Péter és Peternák Miklós tanulmányaival és a kiállított művek katalógusával. 

http://www.mke.hu/node/38957 

A felejtés emlékei : képek a természet és művészet között = Memories of forgetting : images between art and nature

Szerkesztő: Peternák Miklós

A felejtés emlékei : képek a természet és művészet között = Memories of forgetting : images between art and nature

A kötet a következő kiállítások anyagát tartalmazza:

Fotó / modell. Képek a természet és művészet között.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény és az MKE Doktori Iskola kiállítása. Budapest, Barcsay Terem, 2016. február 10 - március 15.

A felejtés emlékei - fotó / modell 2.
 A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény és az MKE Doktori Iskola kiállítása. Budapest, Barcsay Terem. Megnyitó: 2018. február 15. Nyitva: 2018. 02. 16 - 2018. 03. 25.

Tartalom:

1., A 19. századi fotográfiák a 21. században : a gyűjteményről és a válogatásról = Nineteenth-century photography in the twenty-first century : on the collection and selection of the photographic material / Peternák Miklós. --  Művészet és fényképészet -- Tanulmányok természet után -- Világfalu -- Huszár Adolf képzeletbeli múzeuma -- Monochrom művészettörténet -- Fotográfusok -- Modellek -- Natura -- Pillanatnyi fényképezés -- Kiállítások -- Műtermek, oktatás -- Fénykép és történelem --  Fotómodell I-II. : az élő gyűjtemény 2016/2018 -- Fényképészek a gyűjteményben

ISBN: 9789637165764
 259 p. : ill. ; 30 cm
 Bibliogr.: 251-256.

Interneten:

Fotó / modell. Képek a természet és művészet között (2016)
http://www.mke.hu/fotomodell/index.html
Fotó / modell 2.
http://www.mke.hu/fotomodell2/

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2017. szeptember 19 - 2018. május 22.

Szerkesztő: Szabó Ádám

Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2017. szeptember 19 - 2018. május 22.

Kiállítások a Parthenon-fríz / Körösényi Teremben a 2017-2018-as tanév során. 

Szobrász Tanszék - Diplomázók 2018

Szobrász Tanszék - Diplomázók 2018

A Szobrász Tanszék diplomakatalógusa, iPhone-ra letölthető alkalmazásként készült. Diplomázók: Domokos Ágnes, Drabik Tamás, Görbe Adrienn, Gyurcsovics Mihály, Károlyi-Kiss Benedek, Kovács Zoltán, Nyári Flóra, Paráda Zoltán, Szabó Menyhért.

Fejlesztők: Andrási Bálint, Bedő Árpád. Design: Bárdos Eszter, Andrási Bálint.

https://apps.apple.com/app/id1444670670?fbc...

Megmentett műkincsek 2018

Szerkesztő: Zsámbéki Anna

Megmentett műkincsek 2018

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

A felejtés emlékei. Fotó / modell 2. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény és a Doktori Iskola kiállítása

Szerző: Peternák Miklós

A felejtés emlékei. Fotó / modell 2. A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény és a Doktori Iskola kiállítása

A 2018. február 16. és március 25. között megrendezett kiállításhoz készült kiadvány. Peternák Miklós tanulmányával és a Doktori Iskola hallgatói munkáinak ismertetésével. 

Memories of Forgetting. Photo / Model 2. The exhibition of the Library, Archives and Art Collection of the Hungarian Univerity of Fine Arts and the Doctoral School

Szerző: Peternák Miklós

Memories of Forgetting. Photo / Model 2. The exhibition of the Library, Archives and Art Collection of the Hungarian Univerity of Fine Arts and the Doctoral School

A 2018. február 16. és március 25. között megrendezett kiállításhoz készült kiadvány. Peternák Miklós tanulmányával és a Doktori Iskola hallgatói munkáinak ismertetésével. 

Élő vonal : kortárs művészi grafika a Magyar Képzőművészeti Egyetemen = Living Line : contemporary graphic arts at the Hungarian University of Fine Arts

Szerző: Szurcsik József, Dobó Bianka

Élő vonal : kortárs művészi grafika a Magyar Képzőművészeti Egyetemen = Living Line : contemporary graphic arts at the Hungarian University of Fine Arts

ISBN 978-963-7165-78-8

134 p.: ill., színes; 22 cm 

Kultúrák és generációk

Szerkesztő: Liao Honghua és Fehér Ildikó

Kultúrák és generációk

A kínai és a magyar modern művészet megalapítói és örökösei

Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2017. december 14. - 2018. január 12. Kurátorok: Liao Honghua és Fehér Ildikó. Műtárgyakat kölcsönadó intézmények: Xui Beihon Művészeti Bizottság, Magyar Képzőművészeti Egyetem.

ISBN 978-963-7165-72-6

Forradalom előtt : A Magyar Képzőművészeti Főiskola 1945 és 1956 között

Szerkesztő: Blaskóné Majkó Katalin

Forradalom előtt : A Magyar Képzőművészeti Főiskola 1945 és 1956 között

A kiadvány a Magyar Képzőművészeti Főiskola 1945 és 1956 közötti történetét tárgyalja tanulmányok, forrásközlések és az azonos címmel 2016. október 21 - december 4. között a Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay Termében megrendezett kiállítás műtárgyjegyzékének segítségével.

Tartalomjegyzék:

1., Forradalom előtt, 1945-56. / Marosi Ernő. - 2., A realizmus akadémiája : a Magyar Képzőművészeti Főiskola 1945 és 1956 között / Révész Emese. - 3., Háttér és előtér : ideológia, propaganda, művészeti nevelés / Szücs György. - 4., "Blázovicsét gipszbe öntöttük" : a szobrászat oktatása a Magyar Képzőművészeti Főiskolán 1945 és 1956 között / Wehner Tibor. - 5., Bernáth Aurél pedagógiája - a kortársi-tanítványi visszaemlékezések és a korabeli dokumentumok tükrében / Rum Attila. - 6., Interjú Szurcsik János festőművésszel - a Képzőművészeti Főiskolán töltött diákévekről és 1956-os diplomamunkája, a Paszita keletkezéséről / Molnár Erika. - 7., Lesenyei Márta emlékirata egyetemi éveiről / Lesenyei Márta. - A Képzőművészeti Főiskola tanárai 1945 és 1956 között

Angol nyelvű összefoglalás a kötet végén.

ISBN: 9789637165696
303 oldal, 24 cm

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Nyomtatás / Nyomhagyás : Maurer Dóra grafikai munkássága 1957-1981

Szerkesztő: Maurer Dóra, Révész Emese

Nyomtatás / Nyomhagyás : Maurer Dóra grafikai munkássága 1957-1981

ISBN 978-963-7165-73-3

215 p.: ill.; 26 cm

Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2016. szeptember 13 - 2017. június 2.

Szerkesztő: Szabó Ádám

Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2016. szeptember 13 - 2017. június 2.

Kiállítások a Parthenon-fríz / Körösényi Teremben a 2016-2017-es tanév során. 

Megmentett műkincsek 2017

Szerző:

Szerkesztő: Zsámbéki Anna

Megmentett műkincsek 2017

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

Formaképzési stratégiák : gipsz szemléltetőeszközök és műtárgymásolatok használata a rajzoktatásban a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék gyűjteményének tükrében

Szerkesztő: Albert Ádám

Formaképzési stratégiák : gipsz szemléltetőeszközök és műtárgymásolatok használata a rajzoktatásban a Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria Tanszék gyűjteményének tükrében

= Form creation strategies : the usage of plaster casts and art-work copies in teaching drawing in light of the collection of the Department of Artistic Anatomy and Geometry and Projection at the Hungarian University of Fine Arts 

Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti és Művészettörténeti Szakkollégium

70 p.: ill., ff.; 24 cm 

DLADLA100

Szerző: Kappanyos András, Mucsi Emese

DLADLA100

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának kiállítása az 1916-ban alapított zürichi Cabaret Voltaire centenáriuma alkalmából. Kurátorok Kicsiny Balázs, Mucsi Emese, Szegedy-Maszák Zoltán.

Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem, 2016. december 16 - 2017. január 31.

Az 1956-os forradalom művei a Képzőművészeti Főiskolán

Szerző: Sümegi György

Az 1956-os forradalom művei a Képzőművészeti Főiskolán

ISBN: 9789637165689

Megjelent a következő kiállításhoz kapcsolódóan: Forradalom előtt. A Képzőművészeti Főiskola az 1956-os forradalomban. Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem 2016. október 21 - december 4. Kiállítás az 1956-os forradalom 60. évfordulójára. 

127 p. : ill., színes ; 24 cm
 Bibliogr. a jegyzetekben

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2015. szeptember 23 - 2016. június 5.

Szerkesztő: Szabó Ádám

Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2015. szeptember 23 - 2016. június 5.

Kiállítások a Parthenon-fríz / Körösényi Teremben a 2015-16-os tanév során. 

Megmentett műkincsek 2016

Szerző:

Szerkesztő: Kovács Petronella

Megmentett műkincsek 2016

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

Virágszirmok madárszárnyak

Szerkesztő: Bincsik Mónika

Virágszirmok madárszárnyak

Meidzsi-kori japán fametszetek és fametszetes könyvek a Képzőművészeti Egyetem Könyvtárában

Fordító: Rudnai Zsófia

ISBN13: 9786155284090

Hosszú leírás:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény legféltettebb kincsei közé tartozik a japán fametszeteket tartalmazó gyűjteményegység. Ennek éke egy Meidzsi-korban (1868–1912) készült album, melyben mintegy negyvenhat többszínnyomású fametszet reprezentálja a 20. század elejének legismertebb madarakra és virágokra specializálódott mestereinek, Ohara Koszonnak, Ogata Gekkónak és kortársaiknak művészetét. Emellett több mint kilencven fametszetes kötetet őriz a Gyűjtemény, melyek az Edo-kor (1603–1867) végén, illetve a Meidzsi-korban készültek, és az európai művészekre legnagyobb hatást gyakorló művek találhatók meg közöttük. A leheletfinom japán papírra tökéletes rajzi és technikai tudással kivitelezett, finom színátmenetekben bővelkedő lapok máig tiszteletet ébresztenek, noha egy nyugati kultúrkörből érkező szemlélő számára az ábrázolt állatok és növények szimbolikája, sajátos jelentése nem egykönnyen megfejthető. A gyűjteményegység magyarországi viszonylatban is igazi kuriózum, hiszen a Szépművészeti Múzeum ilyen típusú vásárlását jelentősen megelőzve, már a 19. század utolsó két évtizedében beszerzett az Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde - a Magyar Képzőművészeti Egyetem jogelődje - japán eredetű műveket, melyeket valószínűleg az ornamentika, később pedig a grafikai technikák oktatása során használhattak fel mintaként.

A gyűjteményegység feldolgozását Koike Masatane nyugalmazott egyetemi professzor kezdte meg, majd Máté Zoltán és munkatársai, később pedig Bincsik Mónika művészettörténész folytatta a munkát. A kiadvány a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeum 2016-os kiállításának alkalmából jelent meg, és a 2009-es Magyar Képzőművészeti Egyetemen bemutatott tárlat katalógusának második, javított kiadása.

Tartalomjegyzék:

Kőnig Frigyes: Előszó 5
 Bincsik Mónika: Virágszirmok, madárszárnyak 7
 Fametszetek 33
 Fametszetes könyvek 81

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Gyakorlóévek 1.0 : interdiszciplináris kísérletek - kísérleti műhelyek = Practice Years 1.0 : interdisciplinary experiments - experimental workshops

Szerkesztő: Albert Ádám

Gyakorlóévek 1.0 : interdiszciplináris kísérletek - kísérleti műhelyek = Practice Years 1.0 : interdisciplinary experiments - experimental workshops

Magyar Képzőművészeti Egyetem Művészeti és Művészettörténeti Szakkollégium

71 p.: ill.; 24 cm

Megmentett műkincsek 2015

Szerző:

Szerkesztő: Kovács Petronella

Megmentett műkincsek 2015

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

Emlékezéseim

Szerző: Csók István (1865-1961)

Szerkesztő: Révész Emese

Emlékezéseim

ISBN13: 9789637165641

Hosszú leírás:

Csók István (1865-1961) azon festőink közé tartozott, akik a képalkotás mellett kiváló írói tehetséggel is bírtak. Emlékiratai nem csupán a századfordulós magyar művészélet egyik legfőbb forrása, hanem irodalmi értékkel bíró írásmű is.

Az Emlékezéseim első alkalommal 1945-ben jelent meg, az Officina kiadásában, ezt követően az Akadémiai Kiadó adta ki 1990-ben, Németh Lajos előszavával, puha borítós zsebkönyvként. Noha Csók írása a századfordulós magyar művészet egyik legfontosabb és legérdekesebb forrása, korábbi kiadásai nehezen hozzáférhető könyvritkaságok. A jelenlegi kötet ezt a hiányt is pótolni kívánja, ám ezen felül több kuriózumot is nyújt. A kutatások során fény derült arra, hogy Csók már 1918-ban közre adta emlékezéseit a Magyarság című folyóiratban. Mikor harminc évvel később ezt könyvvé rendezték, az eredeti közlés számos részletét kihagyták. A képzőművészeti Egyetem kiadásában ezekkel kiegészítve jelenik meg, immár a teljes szöveg. Emellett a kötetben olvasható minden egyéb, nyomtatásban megjelent önéletrajzi írása. A mai olvasó számára néhol nehezen megfejthető utalásokkal, idegen nyelvű megfogalmazásokkal, nevekkel teli írások értelmezését alapos tudományos jegyzetanyag és utószó kíséri. A kötetet a művészt megörökítő archív fotók válogatása kíséri.

A kötet szerkesztője, a jegyzék és az utószó írója a festő monográfusa, Révész Emese. forrás: https://archiv.magyarmuzeumok.hu/biblioteka/cikk/87

Tartalomjegyzék:

Emlékezéseim (1918-1945) 6 Az 1918-as kiadás bevezetője 114 Grynnaeusné Papp Emília: Bevezető (1945) 115 Németh Lajos: Bevezető (1990) 117 Csók István Önmagáról. (1905) 122 Garay Ákos. (1915) 123 Arrivé. (1928) 126 Rippl-Rónai és én. (1935) 128 Az első kritika. (1943) 137 Révész Emese: Csók István emlékezései 138 Életrajzi kronológia 155 Névjegyzék 161

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2013. október 8 - 2014. június 7.

Szerkesztő: Szabó Ádám

Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2013. október 8 - 2014. június 7.

Kiállítások a Parthenon-fríz / Körösényi Teremben a 2013-14-es tanév során. 

Megmentett műkincsek 2014

Szerző:

Szerkesztő: Kovács Petronella

Megmentett műkincsek 2014

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

Érzések, emlékek, képzetek

Szerző: Sváby Lajos

Szerkesztő: Hajdú István

Érzések, emlékek, képzetek

ISBN13: 9789637165627

Rövid leírás:

"Vannak könyvek, amelyeket bárhol felütve lehet olvasni, belekapva hol itt, hol ott; ahogyan a képet is nézi az ember. Az el nem mondható alakulást keresem a festményben is, a látvány erejét, ami magával ragad." Ezzel kezdi képzőművészekről, művészeti élményeiről szóló gondolatait Sváby Lajos, a többek között Kossuth-díjas festőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem volt rektora. Írásaiban Bartóktól, Delacriox-tól, Bernáth Aurélon át a gyermekrajzokig a művészet sok területét érinti úgy, hogy közben sokat elmond önmagáról.

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

A művészi grafika születése 1906-1914 : Olgyai Viktor és tanítványai a Magyar Képzőművészeti Főiskolán

Szerkesztő: Zsákovics Ferenc

A művészi grafika születése 1906-1914 : Olgyai Viktor és tanítványai a Magyar Képzőművészeti Főiskolán

ISBN: 978-963-7165-61-0
203 p. : ill. ; 27 cm

A kiállítás helye és ideje: Budapest, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay Terem, 2014. március 10 - április 5. ; Győr, Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, 2014. június 21 - augusztus 31.

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Hiba és társai: a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának kiállítása

Szerkesztő: Beke László, Mayer Éva

Hiba és társai: a Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájának kiállítása

67 p.: ill., színes; 23 cm
 ISBN 978-963-7165-58-0

Dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria, 2013. december 6. -2014. január 5.
 kurátor Mayer Éva ; előszó Beke László, Mayer Éva, Molnár Emil

Error and Co. : exhibition of the Hungarian University of Fine Art Doctoral School

Szerkesztő: Beke László, Mayer Éva

Error and Co. : exhibition of the Hungarian University of Fine Art Doctoral School

67 p.: ill., színes; 23 cm
 ISBN 978-963-7165-58-0

Dunaszerdahelyi Kortárs Magyar Galéria, 2013. december 6. -2014. január 5.
 kurátor Mayer Éva ; előszó Beke László, Mayer Éva, Molnár Emil

Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2012. október4 - 2013. június 7.

Szerkesztő: Nemes Péter

Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2012. október4 - 2013. június 7.

Kiállítások a Parthenon-fríz / Körösényi Teremben a 2012-2013-as tanév során. 

A halottak élén : Major János világa = Leading the Dead : the world of János Major

Szerkesztő: Véri Dániel (szerkesztő, kurátor)

A halottak élén : Major János világa = Leading the Dead : the world of János Major

ISBN 978-963-7165-49-8
 95 p. : ill. ; 28 cm

A kiállítás helye és ideje: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay terem 2013 március 12 - április 13. 

A művész életrajzi adataival 

Bibliogr.: p. 79-87.

Mucha és társai

Mucha és társai

Szecessziós plakátok a Magyar Képzőművészeti Egyetem gyűjteményéből

ISBN13: 9789637165573

Kiállítási katalógus (a kiállítás anyagát válogatta és a kiállítást rendezte Bakos Katalin, Földi Eszter).
 Előszó Blaskóné Majkó Katalin.
 Francia fordítás Román Rita.
 Fényképek Dienes Judit.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem szecessziós plakátgyűjteményéből 2013-ban rendezett kiállítás katalógusa Földi Eszter bevezető tanulmányával.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem nemzetközi szecessziós plakátgyűjteményéről azt hihetnénk, hogy ez a rendkívül színvonalas, Magyarországon egyedülálló kollekció már régóta ismert mind a nagyközönség, mind a szakemberek számára. Ez azonban távolról sincsen így. Történetének száz éve alatt a gyűjtemény feledésbe merült, mivel az igen értékes, többségükben a XIX-XX. század fordulóján készült litografált plakátok, lapok csak az utókor számára alkotnak különleges művészi értékű gyűjteményt. Annak idején, a kortársak, a gyarapítók szemében valószínűleg csupán érdekességek, a művészet új műfajainak mintadarabjai, esetleg tanítási segédeszközök lehettek. A plakátok soha nem alkottak összefüggő, különálló gyűjteményt, bekerülésük nincsen pontosan dokumentálva, a könyvtár leltárkönyvében egy csoportként szerepelnek, ahol csak a darabszámot jelölték meg, az alkotókat nem. Mivel nem kezelték őket értékes alkotásokként, az idők során egy részük elveszett, a meglévők hollétéről sem tudtak, leltározatlanul, feldolgozatlanul kallódtak a könyvtár elhagyott zugaiban. A plakátok feldolgozásakor, a gyűjtemény történetének, egykori állapotának rekonstruálásakor számos akadályba, nehézségbe ütköztünk. A gyűjtemény elemzésekor ezért magukra a nyomatokra, a Mintarajziskola tanmenetére, a könyvtár történetére és vezetője, Várdai Szilárd munkásságára, valamint az egyetlen konkrét forrásra, a könyvtár leltárkönyvére támaszkodtam.

A mostani plakátgyűjteményt jelenleg a fellelt hatvanöt külföldi és nyolc magyar litografált plakát, illetve lap alkotja. A plakátok soha nem voltak kiállítva, publikálva, reprodukálva, a gyűjtemény eredeti állapota rekonstruálhatatlan, története jórészt követhetetlen. A gyűjteményről források nem szólnak, a MKE levéltári anyagában és a Mintarajztanoda évenként megjelent Értesítőiben sem találtam róluk érdemi információt. Nem tudjuk, pontosan ki vagy kik lehettek a szerzeményezők, milyen alkalmakkor, célzottan vagy véletlenszerűen vásárolták-e a plakátokat. Szintén nem világos, hogy milyen céllal kerültek az iskolába, valóban tanítási segédeszközként, vagy könyvtár-dekorációként? A könyvtár leltárkönyvében plakátok 1900-ban szerepelnek először. Ha történetileg a pontos bekerülést nehéz is igazolni, a plakátok gyűjtése mindenképpen azt jelzi, hogy ekkor már Magyarországon is művészeti értékű, esztétikai tényezőnek tekintették a plakátművészetet, amelynek kvalitásos darabjai egy művész- és rajztanárképzéssel foglalkozó, hagyománykövető intézménybe is bekerülhettek. (Részlet Földi Eszter bevezető tanulmányából.)

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

A rajzművészet mesterei 1896-1946

Szerző: Zsákovics Ferenc

A rajzművészet mesterei 1896-1946

Modern magyar rajzok és akvarellek a Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből

ISBN13: 9789637165535

Rövid leírás:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay Termében 2012 végén, a győri Rómer Flóris Múzeumban pedig 2013-ban megrendezett A rajzművészet mesterei 1896-1946 című kiállítás katalógusa. A kiállítás az Egyetem modern magyar rajzgyűjteményének legbecsesebb darabjait mutatta be.

Hosszú leírás:

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Barcsay Termében 2012 végén, a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban pedig 2013-ban megrendezett A rajzművészet mesterei 1896-1946 című kiállítás az Egyetem modern magyar rajzgyűjteményének legbecsesebb darabjait mutatta be.

A modern magyar rajzgyűjtemény összeállítása a Grafikai Tanszék egykori vezető tanárának, Varga Nándor Lajosnak az érdeme, aki 1946-1947 folyamán az intézmény tanáraitól, volt tanáraitól, illetve azok családjától és műgyűjtőktől, műkereskedőktől kért önkéntes adományokat. A kollekcióra azért volt szükség, hogy kiegészítse az 1906 óta gyűjtött, a főiskolán folyó műhelymunkát reprezentáló sokszorosított grafikai gyűjtemény darabjait, s a rajzművészetről, a különböző technikákról – a ceruzarajztól a szénrajzig, krétarajzig; a tus felhasználásának számtalan lehetőségétől az akvarell, illetve a pasztell már-már a klasszikus grafikán túlmutató alkalmazásáig – árnyaltabb képet, történeti-technikai összefoglalást kapjanak az intézmény érdeklődő oktatói és hallgatói egyaránt.

A századelő mesterei közül többek között Mednyánszky László, Réti István, Iványi Grünwald Béla, Edvi Illés Aladár, Zádor István, Nagy Balogh János és Körösfői Kriesch Aladár lapjai, az 1920-30-as évekből Kmetty János, Márffy Ödön, Berény Róbert, Medgyessy Ferenc, Kernstok Károly, Kádár Béla, Nagy Sándor, Diener Dénes Rudolf, Herman Lipót, Patkó Károly és Varga Nándor Lajos, a legfiatalabbak közül Hincz Gyula, Barcsay Jenő, László Gyula, Borsos Miklós, Szabó Vladimir és Gy. Szabó Béla alkotásait mutatta be a kiállításon.

A kötet a kiállítás katalógusa, Zsákovics Ferenc bevezető tanulmányával.

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Az Uffizi Képtár magyar önarcképei

Szerző: Fehér Ildikó

Az Uffizi Képtár magyar önarcképei

ISBN13: 9789637165528

Hosszú leírás:

"Az Uffizi Képtár önarcképgyűjteményére kezdettől fogva jellemző a nemzetközi elhivatottság; kezdve azoktól az időktől, amikor a Medici család tagjai utazásaik és ügynökeik révén szerezték meg az Alpokon túli országok kiváló művészeinek képmásait. Egy egy élő, nemzetközi kapcsolatrendszer, amelynek életben tartása az Uffizit övező világhír erejének köszönhető. Nincsen olyan festő vagy szobrász, aki a szívében ne éltetné a reményt, hogy portréja egyszer bekerül a világhírű önarckép-galériába. (...) Az önarcképgyűjtemény nemzetközi jellege az alapítás óta - érthető módon - továbbra is megmaradt, sőt dominánsabb lett. Az azóta eltelt idő alatt sem lankadtak az erre irányuló nemes törekvések. Ezt tanúsítják a magyar önarcképek is, amelyeknek a bemutatására született meg ez a jelen kötet." Antonio Natali az Uffizi Képtár főigazgatója

Tartalomjegyzék:

Cristina Acidini: Köszöntő 15 Antonio Natali: Kifejező azonosságok 16 Giovanna Giusti: Magyarországi emlékek 18 Végh János: Magyar önarcképek - magyar kutatók 24 Fehér Ildikó: Az Uffizi Képtár magyar önarcképei 28 Katalógus 51 Bibliográfia 203 Rövidítések jegyzéke 214

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Reformok évtizede

Szerkesztő: Kopócsy Anna

Reformok évtizede

Képzőművészeti Főiskola 1920-1932

ISBN13: 9789637165481

Rövid leírás:

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2011-ben rendezett, a Főiskola 1920-1932 közötti történetét bemutató kiállításhoz kapcsolódó tanulmánykötet és katalógus.

Hosszú leírás:

A Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2011-ben rendezett kiállítás az akkor 140 éves intézmény múltjának egyik legizgalmasabb időszakát, a húszas éveket mutatta be. Reformokkal, forradalmakkal és belviszályokkal teli fejezet ez. Művészperek, botrányok és elbocsájtások sora jelezte, hogy az intézmény egy időre művészeti és ideológiai csatatérré vált. Vajon lehet-e korszerű magyar művészetet teremteni a Trianon utáni Magyarországon? Van-e helye a progressziónak, az egyéni hangnak egy háborútól és forradalmaktól sújtott ország művészeti iskolájában? Néhányan úgy vélték, a jövő magyar művészetének alapja a megújulás. Olyan mesterek munkálkodtak a korszerű művészképzés ügyén ekkor, mint Lyka Károly, Csók István, Vaszary János, Réti István, Rudnay Gyula és Glatz Oszkár. A névsor önmagában is jelzi, hogy a tét nem pusztán egy iskolai reform volt, hanem a korszerű magyar művészet maga. A kiállításon több mint kétszáz olajfestmény, szobor és grafika tárta elénk a reformok ifjúságát; azt a nemzedéket, amely az ezt követő évtizedekben meghatározta a magyar művészet arculatát. Ámos Imre, Basilides Sándor, Hincz Gyula, Medveczky Jenő, Patkó Károly, Tóth Menyhért, Vajda Lajos, Vilt Tibor és még sokan mások ritkán vagy sosem látott ifjúkori munkái szerepeltek a kiállításon. Az egyetem saját muzeális gyűjteményének kevésbé ismert darabjai mellett 11 fővárosi és vidéki közgyűjtemény, valamint egy tucat magángyűjtemény ritkaságai kivételesen izgalmas metszetét nyújtják a húszas évek magyar művészetének. A kötet - amellett, hogy a kiállítás katalógusaként is szolgál - tíz hosszabb tanulmányban mutatja be a korszakot és annak legfontosabb szereplőit.

Tartalomjegyzék:

Előszó (Kőnig Frigyes) Szerkesztői előszó (Majkó Katalin - Kopócsy Anna) I. PROFESSZIONÁLÓDÓ MŰVÉSZKÉPZÉS: MESTERISKOLÁK 1. Lájer Vera: A Lotz Károly (1833-1904) vezette gyakorlati festészeti szakosztály (1882-1896) és a II. Freskófestészeti mesteriskola (1896-1910) története 2. Nagy Ildikó: Stróbl Alajos mesteriskolája II. AZ ORNAMENTIKA OKTATÁSA (1871-1932) 1. Katona Júlia: „Az iparból elköltözött a művészet" - Az Ékítményes rajz és az iparművészeti tárgyak oktatása a Mintarajztanodában és a Képzőművészeti Főiskolán (1871-1932) III. A KÉPZŐMŰVÉSZETI FŐISKOLA MŰKÖDÉSE A LYKA-REFORM IDŐSZAKÁBAN 1. Révész Emese: Reformok évtizede a Képzőművészeti Főiskolán 1920-1932 2. Kopócsy Anna: A „hamelni tilinkós." Rudnay Gyula a Képzőművészeti Főiskolán 3. Révész Emese: Csók István és Vaszary János a Képzőművészeti Főiskolán 1920-1932 4. Bodonyi Emőke: Réti-növendékek Szentendrén 5. Nagy Ildikó: A szobrászat oktatása a két világháború között 6. Tóth Károly: A Képzőművészeti Főiskola vidéki művésztelepei (1920-1932) 7. Szécsényi András: Bajtársi élet és művészvilág. A Turul Szövetség a M. Kir. Képzőművészeti Főiskolán IV. SZÍNES TÁBLÁK V. KIÁLLÍTOTT MŰVEK JEGYZÉKE VI. SZÖVEG KÖZTI KÉPEK JEGYZÉKE VII. BIBLIOGRÁFIA

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

A lélek fénye = La luce dello spirito

Szerkesztő: Sturcz János, Fehér Ildikó

A lélek fénye = La luce dello spirito

A Balassi Intézet - Római Magyar Akadémián 2013-ban rendezett kiállítás kiadványa. A kiállítás kurátorai Sturcz János és Fehér Ildikó voltak. 

Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2011. szeptember 28 - 2012. június 2.

Szerkesztő: Nemes Péter

Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2011. szeptember 28 - 2012. június 2.

Kiállítások a Parthenon-fríz / Körösényi Teremben a 2011-2012-es tanév során. 

Magyar Képzőművészeti Egyetem - Hungarian University of Fine Arts

Szerkesztő: György Eszter, Lázár Eszter, Rudnay Zsófia

Magyar Képzőművészeti Egyetem - Hungarian University of Fine Arts

Ödipuszi félreolvasás

Szerző: Halász László

Ödipuszi félreolvasás

Emberkép és műért(elmez)ési próbálkozás

ISBN13: 9789630850650

Rövid leírás:

"Halász László könyvében az Ödipusztéma regénybeli megjelenéseit egészen az 1980-as évekig követhetjük nyomon, elmélkedéseiben a pszichoanalitikus értelmezéseket a posztmodern irodalomtudományi megközelítésekkel ötvözi." Papp-Zipernovszky Orsolya: Halász László: Ödipuszi félreolvasás. Emberkép és műért(elmez)ési próbálkozás. In: Buksz 25. évf (2013), 4. szám, 372.

Tartalomjegyzék:

Bevezetés 7 Jól olvasta-e Freud Szophoklészt? 13 Menj analízisbe, Hamlet 35 A kísértő valóságossága 59 Egy többször ellopott és átírt levél 75 Az apagyilkosok 93 A fiúhalál 111 A lány gyásza 131 Az apa bosszúja - a fiúk bosszúja? 149 Az apa vaksága 163 Ödipusz - kasztrálva 173 Freud és nőbetege 181 (Egy) zsidó komplexus(a) 193 Az apa vége? - a művészet és a tudomány vége? 203 Az a szerencsétlen Micimackó 223 Az Ödipusz-komplexus - ahogy egyetemi hallgatók látják 243 Ödipusz és komplexusa a vizuális művészetben 253 A művész mint ámító 259 Jegyzetek 299 Névmutató 323

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2010. szeptember 28 - 2011. június 6.

Szerkesztő: Nemes Péter

Parthenon-fríz Terem, Körösényi Terem, 2010. szeptember 28 - 2011. június 6.

Kiállítások a Parthenon-fríz / Körösényi Teremben a 2010-2011-es tanév során. 

Megmentett műkincsek 2011

Szerkesztő: Kovács Petronella

Megmentett műkincsek 2011

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

Megmentett műkincsek 2010

Szerkesztő: Kovács Petronella

Megmentett műkincsek 2010

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

Díszítmények és ideák vonzásában

Szerző: Katona Júlia - György Judit

Díszítmények és ideák vonzásában

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának díszítőművészeti könyvritkasággyűjteménye

ISBN13: 9789637165436

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Megmentett műkincsek 2009

Szerkesztő: Kovács Petronella

Megmentett műkincsek 2009

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

Virágszirmok madárszárnyak

Szerkesztő: Bincsik Mónika

Virágszirmok madárszárnyak

Meidzsi-kori japán fametszetek és fametszetes könyvek a Képzőművészeti Egyetem Könyvtárában

Fordító: Rudnai Zsófia

ISBN 978-963-7165-41-2

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény legféltettebb kincsei közé tartozik a japán fametszeteket tartalmazó gyűjteményegység. Ennek éke egy Meidzsi-korban (1868–1912) készült album, melyben mintegy negyvenhat többszínnyomású fametszet reprezentálja a 20. század elejének legismertebb madarakra és virágokra specializálódott mestereinek, Ohara Koszonnak, Ogata Gekkónak és kortársaiknak művészetét. Emellett több mint kilencven fametszetes kötetet őriz a Gyűjtemény, melyek az Edo-kor (1603–1867) végén, illetve a Meidzsi-korban készültek, és az európai művészekre legnagyobb hatást gyakorló művek találhatók meg közöttük. A leheletfinom japán papírra tökéletes rajzi és technikai tudással kivitelezett, finom színátmenetekben bővelkedő lapok máig tiszteletet ébresztenek, noha egy nyugati kultúrkörből érkező szemlélő számára az ábrázolt állatok és növények szimbolikája, sajátos jelentése nem egykönnyen megfejthető. A gyűjteményegység magyarországi viszonylatban is igazi kuriózum, hiszen a Szépművészeti Múzeum ilyen típusú vásárlását jelentősen megelőzve, már a 19. század utolsó két évtizedében beszerzett az Országos Magyar Királyi Mintarajztanoda és Rajztanárképezde - a Magyar Képzőművészeti Egyetem jogelődje - japán eredetű műveket, melyeket valószínűleg az ornamentika, később pedig a grafikai technikák oktatása során használhattak fel mintaként.

A gyűjteményegység feldolgozását Koike Masatane nyugalmazott egyetemi professzor kezdte meg, majd Máté Zoltán és munkatársai, később pedig Bincsik Mónika művészettörténész folytatta a munkát.

Második, javított kiadása 2016-ban jelent meg és jelenleg is kapható.

Tartalomjegyzék:

Kőnig Frigyes: Előszó 5
Bincsik Mónika: Virágszirmok, madárszárnyak 7
Fametszetek 33
Fametszetes könyvek 81

gmentett műkincsek 2008

Szerkesztő: Kovács Petronella

gmentett műkincsek 2008

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

Ligeti Antal (1823-1890)

Szerkesztő: Blaskóné Majkó Katalin, Radványi Orsolya, Zsákovits Ferenc

Ligeti Antal (1823-1890)

A természettanulmánytól a mesterműig

Fordító: Rudnay Zsófia
 Illusztrátor: Ligeti Antal

ISBN13: 9789639879188

Rövid leírás:

"Ligeti Antal festőművész alkotómódszerébe és a tájkép genezisébe nyerhetünk betekintést" - írta Keserű Katalin művészettörténész a könyv alapjául szolgáló, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2007-ben rendezett kiállítást megnyitó beszédében.

Hosszú leírás:

Az elmúlt évszázadban csaknem teljesen a feledés homályába veszett az a Ligeti-kollekció, mely közvetlenül a művész 1890-ben megrendezett kiállítása után kerülhetett kifejezetten oktatási céllal a Magyar Képzőművészeti Egyetem előd intézményének gyűjteményébe. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen 2007-ben rendezett kiállítási enteriőröket és fontos Ligeti műveket is bemutató kötet átfogó képet ad a XIX. századi magyar tájfestészet egyik legjelentősebb festőjéről, Ligeti Antalról.

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Várak és várromok

Szerző: Müllner János

Szerkesztő: B. Majkó Katalin

Várak és várromok

Müllner János fotográfiái a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárában

Illusztrátor: vár alaprajzok Kőnig Frigyes

ISBN13: 9789637165399

Rövid leírás:

Müllner János történeti Magyarország várairól 1911 előtt keletkezett fotográfiái és a várak alaprajz rekonstrukciói.

Hosszú leírás:

A kötetben szereplő várak: Bajmóc, Beckó, Budetin, Csejte, Detrekő, Déva, Diósgyőr, Divény, Fogaras, Fraknó, Késmárk, Kőhalom, Korlátkő, Krasznahorka, Küküllő, Léka, Likavka, Munkács, Murány, Oroszlánkő, Sebes, Simontornya, Sirok, Somlyó, Sümeg, Szalónak, Szelindek, Szepesvár, Szerdahely, Szigliget, Szklabinya,Sztrecsény, Sztrecsnó, Törcsvár, Torockó, Trencsén, Vajdahunyad, Zólyom, Zsolnalitva

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

A festészet tanítása

Szerző: Molnár Sándor

A festészet tanítása

290 p. : ill. ; 30cm

ISBN 978 963 9656 94 9

Művészet mint kutatás

Szerző: Marosi Ernő - Beke László - Hantos Károly et al.

Művészet mint kutatás

A Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutatóintézet és a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány szervezésében 2006. november 24-én tartott tudományos konferencia előadásai

ISBN13: 9789637165375

Hosszú leírás:

A 20. századi művészet egyik alapvető újdonsága az experimentalizmus, a kísérlet (újra)bevezetése a művészeti gyakorlatba, amely több évtizede ismételten visszatérő diskurzus tárgyává teszi tudomány és művészet viszonyát, a tudományos és művészi megismerés, alkotás, gyakorlat lehetséges kapcsolatainak, a hasonlóságoknak és különbségeknek a vizsgálatát. A kutatás, fejlesztés, valamint az innováció az elmúlt két évtized fejleményei nyomán vált művészeti kontextusban fontos és egyre hangsúlyosabban előkerülő, interdiszciplináris területté, amely érvényes leírását nyújthatja az elektronikus, digitális, kommunikációs, interaktív eszközöket és technikákat alkalmazó művészeti projektek jelentős csoportjának. Joggal merülhet fel általánosabb kérdésként is, mit jelent a művészet mint kutatás? Kizárólag tudományos kiváltság-e a kutatás és fejlesztés, vagy értelmezhető a művészet területén is? Ha igen, melyek a jellegzetességei, hogyan közelíthető meg a művészeti gyakorlat, elméleti, illetve történeti szempontok alapján?

Tartalomjegyzék:

1. Marosi Ernő: A tudományosság modelljei a művészettörténet-írásban 2. Beke László: Konstruktőrök és fejlesztők a művészetben és a tudományban 3. Hantos Károly: Kutatásmódszertani relációk a művészeti és tudományos tevékenységben 4. KissPál Szabolcs: Technodeterminizmus és a művészeti képzelet 5. Horányi Attila: Művészet és kutatás - minták és minthák 6. Csurgai Ferenc: Új törekvések új anyaggal 7. Kicsiny Balázs: Köztes idő - köztes tér 8. Pléh Csaba: A művészeti változás pszichológiai megközelítései 9. Varga Tünde: Tudományos? Fantasztikus? 10.Kékesi Zoltán: Hard és soft 11. Szegedy-Maszák Mihály: A művészetek tudományközi kutatása 12. Kőnig Frigyes: Tudomány, vizuális megjelenítés, művészi alkotás 13. Vidnyánszky Zoltán: Látáskutatás 14. Peternák Miklós: Valami dereng 15. Szegedy-Maszák Zoltán: Művészet mint kutatás: experimentalizmus a médiaművészetben

100 grafika - 100 kortárs kézőművész

Szerkesztő: Somorjai Kiss Tibor

100 grafika - 100 kortárs kézőművész

Vigh Tamás kiállítása

Szerző: Nagy Ildikó, Körösényi Tamás

Vigh Tamás kiállítása

Barcsay-terem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest 2007. március 20-április 21.
 Sorozat: A magyar szobrászat modern hagyománya, ISSN 1419-113X: 9.
 71 p.: ill., ff.; 24 cm 

Megmentett műkincsek 2007

Szerkesztő: Kovács Petronella

Megmentett műkincsek 2007

A Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárának története és különgyűjteményeinek bemutatása

Szerző: B. Majkó Katalin

A Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárának története és különgyűjteményeinek bemutatása

ISBN13: 3963716500028

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Parthenon-fríz Terem, 2005. november 22 - 2006. június 1.

Szerkesztő: Nemes Péter

Parthenon-fríz Terem, 2005. november 22 - 2006. június 1.

Kiállítások a Parthenon-fríz Teremben, 2005. november 22 - 2006. június 1. között. 

A heroikus ego lebontása

Szerző: Sturcz János

A heroikus ego lebontása

ISBN: 9637165274

Sturcz János könyve a művész testének jelentésváltozásait, a magyarországi testművészet paradigmaváltását, a posztmodern test-kép hazai kialakulását, recepcióját követi nyomon. A kilencvenes évek magyar művészetében a művész testének korábbi, romantikus, öndestruktív és heroikus felfogásával szemben egy játékosabb, szerepeit szabadon váltogató, nyitott identitást mutató testkép jelent meg. A szerző olyan jelenségek vizsgálatára koncentrál, amelyek ugyan párhuzamut mutatnak a nemzetközi művészeti élet fejleményeivel, de a hazai közegben új jelentéseket hordoznak. Minthogy a művek jelentős része a kilencvenes évek második feléből való, összefoglaló elemzésükre most első ízben kerül sor. Párhuzamosan előbukkantak olyan korábbi alkotások is, amelyek vagy elfelejtődtek, vagy ha ismertek is voltak, az avantgárd és a modernista /formalista szemléletű művészettörténet-írában marginalizálódtak, de a kitágított nézőpont által új megvilágítást nyertek. A gazdagon ilusztrált kötet amerikai és európai párhuzamok segítségével tárgyalja a hazai műveket, s a nemzetközi szakirodalomban használt testkategóriák (például festő, gesztikuláló, rituális, lázadó, identitást hordozó, hiányzó, töredékes, protézissel kiegészített testek) mentén csoportosítja és értelmezi a hazai képzőművészet legfrissebb produktumait.

The Deconstruction of the Heroic Ego

Szerző: Sturcz János

The Deconstruction of the Heroic Ego

ISBN: 963 7165 274

In his book, Janos Sturcz is following the changes of the meaning of the artist’s body, the shift of paradigm in Hungarian body art, as well as the formation and reception of postmodern body image. In the nineties, as opposed to the earlier romantic, self-destructive and heroic attitude to the artist’s body, another, more playful, freer and more open attitude to the body has appeared. The author focuses on special phenomena that are analogous with those of the international art scene, but have special meanings in the Hungarian context. Most of the discussed art works are dated in the nineties and are considered here for the first time. Also, many art works are dated to earlier times. However at the time of their creation they remained hidden or unknown; if they were known they were pushed to the background, or marginalized by the dominant art historical attitude based on formalist, modernist and avant-garde concepts. These works are discussed from a wider perspective and are seen nowadays in a new light.

The richly illustrated volume discusses Hungarian works of art with the help of international analogies, and the latest products of Hungarian art are analyzed along the categories of the international discourse of body art (gesturing, ritual, rebelling, identity-loaded, fragmented, prosthetic).

Megmentett műkincsek 2006

Szerkesztő: Kovács Petronella

Megmentett műkincsek 2006

Magyar Képzőművészeti Egyetem : Látványtervező Tanszék = Hungarian University of Fine Arts : Department of Scenography = Université Hongroise de Beaux arts : Département de scénographie

Szerző: Csanádi Judit

Magyar Képzőművészeti Egyetem : Látványtervező Tanszék = Hungarian University of Fine Arts : Department of Scenography = Université Hongroise de Beaux arts : Département de scénographie

Kép-írás-művészet

Szerző: Kékesi Zoltán, Peternák Miklós

Kép-írás-művészet

Tanulmányok a 19-20. századi magyar képzőművészet és irodalom kapcsolatáról

ISBN13: 9789639605145

Rövid leírás:

Jelen tanulmánykötet azoknak az előadásoknak tartalmazza tanulmánnyá bővített változatát, amelyek egy készülő, új magyar irodalomtörténeti kézikönyv előkészítéseként megrendezett, a 19–20. századi magyar irodalom és képzőművészet kapcsolattörténetét feltáró tudományos konferencián hangzottak el. Az irodalom és a társművészetek összehasonlító vizsgálatára szakosodott komparatisztika nem tartozik azon tudományterületek közé, amelyek az utóbbi időben vezető szerepet játszottak az irodalomtudomány megújulásában, s az új módszertani törekvések nem kedveztek az ilyen típusú vizsgálódásoknak. Jelen kötet tanulmányai egyszerre tanúskodnak a komparatisztika „avíttságáról” és megújulásának lehetőségéről, hiszen jórészt a hagyományos komparatisztikai kérdezésmódok megkerülésével igyekeznek termékeny szempontokat találni a művészetközi jelenségek és összefüggések értelmezéséhez. Többek között a képzőművészeti alkotások retorikai elemzésén keresztül, a médiaelmélet és a visual studies felismerései mentén, a női (perem)műfajok feminista szempontú felértékelése felől, valamint az intermediális, kép és nyelv összjátékára építő irodalmi és képzőművészeti alkotásmódok elemzésével. Az irodalom és a társművészetek történeti összefüggéseit vizsgáló kutatások fellendülése pedig már csak azért is üdvözlendő volna, mert ez a terület (egyik) termékeny terepe lehetne akár a hagyományos diszciplináris módszertanok kultúratudományi szempontú „újrafogalmazásának” is.

Tartalomjegyzék:

1. Avantgárd kvarkok : Erdély Miklós: Három kvarkot Marke királynak / Hornyik Sándor. - 2. Symposion a Hallgatás asztala körül : kép és szöveg megnyíló terei az Új Symposionban / Dánél Mónika. - 3. A magyar irodalom és képzőművészet néhány kapcsolódási pontja : 1965-1974 / Dékei Krisztina. - 4. Médiatörténeti és művészeti motívumok a magyar irodalomban : az irodalom mint a médiaarcheológia forrása / Peternák Miklós. - 5. A történelem (meg)jelenítése : tömegmédia és reprezentáció / Varga Tünde. - 6. A tű és a toll : Lesznai Anna hímzéseinek és verseinek tárgya / Zsadányi Edit. - 7. Képvers versus szabad vers : Kassák Lajos: A ló meghal a madarak kirepülnek / Sz Molnár Szilvia. - 8. Térstációk : nyolcvan éve jelent meg a bécsi Ma című folyóirat színházi és zenei különszáma / Nemes Rita. - 9. A művészetek "médiaharca" 1927 körül / Kékesi Zoltán.

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Stróbl Alajos és a szobrász mesteriskola

Szerkesztő: B. Majkó Katalin, Nagy Ildikó

Stróbl Alajos és a szobrász mesteriskola

ISBN13: 3963716500011

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Színek kölcsönhatása

Szerző: Josef Albers

Szerkesztő: Borus Judit

Színek kölcsönhatása

A látás didaktikai alapjai

Fordító: Maurer Dóra

ISBN13: 9789637165351

Tartalomjegyzék:

I. Színemlékezet-vizuális emlékezet 11 II. Színolvasás és színösszefüggések 12 III. Miért használunk színes papírokat por-vagy tubusfesték helyett 14 IV. Egy színnek sok arca van- a színek viszonylagosságáról 16 V. Világosabb és/vagy sötétebb - a fény intenzitása, világosság 20 Szürke fokozatok - új megfogalmazásban 23 Színtintenzitás - világosság 24 VI. Egyetlen szín kettőnek látszik - egy szín a szomszéd háttérszínnel azonosnak látszik 26 VII. Két különböző szín azonosnak látszik - a szín szubsztrakciója 28 VIII. Mitől van színcsalódás? - Utóképek, szimultán kontraszt 30 IX. Színkeverések papírral - az átlátszóság illúziója 32 X. Tényleges színkeverések - additív és szubtraktív 35 XI. Transzparencia és térillúzió. Színhatárok és plasztikus hatás 37 XII. Optikai színkeverés - felülvizsgált szimultán kontraszt 41 XIII. A Bezold-hatás 41 XIV. Színintervallumok és transzformáció 42 XV. Középszín-keverés még egyszer - szín-áthatással 45 XVI. Színösszeállítás - harmónia, mennyiség 47 XVII. Színhártya és térfogat-szín - két természetes hatás 53 XVIII. Szabadgyakorlatok - a képzelet kihívása 55 Csíkok - korlátozott kombinációk 56 Tanulmányok őszi falvelekkel - egy amerikai találmány 59 XIX. A mesterek - színhangszerelés 60 XX. A Weber-Fechner- törvény - a keverés mértéke 62 Paul Klee egy akvarellje 67 XXI. A színhőmérsékletről és a száraz, valamint a nedves színről 68 XXII. Vibráló színhatárok és felerősített körvonalak 71 XXIII. Azonos fényérték - a határvonalak eltűnése 72 XXIV. Színelméletek és színrendszerek 75 XXV. A színtanításról - néhány színfogalom 78 Szakkifejezések magyarázata 80 Variánsok kontra sokféleség (Variants versus variety) XXVI. Bibliográfia helyett - első munkatársaim 84 Mintalapok és magyarázatok 85 Előszó helyett, Dietrich Mahlow interjúja Albersszel a német kiadásból 157 Josef Albersről, a fordító utószava 163 Jegyzetek 167

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Szinte semmi

Szerző: Hannes Böhringer

Szerkesztő: Tillmann J.A.

Szinte semmi

Életművészet és más művészetek

Fordító: Nádori Lídia, Tillmann J.A.

ISBN13: 9789635066377

Rövid leírás:

Hannes Böhringer a kortárs német filozófia egyik fontos képviselője. Hazájában a művészetfilozófia élvonalbeli művelőjének számít, de tanított az Egyesült Államokban és Párizsban is. Magyarul megjelent könyvei és számos esszéje révén a hazai közönség előtt is jól ismert, írásai rendszeresen olvashatók a művészeti és irodalmi, valamint építészeti lapokban. Ez a könyv a budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskolán tartott előadássorozatán alapul. Tanulmányaiban a világ mai kultúrájában meghatározó szerepet játszó művészeti fejleményeket elemzi rendkívül világosan és érzékletesen. Szokatlan összefüggéseket feltáró gondolkodása a jelen szellemi folyamatait érthetően és áttekinthetően mutatja be.

Tartalomjegyzék:

Gondolatok filozófia és művészet viszonyáról -- Semmi különös : a fluxusról -- A vortexről -- Szinte semmi -- A western mint civilvallás -- Életművészet -- Filozófia a művészeti főiskolán -- Egyszerűvé válni -- Lenin diszkontba megy -- A nadrágzseb -- Életművészet, újra a szemlén -- Filozófia nyílt mezőn (Beszélgetés)

Pátkai Ervin

Szerző: Jovánovics György, Passuth Krisztina

Szerkesztő: Cserba Júlia, Körösényi Tamás

Pátkai Ervin

Pátkai Ervin kiállítása: Barcsay-terem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2006. március 20.- április 22.

Sorozat: A magyar szobrászat modern hagyománya, ISSN 1419-113X: 8.

114 p.: ill., színes; 24 cm

A Magyar Képzőművészeti Főiskola Rektori Hivatalának iratai : 1871-1949 : segédlet

Szerző: Kiss József Mihály

A Magyar Képzőművészeti Főiskola Rektori Hivatalának iratai : 1871-1949 : segédlet

ISBN 963-7165-33-9

72 p. ; 21 cm

Megzavart összhang

Szerző: Kőnig Frigyes

Megzavart összhang

ISBN: 9639214744

1978-ban kezdődött. Képzőművészeti Főiskolás koromban, mint sokak előttem és utánam, meglátogattam néhány évfolyamtársammal a Semmelweis Egyetem Múzeumát anatómiai ismereteim gyarapítása céljából. Az első alkalom nagyon megrázó volt. Csontvázakat már korábban is tanulmányoztam különböző orvosi könyvek ábráit is nézegettem, a vitrinekben bemutatott, folyadékkal teli búrákban tárolt, vagy mumifikált emberi maradványok látványa azonban felkavart. A távozási kényszert és a félelmet leküzdve lassan
 megbarátkoztam az elém táruló, akkor hihetetlennek tűnő dolgokkal. A monstrumokról, szörnyekről szerzett felszínes ismereteim, amelyek addig irodalmi alapokon nyugodtak ekkor megváltoztak. A valódi torzlények vizsgálatakor azok sajátos felépítése, illetve rendhagyó rendszere kötötte le érdeklődésemet. Próbáltam megérteni, vajon miféle logika
 szerint rendeződött különös alkatuk. ...

... Azt tapasztaltam, hogy minden kor érzékenyen reagált a torz szerveződésekre, amelyeket a teremtés furcsa játékának, vagy selejtnek tartottak. Gyakran előfordult a "csodalények" vásári mulatságként való szerepeltetése. ...

... Az emberiség egyszer hitte az egzotikus történeteket, máskor csak önmagát gúnyolta vagy szórakoztatta velük és sokszor a valóság nem talált hitelre. Félelemmel fogadta a szokatlan dolgokat, de lassan a természettudományok nyújtotta ismeretekkel nézett a jelenségek elé. A huszadik században a monstrumok megjelenési területe áttevődött a science fiction és az UFO kultúra világába. A torzfejlődés okairól már sokat feltárt a tudomány, lehetnek ezek betegségek, vírusok, fizikai károsodások, kémiai anyagok, vagy mint a közelmúlt csernobili tragédiája mutatta, sugárzó anyagok is. Az új módszerek alkalmazása és a probléma kutatása biztosíték a számunkra, hogy ez a jelenség is világosan áll majd előttünk és eredményeként csökkenni fog a torzszülések száma.

Kőnig Frigyes

A vizuális nevelés és művészképzés története vázlatokban

Szerző: L.Menyhért László

A vizuális nevelés és művészképzés története vázlatokban

Budapest, 2001. Magyar Képzőművészeti Egyetem kiadása

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Tanárképző Tanszékén az általános nevelés -és oktatástörténet tárgy , az intézmény jellegéhez igazodva változtatásra szorult. Az általános pedagógiatörténet mellett nagyobb hányadban az esztétikai nevelés, a vizuális kultúra története és a művészképzés története került előtérbe.
 A tankönyv-jegyzet egy vázlatos áttekintést nyújt a vizuális és esztétikai nevelés és művészképzés történetéből, ismertetve a főbb tendenciákat és nevelési formákat. Röviden bemutatja továbbá a különböző korok, e területeken is munkálkodó nagy gondolkodóit és eredeti szemelvényeket is közread a szemléletesebb bemutatást elősegítvén.
 A könyv összeállítása során derült ki azonban, hogy a nevelés és oktatástörténet ezen részterülete -mely egyébként határos a történet és művészettörténet tudománnyal, az esztétikával, az oktatás-és neveléstörténettel, a művészeti technikatörténettel, a filozófiatörténettel stb.- eléggé feltáratlan és kevéssé kutatott diszciplína. Így ez a vázlatos összeállítás egy átfogó kutatás kiindulópontját is jelentette.
 (Nappali és másoddiplomás tanár szakos hallgatóknak szakirodalom)

Megmentett műkincsek 2005

Megmentett műkincsek 2005

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Kiállítási katalógus. 

Giovanni Battista Piranesi

Szerző: Lázár Eszter - Kőnig Frigyes

Giovanni Battista Piranesi

Válogatás a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárának grafikai gyűjteményéből, valamint hallgatói reflexiók Piranesi műveire

Fordító: Rudnay Zsófia

ISBN13: 9789637165290

Tartalomjegyzék:

Blakóné Majkó Katalin - Kőnig Frigyes: Bevezetés 5 Blaskóné Katalin Majkó - Frigyes Kőnig: Introduction 7 Tillmann J.A.: Ahogy a Városon áttűnik a birodalmi távlat. Piranesi-jegyzetek 9 Tillmann J.A.: As the Imperial Perspective Shines through the City. Piranesi notes 13 Bán András: Képernyőminőség 17 András Bán: Screen Quality 21 Giovanni Battista Piranesi legfontosabb életrajzi adatai 25 A brief biography of Giovanni Battista Piranesi 26 Válogatás a kiállításon szereplő metszetekből 27 Hallgatói munkák 59 Kiállító hallgatók listája 79

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Az átalakuló plasztikusság...Művészet és matematika...Alapelvek és következtetések...1967-2005

Szerző: Kovács Attila

Az átalakuló plasztikusság...Művészet és matematika...Alapelvek és következtetések...1967-2005

ISBN 963 7165 30 4

Hetey Katalin

Szerkesztő: Körösényi Tamás

Hetey Katalin

Hetey Katalin kiállítása, Barcsay-terem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2005. március 22 - április 20.

Sorozat: A magyar szobrászat modern hagyománya, ISSN 1419-113X: 7.

70 p.: ill., színes; 24 cm

Tihany'97

Video dok 

Diploma 2004

2004-es Diploma kiállítás.
Kiállítási katalógus. 

Szerkesztő: Zsilinszky Zsófia

DLA 2004

CD-ROM 

Eredeti másolat

Szerző: Révész Emese- Gosztola Annamária- Forrai Kornélia et al.

Szerkesztő: Révész Emese

Eredeti másolat

Balló Ede és XIX. századi magyar kortársainak művészi másolatai a reneszánsz és barokk festészet remekművei után

ISBN13: 9789637165238

Hosszú leírás:

"A másolat napjainkig olyan bélyeg egy mûalkotáson, amely kirekeszti azt az eredeti mûvek ragyogó fénykörén, raktárak félhomályos zugaiba számûzve a kétes státusú kópiát. Mivel éppúgy nélkülözi az eredetiség tiszteletet parancsoló auráját, mint a hamisítvány borzongató izgalmát, létezése zavaró, mitöbb, nyugtalanító. Az önéletrajzok és visszaemlékezések mélyen hallgatnak róla, s a mûvészmonográfiák szerzôi is többnyire szégyenlôsen siklanak el fölötte. Éppen ezért érdemel különös figyelmet egy olyan életmû, amely másolatokban teljesedett ki, hiszen az utókor elismerését Balló Ede nem saját munkáival, hanem mûvészi másolataival szerezte meg. Reneszánsz és barokk klasszikus nagymesterek remekmûvei után készült kópiát 1899-tôl haláláig több alkalommal is bemutatta a nagyközönségnek. Tárlatainak a korszak elismert galériái és múzeumai adtak helyet: 1899-ben a Magyar Tudományos Akadémia épületében az Országos Képtár, 1908-ban a Nemzeti Szalon, 1924-ben az Ernst Múzeum, 1928-tól több alkalommal a Szépmûvészeti Múzeum, 1932-ben a Mûcsarnok. E nagy ívû sorozat betetôzéseként két esztendôvel halála elôtt, 1934-ben a magyar államnak ajándékozott mintegy száz mûvébôl a Szépmûvészeti Múzeumban megnyílt másolatainak önálló és állandó kiállítása. Kópiái ennek köszönhetôen a múzeumi értékû mûtárgy rangjára emelkedtek.

Balló újrafelfedezése egybeesett a téma iránt megélénkült nemzetközi érdeklôdéssel. Az eredeti–másolat kérdésköre a háború után a neoavantgárd expanzív törekvéseivel párhuzamosan került a tudományos kutatás látókörébe. A modern fogyasztói társadalom képi tömegtermelésére reflektáló pop art irányzatok hátterében a hatvanas-hetvenes években sorra nyíltak a témát elemzô kiállítások. A posztmodern fokozott történeti érzékenysége új lökést adott e folyamatnak, aminek köszönhetôen a tárgykör napjaink egyik legtermékenyebb és legizgalmasabb kutatási területévé vált. E vizsgálódásoknak köszönhetôen ma már nyilvánvaló, hogy a másolás közel sem a képzômûvészetek periférikus jelensége, hanem olyan széles körû tevékenység, amely minden korban a mûvészi praxis szerves része volt. Tágabb értelemben – amint arra Georg Kubler immár klasszikussá vált tanulmányában rámutatott – a másolás, az ismétlés mindennapjainkban összehasonlíthatatlanul sûrûbben elôforduló kulturális gyakorlat, mint az újítás. A múlt átlátható „mintázatát” éppen az állandóságot biztosító konvenció teremti meg. Hogy a másolás nem feltétlenül az invenció hiányának jele, azt a másolatokat, variánsokat, átiratokat készítô mûvészek impozáns névsora is bizonyítja, köztük olyan újító, stílusteremtô klasszikusokkal, mint Tiziano, Rubens, Tintoretto, Poussin, Greco, Delacroix, Géricault avagy a modernizmus úttörôinek körébôl Manet, Degas, Cézanne, Matisse és Picasso.

Balló másolatait nem kizárólag önértékük teszi különösen fontossá a mai mûvészettörténeti kutatás számára, hanem az a tény, hogy esetükben kivételesen gazdag tárgyi és írásos forrásanyag áll az utókor rendelkezésére. Annak ellenére, hogy a források gyakorta utalnak 19. századi alkotóink másolataira, ezek többsége megsemmisült, szétszóródott vagy azonosításuk mára már lehetetlenné vált. Balló gondos végrendeletének és nagylelkû adományának köszönhetôen azonban másolatainak páratlanul teljes kollekciója maradt ránk. Datálásuk, születési körülményeik és utóéletük vizsgálatát az alkotó feljegyzései segítik. Balló saját másolatait kísérô kommentárjai, illetve Ybl Ervin által közölt naplója és levelei segítségével, utólag nagy pontossággal rekonstruálhatóak a szerzô eredeti intenciói is. A mûvek egykorú nyilvános bemutatóinak köszönhetô élénk sajtóvisszhang nyomán nyomon követhetô a kópiák befogadástörténete is. E források révén világosabb képet alkothatunk arról, hogy az 1880 és 1930 közötti fél évszázadban milyen szerepet töltött be a másolás a mûvészi gyakorlatban, milyen funkciókat töltöttek be a kópiák a késôbbiekben, s hogyan vélekedett e mûvekről a közönség és a mûkritika. Az érvek és ellenérvek, magasztaló dicséretek, ingerült vádaskodások és szarkasztikus bírálatok szövevénye olyan esettanulmány, amely alapvetô adalékot nyújt a másolat koronként változó történeti megítéléséhez." (Részlet Révész Emese "A mûvészi másolat helye és szerepe a századforduló magyar mûvészetében. Balló Ede kópiái" című tanulmányából)

Tartalomjegyzék:

TARTALOM Révész Emese: A művészi másolat helye és szerepe a századforduló magyar művészetében
 11 Gosztola Annamária: Balló Ede másolatai a Szépművészeti Múzeumban
 59 Forrai Kornélia: Balló Ede festéstechnikája
 73 Hessky Orsolya: Akvarellmásolatok a XIX. századból
 81 Függelék
 93 Gosztola Annamária - Papp Katalin - Révész Emese: Balló Ede (1859-1936).Életrajzi kronológia
 95 Papp Katalin - Révész Emese: Válogatás Balló Ede írásaiból
 98 Válogatás Balló Ede nyomtatásban megjelent írásaiból
 106 Balló Ede írásai
 111 Adattár
 113 Gosztola Annamária - Papp Katalin - Révész Emese: Balló Ede művészi másolatainak katalógusa
 113 Révész Emese: Balló Ede művészi másolatkiállításai
 133 Révész Emese: Az I. számú Mesteriskola másolatgyűjteményének rekonstrukciója
 137 A kiállított művek jegyzéke
 138 Rövidítésjegyzék
 146 Névmutató
  

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Lossonczy Tamás

Lossonczy Tamás

19 p. : ill., színes ; 21 cm
ISBN 963-7165-26-6

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Epreskert, Parthenon-fríz Terem 2004. május 17-29.
A kiállítás kurátora Körösényi Tamás

Megmentett műkincsek 2004

Szerkesztő: Kovács Petronella

Megmentett műkincsek 2004

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

Juraj Meliš

Juraj Meliš

15 p. : ill., színes ; 21 cm
 ISBN 963 7165 25 8

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, Barcsay-terem, 2004. január 10-február 4.
bevezető: Beke László

Merőleges elmozdulások

Szerző: Tillmann J.A.

Merőleges elmozdulások

Utak a mai művészetben

ISBN13: 9789639487567

Rövid leírás:

"Észlelésünk átrendeződése követi a világ átrendeződését. Antennáink evolúciója évezredek óta erre állt rá. Ma a művészet olyan vonatkozásokat tár fel, amilyenek korábban egyáltalán nem látszottak, vagy egészen másként mutatkoztak. Ezért nem stílusok és technikák, műfajok és irányzatok változásáról, hanem elsősorban az észlelés mintázatainak átalakulásáról tudósít."

Tartalomjegyzék:

I. Az észlelés eltolódása Az észlelés eltolódása (9) Más világokra szegezett szemünk (A Hubble kozmosz-képei) (12) A mûvészet ezer és tízezer éves távlatai között (15) 'A fecskemadár beült a taktorba' avagy a gyerekmûvészet (31) A kényszeres új kultúráját követõen avagy A telítettségbõl eredõ ürességen túl (34) II. A tárlók átalakítása Barna Róbert kollázsai (49) Szenes Zsuzsa pasziánsza (51) John Cage Europerája (53) Arnold Dreyblatt operája (Who Is Who In Central & East Europe 1933) (55) Klaus Modick (kép-)regénye (A Karolinák szürkesége) (60) A tévébe tekintô totemtôl az Akasztóig (Forgács Péter munkái) (63) III. Merõleges mûveletek Egy szivárlány színtartománya (Laurie Anderson) (71) Erdély Miklós és A kalcedoni zsinat (79) Derek Jarman kertjei (91) Színterek vándora (Kelényi Béla útjai) (98) Merõleges mûveletek: A performansz rövid történetérôl és hosszú hagyományáról (100) IV. Kartéziánus bazilikák között A háló kapuja és a kommunikáció alakja (117) Kartéziánus bazilikák között (122) Esztéticizmus (127) 'Üzlet társak, ügy felek' (Gerhes Gábor)(130) Vágyképvilág (Bakos,Lakner és Wéber Vágy-sorozata)(134) A szélek észlelése (138) Milyen lehetne? (141)

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Szerkesztő: Lázár Eszter

Erasmus : Magyar Képzőművészeti Egyetem - hallgatói katalógusa

Erasmus : Magyar Képzőművészeti Egyetem - hallgatói katalógusa 

Megmentett műkincsek 2003

Megmentett műkincsek 2003

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.
Kiállítási katalógus. 

MKE DLA 01. I.k.

Szerkesztő: Sólymos Sándor

MKE DLA 01. I.k.

A Magyar képzőművészeti Egyetem doktoriskolája az 1999/2000-es tanévben kezdte meg működését. A doktorképzés keretei közt - művészeti felső - oktatási intézményről lévén szó - a Doctor of Liberal Arts (DLA) cím megszerzését célozhatják meg a doktojelöltek (a doktoranduszok)

I. kötet tartalma:

 • Beke László:  Bevezetés a művészetbe
 • Daubner Katalin:  A művészetek és a piac kapcsolata
 • Gáspár Csaba László:  A gondolkodás zarándoklata. Mit tehet a művész a Világért?
 • Hantos Károly:  A tudásátadás helye az információs társadalom kontextusában
 • Peternák Miklós:  Médium-archeológia I. A technikai médiumok történte. Médium-archeológia II. Átmeneti műformák: A videó helye a fotografikus és a digitális mozgókép között
 • Szőnyi István:  A vandalizmus a modern művészetben és a jogban
 • Tillmann József Attila:  A megalit, avagy a nagy attraktor. A megnyitás művészete
 • Veres Zoltán:  Akinek nyelve van, annak világa van

I.-II. köt ISSN 1589 5238

MKE DLA 02. II.k.

Szerkesztő: Sólymos Sándor

MKE DLA 02. II.k.

Az előadások között akadtak kifejezetten szaktudományos természetűek és akadtak a határterületek mozgó, nehezen definiálható - interdiszciplinális, ha nem hangoznék túlságosan fellegzősen, lehetne azt mondani civilizációelméleti, kultór-fenomenológiai, kultúrális antropológiai ill. a "vizuális antropológia" tárgyába tartozó - előadások is.

II. kötet tartalma:

Sólymos Sándor:

 • Az önazonosság-probléma mint a "haladás motorja"
 • Az Európai típusú civilizáció egymást követő generációi
 • A posztmodern manierizmus
 • Az építészettörténet vége és az utolsó építész
 • Káosz és rend
 • A szent és a profán szimbolikája az építészetben
 • Keretes szerkezet

I.-II. köt ISSN 1589 5238

Ikonográfia-kultusztörténet

Szerző: Szilárdfy Zoltán

Ikonográfia-kultusztörténet

Képes tanulmányok

ISBN13: 9789635065011

Rövid leírás:

A szerző válogatott tanulmányainak számos képpel illusztrált kötete a barokk évszázadok művészeti emlékeinek keresztény ikonográfiáját mutatja be. A különleges, valamint a magyar vonatkozású témák mellett szól a XVII–XVIII. századi szenttiszteletről, a liturgia- és ünneptörténetről. A tanulmányokban új irodalmi, néprajzi és művelődéstörténeti adatok sora található.

Tartalomjegyzék:

Ádám és Éva barokk kultuszának és ikonográfiájának nyomai Magyarországon -- Szűz Mária sajátos ikonográfiái típusa a barokk-rokokó művészetben: a Győztes Immaculata és a Jó pásztornő -- Sponsa Spiritus Sancti - Mária, a Szentlélek jegyese -- A legrégibb magyar Mária-ábrázolás, az Orans Mária típusa : a Mennybemenetel-ikontól a Mennybevitel-kompozíciókig -- A gyermek Jézus a kínzóeszközökkel -- A böjtölésben kiéhezett Jézus felszolgáló angyalok körében -- Krisztus titkos szenvedéseinek ikonográfiája -- Krisztus, a bibliai bűnösök barátja és a megtérők menedéke : egy páratlan váci festmény ikonográfiája -- Messiási jövendölések barokk kori kisgrafikákon -- A Krisztus-arc mint palládium, Mária-típusok mint lelki védőpajzsok -- A kegyképek Bálint Sándor szemével -- A szeged-alsóvárosi templom Purgatóriumról elnevezett Szent Vér-oltárának ikonográfiája -- Lignum crucis - Arbor vitae : a szegedi Pietá-oltár ikonográfiája -- A Havi Boldogasszony-kegykép ikonográfiájához -- Szó és kép : archaikus népi imádságok ikonográfiái párhuzama -- A pálos rend két kegyképe : a Czȩstochowai és Sasvári Boldogasszony -- A máriapócsi kegykép ikonográfiájához -- Az ercsi kegykép és látkép egy régi kisnyomtatványon -- A Kármelhegyi Boldogasszony ikonográfiájához -- Budavár Köpenyes Madonnája -- A török háborúk emléke barokk szentképeken -- A tatai kapucinusok Szent Imre-oltárképének ikonográfiája -- A budai klarisszák meditációs oltárképei -- Antiochiai Szent Ignác ikonográfiái típusa Sellyéi Nagy Ignác sárkeresztúri főoltárképén : képszerkesztés, mintakép, vándormotívumok a dunántúli késő barokk festészetben -- A székesfehérvári királyi bazilika utolsó berendezési tárgyai a XVIII. században -- A királyhelmeci főoltárkép -- Kegyképtípusok a pestisjárványok történetében : a Mária lactans, a Segítő Boldogasszony, Szent Sebestyén, Rókus és Rozália együttes ábrázolásával -- Palermói Szent Rozália ikonográfiájához -- Magyar vonatkozások Nepomuki Szent János kultuszában és ikonográfiájában -- Jellegzetes típusok Páduai Szent Antal barokk kori ikonográfiájában -- Szent Borbála kultuszához és ikonográfiájához -- Szent István király fölajánlásának attribútumai -- Szent Gellért barokk ikonográfiája metszetek tükrében -- Lengyel-magyar szentek : genealógia és ikonográfia -- Magyar vonatkozások Borromei Szent Károly kultuszában és ikonográfiájában -- Kalazanci Szent József a barokk évszázadok rézmetszetein -- Néri Szent Fülöp óbudai emlékműve egy Binder-metszeten a Zichy-kastély legkorábbi ábrázolásával -- Liturgia és kompozíció -- A kettős kereszt mint heraldikai motívum az INRI-kultusz megközelítésében -- Sajátos témák a Jézus Társaság barokk művészetében -- Szilassy János gödöllői úrmutatójának értelmezése -- A rózsa mint legszentebb virágszimbólum -- Misztikus óramű egy ritka rézmetszeten.

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Videomunkák

Szerző: Wurm, Erwin

Videomunkák

ISBN SZÁM 963 7165 18 5 (fűzött) 

A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig

Szerkesztő: Blaskóné Majkó Katalin, Szőke Annamária

A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig

Az Orsz. Magy. Kir. Mintarajztanoda és Rajztanárképezde, a későbbi Mintarajziskola és Rajztanárképző, majd Képzőművészeti Főiskola rajztanárjelöltjeinek, rajztanárjelöltnőinek és művésznövendékeinek az iskola tantervét illusztráló munkái, valamint az iskola könyvtárában található kézikönyvek, mintakönyvek, mintalapok, metszetek, fotók, reprodukciók és szemléltető eszközök bemutatója az 1871 és 1908-1921 közötti időszakból. 

ISBN13: 9789637165191

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Restaurátor : Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézet

Szerkesztő: Görbe Katalin

Restaurátor : Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátorképző Intézet

Fényképezte Dienes Judit. A katalógust tervezte Lelkes László.

ISBN 963 00 9812 1 

Út a fémreliefekhez

Szerző: Kemény Zoltán

Út a fémreliefekhez

A magyar szobrászat modern hagyománya c. sorozat, ISSN 1419-113X: 6.
 94 p.: ill., részben színes; 24 cm  

Szerkesztő: Lázár Eszter

Diploma 2002

Katalógus: 2002-es Diploma kiállítás 

Conservation : Hungarian Academy of Fine Arts Institute of Conservation

Szerkesztő: Görbe Katalin

Conservation : Hungarian Academy of Fine Arts Institute of Conservation

Photography Judit Dienes. Graphic design László Lelkes.

ISBN 963 00 9813 X

Megmentett műkincsek 2002

Szerkesztő: Kovács Petronella, Földessy Péter

Megmentett műkincsek 2002

Diplomamunka kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Kiállítási katalógus.

Az interaktív művészeti CD-ROM hatása

Szerző: Halász László-Hantos Károly-Faa Balázs

Az interaktív művészeti CD-ROM hatása

ISBN13: 9789635064502

Az MTA Pszichológiai Kutatóintézete és a Magyar Képzőművészeti Egyetem együttműködésében folytatott többéves kutatás eredményeit összefoglaló munkában a szerzők egy igen aktuális témát, a CD-ROM-ok interaktív használatának művészeti, különösképpen képzőművészeti oktatási vonatkozásait tárták fel empirikus adatok segítségével egy interaktív CD-ROM-mal levezetett kísérletsorozat keretében.

Tartalomjegyzék:

1. Bevezetés (7), 2. A vizsgálat általános jellemzése (15), 2.1 A vizsgálati anyag rövid leírása (16) 2.2 A vizsgálat számítástechnikai háttere (19) 2.3 A vizsgálati minta (22) 2.4 A vizsgálat lefolytatása (23) 2.5 Hipotézisek (24) 3. Eredmények (25), 3.1 Interaktív multimédia-program első blokk (25) 3.2 A hatásvizsgálat alaphelyzetet rögzítő adatai és viszonyuk az interaktív multimédia-program első blokkjához (38) 3.3. A hatásvizsgálat interaktív multimédia-program első blokkját nyomban követő adatai és viszonyuk az alaphelyzethez (51) 3.4 Összegzés (57) 3.5 Interaktív multimédia-program második blokk (61) 3.6 A hatásvizsgálat záró egysége (98) 3.7 Összegzés (105) 4. Válaszok és kérdések (109)

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

A Magyar Képzőművészeti Főiskola részvétele az 1956-os forradalom és szabadságharcban

Szerkesztő: Csizmadia Zoltán, Szőnyi István

A Magyar Képzőművészeti Főiskola részvétele az 1956-os forradalom és szabadságharcban

bevezető Döbrentei Kornél
ISBN 963 7165 14 2 

Szerkesztő: Szabó Tünde, Hódi Rezső

Erasmus program : Magyar Képzőművészeti Egyetem

Hallgatói katalógus 1999-2001 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára

Szerző: Kiss József Mihály

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Levéltára

Dokumentumok a képzőművészeti felsőoktatás történetéből : 1875-1949.
ISBN SZÁM 963 716516 9 (fűzött)

Malice et Danube

Szerkesztő: Rita Román

Malice et Danube

A Magyar Képzőművészeti Egyetem kiállítása a marselle-i Képzőművészeti Egyetemen.
Kiállításai katalógus. 

Szerkesztő: Lázár Eszter

Diploma 2001

Katalógus 

Diploma 2001

CD-ROM 

Diploma : tervezőgrafika

a kiadványt tervezte Varró Lívia 

Mustica

Mustica

Angelo Bucarelli és Beke Zsófia bevezetésével 

Képgrafika tanszék : Magyar Képzőművészeti Egyetem

Képgrafika tanszék : Magyar Képzőművészeti Egyetem

ISBN 963 7165 13 4  

Magyar festők szobrai

Szerkesztő: Körösényi Tamás

Magyar festők szobrai

Magyar Képzőművészeti Egyetem, Barcsay-terem, 2001. április 26 - május 11.

Sorozat: A magyar szobrászat modern hagyománya, ISSN 1419-113X: 5.

47 p.: ill.; 24 cm

Egyszer volt fényképek

Egyszer volt fényképek

Válogatás a Magyar Képzőművéseti Egyetem Könyvtára fotógyűjteményéből.
Kiállítási katalógus.  

Diploma 2000

CD-ROM

Tervezőgrafikus diploma

Szerkesztő: Murakeözy Gabriella

Tervezőgrafikus diploma

Murakeözy Gabriella, Hódi Rezső, Győri Judit, Barsi Szilvia, Csatlós Barbara, Porkoláb Károly, Kósa Dániel 

Munkám, sorsom, emlékeim

Szerző: Barcsay Jenő

Munkám, sorsom, emlékeim

ISBN13: 9789637165115

Hosszú leírás:

Festő, grafikus, Kossuth-díjas (1854), érdemes művész (1964), kiváló művész (1969). Erdélyi fejedelmi család leszármazottja. 1919-ben jött Budapestre, s beiratkozott a Képzőművészeti Főiskolára, ahol 1924-ben végzett. Mesterei Vaszary János és Rudnay Gyula voltak. Az 1926-os év nyarát Makón és Hódmezővásárhelyen töltötte, itt ébredt rá először a tájban rejlő konstruktív szerkezeti erőkre. 1926 őszétől egyéves ösztöndíjjal Párizsba utazott. Itt elementáris erővel hatott rá Cézanne festészete, amely egy életen át bűvöletében tartotta. 1927-ben Itáliában járt, ahol a quatrocento festészet embereszménye, a testek tömegének ábrázolási módja hatott rá. 1929 tavaszán Szentendrére látogatott, ahova később vissza-visszatért, majd itt telepedett le. 1929-30-ban ismét Párizsban dolgozott, ösztöndíjjal. Ekkor a kubizmus által hirdetett képalkotási törvényeket sajátította el. 1931-től 1945-ig a Fővárosi Iparostanonc iskolában, 1945-től nyugdíjazásáig a Képzőművészeti Főiskolán tanított.

Ez utóbbi helyen a modern magyar művészet valamennyi alkotóját tanította alakrajzra; sokukra életre szóló, elementáris hatást gyakorolt. Egyénisége tanítványai körében fogalommá vált. Korai műveit komor, drámai erő, mély fény-árnyék hatások jellemzik. 1926-ban impresszionisztikus jellegű műveket festett. Párizsi útja után vált a szerkezet alapvető képformáló erővé művein. Itáliai tanulmányútja hatásaként az embereket pszichikai gesztusok nélkül, statikusan, kiegyensúlyozott pózokban ábrázolta. 1929-től a főként Szentendréről és a környező tájról készített művein alakította ki sajátos stílusát, mely a konstruktivizmus egyfajta magyar változata. Lényegretörő szemléletét a szerkezeti vonalak hangsúlyozása, a tér és a forma problémáinak következetes kutatása, konstruktivista eleven szerkesztett képi rend jellemzi. Művészetében a geometrikus módon absztrahált kompozíciók, konstruktivista tájképek és figurális ábrázolások egymást áthatva, egymással párhuzamosan jelennek meg. Festészete mellett igen jelentős egész pályáját végigkísérő murális munkássága és grafikai tevékenysége is. A magyar konstruktív-geometrikus művészet legjelentősebb egyénisége, akinek a kortársakra és a következő nemzedékre gyakorolt hatása szinte felmérhetetlen.

https://www.hung-art.hu/frames.html?/magyar/b/barcsay/

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Intermédia katalógus

Intermédia katalógus

Typloma :Tervezőgrafikus hallgatók diplomakatalógusa

Typloma :Tervezőgrafikus hallgatók diplomakatalógusa

Marcell Tamás, Simon József, Várszegi György, Pampurik Péter, Kapala Györgyi, Juhász Edit, Vizi Balázs, Szabó Ádám 

Hungarian Academy of Fine Arts

Szerkesztő: Eszter Lázár, Endre Mányoki

Hungarian Academy of Fine Arts

Péri László konstruktivista munkái 1920-1924

Szerző: Passuth Krisztina

Szerkesztő: Körösényi Tamás

Péri László konstruktivista munkái 1920-1924

Sorozat: A magyar szobrászat modern hagyománya: 4.

95 p.: ill.; 24 cm

A középkori művészet történetének olvasókönyve

Szerző: Összeállította: Marosi Ernő

Szerkesztő: Tamás Zsuzsanna

A középkori művészet történetének olvasókönyve

ISBN13: 9789635061594

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

A régi orosz festészet kapcsolatai A kezdetektől a XVI. század végéig

Szerző: Ruzsa György

A régi orosz festészet kapcsolatai A kezdetektől a XVI. század végéig

ISBN13: 9789635061518

Rövid leírás:

Ruzsa György a régi orosz festészet történetét mutatja be a kezdetektől a 16. század végéig. Elemzi a bizánci, a délszláv, az itáliai és a nyugat-európai művészet hatásait és részletesen tárgyalja az orosz fejedelemségek szerteágazó és sokat vitatott kapcsolatait. Az olvasó megismerkedhet a kiemelkedő mesterek művészetével, Feofan Grek, Andrej Rubljov, Gyioniszij falképeivel, ikonjaival és a korszak kevéssé ismert kódexfestészetével is.

Tartalomjegyzék:

Köszönetnyilvánítás 5 Bevezetés 7 Kijev 11 Vlagyimir-Szuzdal 30 Jaroszlavl 36 Tver 41 Novgorod 47 Pszkov 83 Az orosz Észak 94 Moszkva 98 Excursus orosz föld Palladiumáról, a Vlagyimiri Istenanya Ikonról 159 Befejezés 169 A képek jegyzéke 173 Angol nyelvű összefoglaló (Summary) 185

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

A rossz transzparenciája Esszé a szélsőséges jelenségekről

Szerző: Jean Baudrillard

A rossz transzparenciája Esszé a szélsőséges jelenségekről

Fordító: Klimó Ágnes, Tímár Katalin

ISBN13: 9789635061198

Rövid leírás:

Jean Baudrillard a posztmodern filozófia képviselője, akit a magyar közönség eddig "A tárgyak rendszere és Amerika" című könyve alapján ismerhetett. Ez a kötete a posztmodern jegyében íródott, s olyan „szélsőséges” témákkal foglakozik – rendkívül olvasmányosan –, mint az AIDS, a számítógépvírusok, a xerox vagy a terrorizmus.

Tartalomjegyzék:

Az orgia után  9 Transzesztétika  18 Transzszexualitás  23 Transzökonómia  28 A szupravezető események  36 Az operatív kifehérítés  42 A Xerox és a Végtelen  47 Profilaxis és virulencia  54 Vonzás és taszítás  64 A terrorizmus tükre  68 De hát hová tűnt a Rossz?  73 Nekrospektív  79 Az energia sorsa  87 Az Elátkozott Rész teorémája  92 A radikális másság  97 Az Azonos pokla  99 A különbség melodrámája  107 A kibékíthetetlenség  119 A radikális egzotizmus  125 A velencei követés  133 A vírusos vendégszeretet  137 Az akaratok elhajlása  139 A Tárgy mint idegen vonzerő  

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Fotóelméleti szöveggyűjtemény

Szerző: Bán András, Beke László

Fotóelméleti szöveggyűjtemény

Fordító: Jávor Anna, Schulz Katalin, Wessely Anna

ISBN13: 9789638477262

Rövid leírás:

A fontosabb tanulmányok közül néhány már napvilágot látott magyarul önálló kötetben - így Susan Sontagé, Roland Barthes-é, Vilém Flusseré -, de olyan szövegválogatás mindezidáig nem jelent meg, amely eligazítaná az érdeklődő olvasót ezen elméletek izgalmas sokféleségében, az egymással is vitatkozó nézetek között. E szövegeket olvasva nem csupán a fotográfusok különféle törekvései válnak érthetőbbé, hanem az elmúlt évtizedek képzőművészetének számos eseménye is , amely újra és újra a fotóra hivatkozott. A kötet szerzői között ott találhatóak a huszadik századi fotó és képzőművészet olyan klasszikusai, mint Alvin Langdon Coburn, Edward Weston, Tristan Tzara, Alexander Rodcsenko, Salvador Dalí vagy Andy Warhol; az elméleti gondolkodás jelesei közül pedig mások mellett André Malraux, Gisele Freund, Siegfried Kracauer vagy Victor Burgin. Jelen antológiát mindazoknak ajánljuk, akik jobban, mélyebben akarják érteni a vizualitás XX. századi történetét – s ezen túl, és elsősorban azoknak az egyetemistáknak, főiskolásoknak, a művészeti oktatásban résztvevőknek, akik akár alkotóként, akár tanárként szembetalálják magukat a fotográfia problematikájával. A kötet összeállítói: Beke László művészettörténész, a kortárs képzőművészet egyik legismertebb szakértője és Bán András művészettörténész a vizuális antropológia szakavatott művelője.

Tartalomjegyzék:

1. A fényképezés előtörténete és kezdetei, kölcsönhatásában a festészettel / J. A. Schmoll gen. Eisenwerth. - 2. A fotográfia különleges teljesítményei és stílusalkotó lehetőségei a festészet számára / Otto Stelzer. - 3. Művészet és fotográfia / Aaron Scharf. - 4. Eadweard Muybridge és munkássága / Robert Taft. - 5. A szem nagy műve : Étienne-Jules Marey (1830-1904) / Michel Frizot. - 6. Bragaglia futurista fotódinamizmusa / Caroline Tisdall-Angelo Bozzola 1. A képszerű fotográfia jövője / Alvin Langdon Coburn. - 2. Értelmezés helyett bemutatás : naplóbejegyzések / Edward Weston. - 3. Célok / Albert Renger-Patzsch. - 4. Mechanizmus és kifejezés : a fotográfia lényege és értéke / Franz Roh. - 5. A fényképezés a visszájáról / Tristan Tzara. - 6. Hogyan lát a fotóművész? / Raoul Hausmann-Werner Gräff. - 7. A fotográfia hübrisze / Hermann Beenken. - 8. Nyílt tudatlanság vagy közönséges trükk? / Alexander Rodcsenko. - 9. A fényképezés, a szellem tiszta alkotása / Salvador Dalí. - 10. A fénycsapda / Raoul Ubac. - 11. A fotogramtól az emócióig / Jaromir Funke. - 12. Fotó és művészet - válasz Max Billnek / Karel Teige 1. A képzeletbeli múzeum : részletek / André Malraux. - 2. A fotóamatőrök / Gisele Freund. - 3. A fotográfia / Siegfried Kracauer. - 4. A fényképezés és a halál / Jean A. Keim. - 5. A fényképezés a hitelesség és a fikció között / Klaus Honnef. - 6. A fényképezés gyakorlata és a művészetelmélet / VictorBurgin. - 7. Szöveg nélkül : dokumentumfotó esztétikájához / Walter Grasskamp. - 8. Tíz tétel a fotóról : előmunkálatok a fotó általános elméletéhez / Leopold Rombach. - 9. Fotógrafizmusok a 20. század művészetében / J. A. Schmoll gen. Eisenwerth. - 10. Társasági kór / Andy Warhol

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Gruber Béla

Szerző: Blakóné Majkó Katalin - Borus Judit

Gruber Béla

Fordító: Nagy Ferenc - Gábor Zsuzsa

ISBN13: 9789637165023

Tartalomjegyzék:

Előszó (Sváby Lajos) 5 Vorwort (Lajos Sváby) 7 Foreword (Lajos Sváby) 9 Gruber Béla festészete (Németh Lajos) 11 Die Malerei Béla Gruber (Lajos Németh) 26 The art of Béla Gruber (Lajos Németh) 40 Élete 57 Képek 59 Kiállítások 90 Irodalom 91 Tartalom 95

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Mínusz Pátosz

Szerző: Sugár János

Mínusz Pátosz

ISBN13: 9789635060139

Rövid leírás:

Ki nevet a végén? A váratlanul megszakadó céltudat számára csak az szolgáltat némi vigaszt, hogy a megszakadás ténye egyszer mindenkinél beköszönt. Valakinek a „végén” persze mindig valaki más „nevet”. Egyszer minden nevető „más”-ból „valaki” lesz, ezt kürtöli világgá a „más”-ok vég nélkülinek remélt nevetésszövedéke; a kórus tagjai cserélődnek, de a nevetés csengő hangja folyamatos marad. Az egyéni végek folyamata megszakítatlan (= örök), más szóval: időtlen.

Tartalomjegyzék:

Mínusz Pátosz Oda(9)Az első kp(11)Ahonnan minden egyfele van(16)A csodaprovokáció
 (23)Vessző(27)Hol követtem el a hibát?(29)Az iránytű háttere(34)A jelen kalligrafikus mozgása(39)Az aktuális jel(42)Az önkritikus mennyiség(47)Majdnem semmi - épphogy valami(50)Fortinbras nyelve(54)Saját haza(58)A hamis pénz(61)Aranykorszak(65)Vissza(69)A sorrend pillanata(71)Változatlan állatvilág(75)Az elterjedés stílusa(78)Index(83) Gondolatolvasó A név és a cím(87)A kör és a hajnal(88)10001 botrány(89) Jegyzetek(91)

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Megyeri Barna szobrai

Megyeri Barna szobrai

Sorozat: A magyar szobrászat modern hagyománya: 3.

39 p.: ill.; 24 cm

Orbis Pictus

Szerző: Kőnig Frigyes

Szerkesztő: Jankovics József

Orbis Pictus

ISBN 963 8477 22 9

Fordító: Melocco Kinga , Karcag Gábor

Orbis Pictus : művészeti téranalízisek = artistic space analysis

Kőnig Frigyes Orbis Pictusa egy szoba tárgyai, fából készült modell-bábuk csoportja, állatcsontvázak, az élővilágban sokhelyütt meglévő, matematikai törvényeknek engedelmeskedő kristály-szerkezetek rajza stb. Így hát - bár a könyv alcímében a Művészeti téranalízisek kifejezés is ott áll - azt is mondhatnák, Kőnig saját világába, saját művészetébe vezeti be az olvasót, az ajtóban álló látogatót nyájasan invitálva a műterem belsejébe. A könyv a gimnáziumok rajzóráin és a főiskolák rajz szakán használatos tankönyv.

Kiadó: Enciklopédia Kiadó  (magyar és angol nyelven)

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Marty Ferenc szobrai

Marty Ferenc szobrai

Magyar Képzőművészeti Főiskola, Barcsay Terem, 1997. március 7 - április 5. A kiállítást szervezte Aknai Tamás, Sárkány József és Körösényi Tamás.

ISBN 963 7165 03 7

Aranyozás és bronzozás

Szerző: Cornelius Hebing

Aranyozás és bronzozás

Képzőművészeti irányzatok a XX. Század második felében

Szerző: L.Menyhért László

Képzőművészeti irányzatok a XX. Század második felében

Budapest, 1996. Urbis Kiadó

ISBN: 963-9291-93-5

A mostani tankönyv -jegyzet előzményét Nyíregyházán jelentették meg 1996-ban, a Tanárképző főiskolák rajz-vizuális kommunikáció szakos hallgatói számára. A szerény kivitelű könyv néhány év alatt elfogyott, jó kritikákat kapott és jó néhány művészeti közép- és felsőoktatási intézményben máig is kötelező szakirodalom.
 Ez a tény "kényszerítette" ki az új kiadást, mely tetszetősebb külsőt öltött és tartalmilag is változott.
 A tankönyv-jegyzet a XX. Század második felének markáns neoavantgárd irányzatait ismerteti, a célnak megfelelően: rövid, közérthető formában és nyelvezettel. Minden részt kiegészít egy magyar vonatkozású összefoglaló is, könnyítvén az eligazodást.
 Az oldalak szélén "emlékeztető" célzatú kis képek sorozata fut, s a bővebb tájékozódást megkönnyítendő szakirodalom jegyzéket is tartalmaz.
 A könyvhöz tartozik még egy fogalommagyarázat és egy diagram is, mely a XX. századi irányzatok mozgásait, egymásra hatásait ábrázolja.
 (Nappali és másoddiplomás tanár szakos hallgatóknak szakirodalom)

Filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, kritikák. Válogatott írások II.

Szerző: Erdély Miklós

Filmelméleti írások, forgatókönyvek, filmtervek, kritikák. Válogatott írások II.

ISBN13: 9789635060191
Kiadó: Magyar Képzőművészeti Egyetem

Erdély Miklós (1928-1986) válogatott írásainak kötete tartalmazza az összes filmmel kapcsolatos, életében publikált írását (tanulmányokat, kritikákat, elemzéseket), s minden kéziratos és sokszorosított filmtervét, filmnovelláját, melyeknek autentikus kézirata vagy annak tekinthető másolata a hagyatékban fellelhető volt. A kötet felépítése - a bevezető interjút leszámítva -egyetlen szempontot követ: az írásokat keletkezésük időrendjében közli, mert bármely egyéb csoportosítás torzította volna azt az igen sokrétű, gazdag összefüggésrendszert, mely a terjedelmet és műfajt tekintve is igen sokféle szöveget épp az időbeli egymásra-következés mentén áthatja. 

Tartalomjegyzék:

1., Előszó / Peternák Miklós. - 2., Beszélgetés Erdély Miklóssal (1985. 4. 10.) / Ivan Ladislav Galeta. Jegyzetek, dokumentumok -- Varga Anna dicsérete (egész estét betöltő játékfilm 16-18 éveseknek) -- [Filmdráma-tervezet] -- Újhutai Boldogasszony (tévéjáték vagy kisfilm 14-18 évesek számára) -- Túlélni -- Tavaszi kivégzés -- Montázs-éhség... -- Az elszabadult vonal (Jegyzetek a magyar rajzfilm stílustörekvéseiről) -- Mozgó jelentés (A zenei szervezés lehetősége a filmben) -- Felsorolások (Lehetséges előzetes direktívák egy rövidfilm elkészítéséhez) -- Igényleltár -- A költséges film -- Montázs (Hozzászólás vázlata) -- A Partita című film átdolgozásáról -- Montázsgesztus és effektus -- Egy Hérakleitosz-töredék (Szinopszis egy rövidfilmhez) -- Álomrekonstrukció (Felterjesztés az Egy Hérakleitosz-töredék című filmetűd-ciklus folytatásához) -- Solaris -- A filmezés késői fiatalsága (Az underground filmmozgalom kialakulásának társadalmi háttere) -- Amerikai Anzix -- A film kognitív tehetsége -- Álommásolatok (1977, 16 mm, 100 perc) -- Álommásolatok (1977) (Részlet a film dialóglistájából) -- 83/31/79 (Krúdy Gyula A tiszaeszlári Sólymost Eszter című dokumentumregényéhez kapcsolódó filmterv) -- Az ember jele (Tanulmány a Pannónia Filmstúdió animációs filmjeiről, 1972-1979) -- Vonatút (Kísérleti filmterv) -- Óraparadoxon [Készítette az] INDIGÓ munkacsoport -- [Animációs filmterv] -- Az utolsó varázslat (Moldován Domokos A halottlátó című filmjéről) -- Hangkulisszák a filmben és a valóságban -- A kísérleti film -- Beszélgetések a világok sokaságáról (Filmszinopszis Bernard le Bovier de Fontanelle műve alapján) -- Tavaszi kivégzés (Filmterv) -- Krónika (Erdély Miklós és Antal István beszélgetése a Verzióról) -- A stoptrükk általánosítása Háy Ági filmjeiben -- A Heréltek elé -- A Heréltek filmterve elé -- Őszi almanach -- Mire jó, mire jó még... ? (Három műsorból álló sorozat a formák és működések kreatív megközelítésére) -- Mire jó, mire jó még...? (Forgatókönyv, I-II.)

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Manet

Szerző: Szabadi Judit

Manet

Sorozatcím: Új művészet könyvek 6.

ISBN13: 9789637792069

Hosszú leírás:

"Szabadi Judit tanulmányában Manet művészete különleges távlatot kap. Az alig huszonöt esztendőt felölelő munkásságában ugyanis - az 1850-es évek végétől 1883-ig - talán mégsem az az igazán perdöntő, hogy Manet az impersszionizmus nagyszabású előkészítője, illetve előfutára volt, ahogyan azt a szakirodalom többnyire kiemeli. Sokkal inkább az, hogy miközben csakugyan az volt, sőt a modernség sokkal szélesebb értelemben vett kezdeményezőjeként volt az, a világot még épnek és egésznek láttatta. Mégpedig kortársként tette ezt, a "modern élet heroizmusának" realista és nagyon is érzéki megjelenítőjeként - közvetlen élményeivel egybehangzóan a baudelaire-i gondolat szellemében. Ebben a csupán Falubert-éval összevethető relaizmusban látja a szerző Manet festészetének kivételességét, amelyet öt főművének elemzésével tesz érzékletessé. A Zene a Tuileriák kertjében, a Reggeli a szabadban, az Olympia, az Álarcosbál az Operában, és a Folies-Bergere bárja olyan bizonyító erejű példák, amelyek segítségével nemcsak az alaptétel, hanem Manet egész művészete is beláthatóvá és értelmezhetővé válik. Noha az esszé nem vállalkozik a monográfia szerepére, az öt kiemelt alkotás köré olyan logikusan odailleszthetővé válnak Manet egyéb fontos festményei is, hogy az egész pályakép - mégha csak villanásszerűen is - megjelenik benne. Mégpedig nemcsak jelentésbeli összefüggésében, hanem a festésmód, a kompozíció és a stílus jellegzetességeit is összegezve."

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Székely Bertalan mozgástanulmányai

Szerző: Szőke Annamária - Beke László - Peternák Miklós

Szerkesztő: Szőke Annamária - Beke László

Székely Bertalan mozgástanulmányai

ISBN13: 9789637873072

Tartalomjegyzék:

Szőke Annamária: "Lassított lónézés". Székely Bertalan mozgástanulmányai 5 Beke László: Székely Bertalan igazsága 61 Peternák Miklós: Vázlat a zoetropról 72 Függelék 73 Székely Bertalan: A mozgás hogyan látszik? 77 Székely Bertalan: Verfahren zur Konstruierung von Zootropischen Bändern der Pferdegangarten, gegründet auf der Mareyschen Zeitmessung, der Beobachtung der Natur, und bei Galop, petit Galop und grand Trot auf Muybridges Photographien 83 Etienne- Jules Marey levelei Székely Bertalanhoz 89 Köszönetnyilvánítás 97 Műtárgyjegyzék 99 Bertalan Székely's Movement Studies by Annamária Szőke 102 Bertalan Székely's Truth by László Beke 107

Megvásárolható a Képzőművészeti Egyetem könyvtárában vagy a Prospero Disztribúció internetes áruházban.

Barta Lajos szobrai és rajzai

Barta Lajos szobrai és rajzai

Sorozat: A magyar szobrászat modern hagyománya: 1.
127 p.: ill.; 24 cm 

MNHMOƩYNH : Aby M. Warburg válogatott tanulmányai

Szerző: Warburg, Aby M. (1866-1929)

Szerkesztő: Széphelyi F. György

MNHMOƩYNH : Aby M. Warburg válogatott tanulmányai

ISBN: 963 506 012 2
310 p. : ill. ; 24 cm

Új képfajtákról

Szerző: Peternák Miklós

Új képfajtákról

Medardo Rosso, 1585-1928

Szerző: Zólyom Franciska

Szerkesztő: Körösényi Tamás

Medardo Rosso, 1585-1928

59 p. : ill. 
ISBN 963 7165 31 2

Tartalomjegyzék

7. old.:  Zólyom Franciska: A szobrászat mint abszolút látás
45. old.: Jegyzetek
49. old.: Medardo Rosso: Impresszionizmus a szobrászatban (1902)
51. old.: Impresszionizmus a szobrászatban. Magyarázat. (1907)
53. old.: Életrajz
56. old.: Bibliográfia
58. old.: Képjegyzék

Castra Kőnigis = Kőnig várai : Kőnig Frigyes válogatott vár és erődítmény rekonstrukciós publikációi

Szerző: Kőnig Frigyes

Szerkesztő: Antal Istvánné Edina

Castra Kőnigis = Kőnig várai : Kőnig Frigyes válogatott vár és erődítmény rekonstrukciós publikációi

Kőnig Frigyes Várak, Kastélyok, Templomok című kiadványokban 2005-2019 között megjelent írásainak összefoglalása.

ISBN 978-963-7165-97-9 digitális kiadvány
Kiadja a Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 2020.

Letöltés

Alkotás, értelmezés, recepció : tanulmányok Végvári Lajos (1919-2004) művészettörténész tiszteletére

Szerkesztő: a konferenciát szervezte és a kötetet szerkesztette Révész Emese ; a konferencia és a kötet szervezésében részt vett Kozma Éva

Alkotás, értelmezés, recepció : tanulmányok Végvári Lajos (1919-2004) művészettörténész tiszteletére

A tanulmánykötet az alábbi konferencia előadásait tartalmazza:
Végvári Lajos emlékkonferencia.
Magyar Képzőművészeti Egyetem, 2019. szeptember 27.

Tartalom:

Apám, dr. Végvári Lajos / Végvári György
Művészek között egy művészettörténész. Végvári Lajos a Képzőművészeti Főiskolán / Révész Emese
Végvári Lajos és Maulbertsch sümegi freskói / Jernyei Kiss János
A Munkácsy-kép változásai / Mélyi József
A Munkácsy-festmények sötétedésének problémája / Végvári Zsófia
Szinyei-recepció Végvári Lajos korában és napjainkban, az újabb kutatások tükrében / Szinyei Merse Anna
Kritikai realizmus az alföldi festészetben. Végvári Lajos 1952-es könyve a szolnoki művészetről / Tóth Károly
Végvári Lajos és a Zebegényi Szőnyi István Képzőművészeti Szabadiskola / Köpöczi Rózsa
Végvári Lajos és a miskolci gyűjtemények / Pirint Andrea
Újonnan feltárt festmény-együttes Unisz-anh thébai sziklasírjában (TT 413) / Fábián Zoltán Imre - Zomborácz Tamás
Giotto vagy Stefano da Fiorentino? A Szépművészeti Múzeum Assisiből származó falképtöredéke a legújabb kutatások tükrében / Fehér Ildikó
Gyónástól az önmenedzselésen át a politika "rehumanizációjáig". A "Borsos Lőrinc Brand" kezdetei / Sturcz János
A művészetoktatás lehetséges modelljei / Lázár Eszter

Letöltés

S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-T: kézikönyv : táncművészet

Szerző: Mező Ferenc, Mező Katalin

S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-T: kézikönyv : táncművészet

48 p.
ISBN 978-963-7165-95-5 

Letöltés

S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-T: kézikönyv : képzőművészet

Szerző: Mező Ferenc, Mező Katalin

S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-T: kézikönyv : képzőművészet

44 p.
ISBN 978-963-7165-93-1 

Letöltés

S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-T: kézikönyv : irodalom

Szerző: Mező Ferenc, Mező Katalin

S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-T: kézikönyv : irodalom

46 p.
ISBN 978-963-7165-96-2 

Letöltés

S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-T: kézikönyv : zeneművészet

Szerző: Mező Ferenc, Mező Katalin

S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-T: kézikönyv : zeneművészet

49 p.
ISBN 978-963-7165-94-8 

Letöltés

S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-K: képzőművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok

Szerző: Mező Ferenc, Mező Katalin

S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-K: képzőművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok

58 p. : ill., ISBN 978-963-7165-89-4 

Letöltés

S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-Z: zeneművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok

Szerző: Mező Ferenc, Mező Katalin

S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-Z: zeneművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok

58 p. : ill., ISBN 978-963-7165-90-0 

Letöltés

S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-T: táncművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok

Szerző: Mező Ferenc, Mező Katalin

S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-T: táncművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok

58 p. : ill., ISBN 978-963-7165-91-7 

Letöltés

S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-I: irodalmi foglalkozásokba integrálható vizsgálatok

Szerző: Mező Ferenc, Mező Katalin

S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-I: irodalmi foglalkozásokba integrálható vizsgálatok

58 p. : ill., ISBN 978-963-7165-92-4 

Letöltés

A művészetdiagnosztikai mérőeszköz fejlesztésének koncepciója

Szerző: Mező Ferenc, Mező Katalin

A művészetdiagnosztikai mérőeszköz fejlesztésének koncepciója

39 p. : ill., ISBN 978-963-7165-84-9 

Letöltés

A művészetdiagnosztikai eszközfejlesztés és mérőeszköz megalapozó tanulmánya

Szerző: Mező Ferenc, Mező Katalin

A művészetdiagnosztikai eszközfejlesztés és mérőeszköz megalapozó tanulmánya

61 p. : ill., ISBN 978-963-7165-83-2 

Letöltés

Anyagtani jegyzetek festőművészek számára : Légrády Sándor feljegyzései alapján

Szerkesztő: Kőnig Frigyes

Anyagtani jegyzetek festőművészek számára : Légrády Sándor feljegyzései alapján

Kizárólag elektronikus kiadvány, pdf formátumban

ISBN: 978-963-7165-77-1

Bevezető:

Velencefürdői szomszédomnak és barátomnak, egy disznóölés alkalmával segédkeztem 1992-ben. Lementem vele a kazánházba, ahol a tüzelőanyag között, egy kupacra lettem figyelmes, amelyből vakkeretdarabok, könyvkötések, könyvoldalak, rajzok hívták fel magukra a figyelmemet. Alaposabban megtekintettem a halmot és megdöbbenve tapasztaltam, hogy értékes dolgok, maradványok vannak az égetnivaló között. Azonnal szóltam barátomnak, hogy várjon, mert át szeretném vizsgálni az anyagot. Barátom megemlítette, hogy egy művész, Légrády Sándor egyik örököse hozta a hagyaték értéktelennek és használhatatlannak tekintett részét, mivel neki nem állt módjában ennek megsemmisítése. A kupacból sikerült kiválogatnom számos vázlatrajzot, néhány könyvet, és ezt a festők számára hasznos receptgyűjteményt.
A gyűjteményben többféle technika, anyaghasználati útmutató található, amely számos, azóta már nem használt matériát és azok alkalmazásának módját írja le. Megállapításom szerint a lapok többnyire a második világháború előtti időből származnak. A receptek közt van, ami ma is használható, van, ami nem. Mindenesetre  kordokumentum, érdemes tanulmányozni.

Kőnig Frigyes 

 
 

URL

A Magyar Képzőművészeti Egyetem jogelőd intézményeinek évkönyvei 1879 - 1941

1879-1941 

URL

Magyar Művészet (1925-1934) digitalizált változata

A szerzői jogi törvény rendelkezéseinek értelmében a Magyar Művészet (1925-1934) digitalizált változata az intraneten ill. a Magyar Képzőművészeti Egyetem könyvtárán belül érhető el.

URL

A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig

Szerző: Blaskóné Majkó Katalin

Szerkesztő: Blaskóné Majkó Katalin és Szőke Annamária

A Mintarajztanodától a Képzőművészeti Főiskoláig

Az Orsz. Magy. Kir. Mintarajztanoda és Rajztanárképezde, a későbbi Mintarajziskola és Rajztanárképző, majd Képzőművészeti Főiskola rajztanárjelöltjeinek, rajztanárjelöltnőinek és művésznövendékeinek az iskola tantervét illusztráló munkái, valamint az iskola könyvtárában található kézikönyvek, mintakönyvek, mintalapok, metszetek, fotók, reprodukciók és szemléltető eszközök bemutatója az 1871 és 1908-1921 közötti időszakból.

URL

Intermédia kronológia

URL

Médiatörténeti Szöveggyűjtemény

URL

Szerző: Szegedy-Maszák Zoltán

Digitális médiumok az Intermédia Tanszéken

URL

Intermedia Catalogue, 1993

URL

Székely Bertalan mozgástanulmányai

Szerkesztő: Szőke Annamária és Beke László

Székely Bertalan mozgástanulmányai

"Lassított lónézés." Székely Bertalan mozgástanulmányai /
Szőke Annamária. - Székely Bertalan igazsága / Beke László. - Vázlat a
zoetropról / Peternák Miklós

URL

Drapéria

Szerző: Kőnig Frigyes

Drapéria

ISBN 978-963-278-533-2 

Foundations of Artistic Anatomy

Szerző: Kőnig Frigyes

Foundations of Artistic Anatomy

ISBN: 978 963 278 493 9
 124 p. : ill. ; 28 cm

Sorozat: Kis műterem
ISSN: 1789-5685

Kőnig Frigyes

Szerző: Kompozíció

Kőnig Frigyes

ISBN 978-963-278-443-4

Анатомия

Szerző: Kőnig Frigyes

Анатомия

(Orosz nyelvű)
ISBN 978-5-91906-531-9 

Spatial Analysis

Szerző: Kőnig Frigyes

Spatial Analysis

ISBN: 978-963-278-383
96 p. : ill. ; 29 cm 

Térábrázolás

Szerző: Kőnig Frigyes

Térábrázolás

ISBN 9789632783499
 96 p. : ill. ; 29 cm

Sorozat: Kis műterem
ISSN: 1789-5685

A művészeti anatómia alapjai

Szerző: Kőnig Frigyes

A művészeti anatómia alapjai

ISBN 978-963-278-293-5
 124 p. : ill. ; 29 cm

Sorozat: Kis műterem
ISSN: 1789-5685

Bazele anatomiei artistice

Szerző: Kőnig Frigyes

Bazele anatomiei artistice

ISBN 9786068527208
124 p. : ill. ; 29 cm

Művészeti Anatómia és Geometria

Szerző: Kőnig Frigyes és Funták Gyula

Szerkesztő: Vinve Judit

Művészeti Anatómia és Geometria

Megjelent a könyv második, javított kiadása

Művészeti Anatómia és Geometria

Szerző: Kőnig Frigyes és Funták Gyula

Szerkesztő: Vinve Judit

Művészeti Anatómia és Geometria

Első kiadás
ISBN 963 9214 94 9 

Anatómia- és Térábrázolás Tanszék

Szerző: Kőnig Frigyes

Anatómia- és Térábrázolás Tanszék

ISBN 963 7165 21 5 

Szerző: Kriston László

A műtárgyvizsgálatok fizikai alapjai

Jegyzet a Magyar Képzőművészeti Főiskola restaurátor hallgatói számára.

Szerző: Kriston László

Műtárgyak fontosabb röntgen- és gamma-sugaras vizsgálatai

Jegyzet a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor hallgatói számára. 

Szerző: Kriston László

A kő és vakolat restaurálás alapismeretei

Szerző: Szalay Zoltán

Gombákról restaurátoroknak

Geometria II.

Szerző: Kólya Dániel

Geometria II.

Geometria III.

Szerző: Kólya Dániel

Geometria III.