Szolgáltatások

Szolgáltatások

Kölcsönzés

A kölcsönzésre vonatkozó legfontosabb információk:

 • A könyvtárba minden 18. életévét betöltött személy beiratkozhat, de kölcsönözni csak az Egyetem hallgatói, oktatói és dolgozói, valamint a MOME hallgatói és más felsőoktatási intézmények művészettörténet szakos hallgatói tudnak. A részletes szabályok megtalálhatóak az Információk menüpont alatt.
 • Egy olvasónál egyidejűleg összesen 6 dokumentum lehet
 • Nem kölcsönözhetőek a következő dokumentumok: folyóirat, kiállítási katalógus, szakdolgozat, kézikönyv, enciklopédia, valamint minden régi (1945 előtti) könyv
 • A kölcsönzési idő meghosszabbítása egy alkalommal kérhető, amennyiben más nem jelezte igényét a dokumentumra
 • Kölcsönzési idők: A könyvek kölcsönzési ideje 3 hét. A "drága könyvek" (amelyek ára 6 000,- Ft fölött van) csak 1 napra kölcsönözhetők. Az audio-vizuális anyagok 1 hétre kölcsönözhetők.
 • Az olvasó felelősége, hogy figyelemmel kísérje a kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzései határidejének lejártát. A számítógépes rendszer nem engedi kölcsönözni azt az olvasót, akinél lejárt határidejű dokumentumok vannak.
 • Kölcsönzés visszavétele: Lehetőség szerint várja meg, amíg a kölcsönzői pultnál a könyvtárosok átveszik a visszahozott dokumentumokat. Saját érdekében ne hagyja a visszahozott könyveket őrizetlenül a pulton, hiszen azokért Ön tartozik felelősséggel, amíg a könyveket nem veszik le a kölcsönzési listájáról.

KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE

Online hosszabbítás

A könyvtár honlapján minden olvasónk megtekintheti a nála lévő (kikölcsönzött) könyvek listáját, a kölcsönzések lejárati dátumait és egyben meg is hosszabbíthatja a kölcsönzéseket. Részletes információkat itt talál!

Helyben olvasás

 • A könyvtár "csendes" övezete a számítógépes terem. Kérjük, hogy megbeszéléseket vagy csoportos foglalkozásokat a "televíziós" olvasóteremben tartsanak.
 • Kérjük, kapcsolják ki vagy némítsák el telefonjaikat, mielőtt bemennek az olvasóterembe. Az olvasótermekben telefonálni, walkmant, vagy más eszközt mások által hallhatóan üzemeltetni tilos.
 • Az olvasóterembe kabátot, táskát, ételt, italt bevinni tilos!
 • A dohányzás a könyvtár teljes területén tilos.

Tájékoztatás

Az általános tájékozódást a könyvtár kölcsönző és információs pultjánál dolgozó könyvtáros, valamint a pultnál és a könyvtár termeiben megtalálható információs térkép segíti. Szaktájékoztatást a nagy olvasóteremben a szaktájékoztató pultnál lehet kérni. Ez a szolgáltatás elektronikus úton is igénybe vehető.

 • Segítség a katalógusokban való keresésben
 • Szakirodalmi tájékoztatás és keresés
 • Elektronikus adatbázisokban és forrásokban való keresés
 • Levéltári adatszolgáltatás
 • Könyvtárközi kölcsönzés ügyintézése

Könyvtárközi kölcsönzés

A Képzőművészeti Egyetem könyvtára részt vesz a könyvtárközi kölcsönzésben. A hallgatók, oktatók, dolgozók kérésére a könyvtár állományában nem fellelhető dokumentumokat más könyvtárból megkéri, és helyben olvasásra biztosítja az érdeklődőknek. Viszonzásképpen más intézmények számára hozzáférhetővé teszi a saját állományában található, nem különgyűjteménybe tartozó könyveket, amennyiben gyűjteményi értékük nem haladja meg a 10.000,- Ft-ot.

Egyéb szolgáltatások

Számítógéphasználat

 • A gépek a könyvtár nyitvatartási idejében használhatók.
 • A gépeken vírusellenőrző program fut, ennek ellenére CD, floppy, pendrive, stb. csak saját felelősségre használható.
 • Internet-hozzáférésre csak a Képzőművészeti Egyetem hallgatói jogosultak

TV, DVD készülék

 • Kizárólag könyvtári anyagok használatára, egyénileg vagy csoportban. A készülék indításához kérjen segítséget a könyvtárosoktól.

Másolatkészítés

 • Nem másolhatóak az alábbi dokumentumok: védett és régi dokumentumok, szakdolgozatok, műtárgyak (rajz, régi fénykép stb.) és különösen rossz állapotban lévő dokumentumok.
 • A fénymásoló önkiszolgáló. Igénybe vehető saját fénymásoló kártyával. Külső olvasók fénymásoló kártyát a kölcsönzői pultban kérhetnek. A fénymásolás ára: A4 lap - 10 Ft, A3 lap - 20 Ft.
 • A könyvtárban lehetőség van - saját felszereléssel - digitális vagy hagyományos fotózásra is.

Jegyzetárusítás

 • Hétfő 12:30 - 13:30 és szerda 11:00 - 12:00
 • Vizsgaidőszakban: Hétfőtől csütörtökig: 9:00 - 12:00

Levéltár

 • A levéltári anyaghoz hozzáférést csak előre bejelentett kérésre tudunk biztosítani.