Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium

Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium

Általánosinformáció

A Szakkollégium 2012-ben hallgatói kezdeményezésre alakult meg. Célja, a hagyományos Szakkollégiumokkal ellentétben nem csupán az egyes tudományterületeken jelentős teljesítményt nyújtó hallgatók segítése és fejlesztése, hanem elsősorban az, hogy az egyetemi kurzusok és diszciplinák kínálta lehetőségeken túl, a különböző tudományterületek ismeretanyaga a művészeti gyakorlattal kölcsönhatásban kerüljön tárgyalásra. Ennek megfelelően a kollégium olyan „laboratóriumi” helyzetet teremt hallgatói számára, ahol a „tudástermelés” kísérleti jellegű, mely során az elmélet és a gyakorlat kölcsönösen támogatja egymást. A Szakkollégium ezért egyedülálló módon azt tekinti céljának, hogy a művész és elmélet szakos hallgatók megtanulják tudományos és gyakorlati ismereteik összehangolását, és a közösen végzett munka során egy olyan önnevelő folyamaton menjenek keresztül, amelynek segítségével sikeresebben artikulálják gondolataikat, kérdéseiket, problémáikat. Vagyis a kollégium az elméleti és a gyakorlati ismeretek közötti átjárhatóságot tartja szem előtt, valamint platformot kínál a különböző területek között a szakmai párbeszéd kialakítására.

A szakkollégium struktúrája is eltér a tudományegyetemeken megszokott felépítéstől. A szakkollégiumi munka munkacsoportokban zajlik - maga a szakkollégiumi tagság is ehhez kötött: ha a hallgató nem vesz részt egy csoport munkájában sem, tagsága megszűnik. Ez a dinamikus rendszer biztosítja az állandó aktivitást az akár több szemeszteren keresztül is fennálló, öntevékeny munkacsoportokban, amelyek önállóan alakítják ki működési rendjüket és képzési programjukat. A munkacsoport munkáját a maguk közül választott projektvezető koordinálja, a színvonalas munkát egyetemi oktatók, valamint külső szakemberek segítik konzulensként.

Az Szakkollégium az éves működése során két alkalommal hirdet felvételt, egyfelöl új munkacsoportok számára, másfelől egyéni jelentkezők számára a működő munkacsoportokba. A felvételi beszélgetésre bármely egyetem hallgatója jelentkezhet, a felvételről az munkacsoport tagjainak véleménye alapján születik határozat.

A Szakkollégium rendszeresen szervez olyan vendégelőadásokat hazai, illetve külföldi szaktekintélyekkel, melyek a kollégiumi munkacsoportok érdeklődési köréhez kapcsolódnak, ugyanakkor ezek az előadások nyitottak az egyetem hallgatói számára is.

Igazgató:

Albert Ádám