Szakdolgozat

Információk a szakdolgozat beadásával kapcsolatban

Szakdolgozat

Információk a szakdolgozat beadásával kapcsolatban

2023/24/2 félév

A szakdolgozatot 2 nyomtatott példányban, az aláírt konzultációs lappal és az aláírt plágiumnyilatkozattal együtt a Tanulmányi Osztályon kell leadni az alábbi határidőknek megfelelően.

A konzultációs lap és a plágium nyilatkozat a mellékelt linkeken letölthető.

A szakdolgozatot PDF formátumban a mellékelt Szakdolgozat feltöltési útmutatónak megfelelően a könyvtári elektronikus rendszerbe is fel kell tölteni. A feltöltési határidő napja megegyezik a nyomtatott verziók (TO-ra történő) leadásának napjával.

A restaurátorművész szakos hallgatóknak a restaurálási munka dokumentációt is fel kell töltenie a könyvtári rendszerbe (nappali hallgatóknak külön PDF fájlban, levelező hallgatóknak a szakdolgozati fájl részeként.)

A képzőművésztanár szak hallgatóinak a portfóliót is fel kell töltenie a könyvtári rendszerbe, a szakdolgozati fájl részeként.

Fontos! A szakdolgozatot (PDF-ben) a saját szak tanszéki adminisztrátora részére is meg kell küldeni az alábbiakban megadott határidőknek megfelelően.

Beadási határidők

Szakdolgozati nyomtatott példányok leadása TO-n* (2 nyomtatott példány + mellékletek)

  • restaurátor-művész szak, nappali munkarend: 2024. május 14. (kedd) 16 óra
  • restaurátor-művész szak, levelező munkarend: 2024. május 23. (csütörtök) 16 óra
  • minden más szak hallgatójának: 2024. május 07. (kedd) 16 óra

* a levelező restaurátorok szakdolgozatukat (és restaurálási munka dokumentációjukat) a Könyves K. krt. 40. címen, Őze Krisztinánál adhatják le.

Aki a fenti időpontokig nem adja le a szakdolgozatát és mellékleteit (plágium nyilatkozat, konzultációs napló) a TO-n, annak erre már csak külön kérelemmel lesz lehetősége, a lentebb leírtaknak megfelelően, mellyel további 1 hétig – késedelmi díj megfizetése mellett - adható le még a szakdolgozat.**

** A levelező restaurátorok esetében nincs lehetőség további 1 hét beadási időszak igénylésére!

Portfólió beadása képzőművésztanár szakon

A portfólió beadási határideje: 2024. május 21. (kedd) 16 óra

A portfóliót a Tanárképző Tanszék adminisztrátoránál (Barbócz Erika) kell leadni a fenti határidőig.

Restaurálási munka dokumentáció beadása restaurátor-művész szakon***

A nappali munkarendű (restaurátor) hallgatók a restaurálási munka dokumentációt legkésőbb 2024. május 23. (csütörtök) 16 óráig adhatják le a Restaurátor Tanszéken, Fekete Éva tanszéki adminisztrátornál.

A levelező munkarendű (restaurátor) hallgatók a restaurálási munka dokumentációt (a szakdolgozattal együtt) legkésőbb 2024. május 23. (csütörtök) 16 óráig adhatják le Könyves K. krt. 40. címen, Őze Krisztina tanszéki adminisztrátornál.

*** A restaurátorok esetében nincs lehetőség további 1 hét beadási időszak igénylésére restaurálási munka dokumentációhoz!

Elektronikus (PDF) példány feltöltési határidők

[Módosítva: 2024.05.06.]

Az elektronikus szakdolgozati példányt a könyvtári rendszerbe is kell feltölteni PDF formátumban, valamint e-mailben is megküldeni a szak tanszéki adminisztrátorának. A PDF-nek meg kell egyeznie a nyomtatott példány tartalmával!

  • minden szak hallgatójának: 2024. május 14. (kedd) éjfél

A könyvtári rendszerbe történő elektronikus feltöltés menetéről a mellékelt pdf-ben található részletes útmutató, és az abban megadott e-mail címre van lehetőség kérdést elküldeni, vagy problémákat jelezni (pl. nem sikerül belépni, hibás feltöltés esetén stb.).

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a könyvtári rendszer a fenti határidő időpontjában lezár, és nem enged már ezt követően a hallgatóknak feltöltést indítani.

Ha nem tölti fel határidőre a szakdolgozatát, akkor erre már csak kérelemmel lesz lehetősége a lentebb leírtaknak megfelelően.

Határidőn túli szakdolgozat-leadás és/vagy határidőn túli elektronikus feltöltés könyvtári rendszerbe

Amennyiben a fenti határidőkig nem történik meg a szakdolgozat leadása a TO-n, illetve az elmarad elektronikus feltöltés a könyvtári rendszerbe, akkor lehetőség van a szakdolgozat késedelmes beadására a Tanulmányi Osztályon, illetve az elektronikus feltöltés pótlására, az eredeti határidőt követő 1 héten belül.

A késedelmes beadás/feltöltés igénylésére kérelmet kell indítani a Neptunban legkésőbb 2024. május 07. éjfélig (restaurátor-művész szak nappali munkarendjén 2024. május 14. éjfélig), és beadása 2000 Ft/nap késedelmi díjjal jár, melyet a Tanulmányi Osztály ír ki az érintett hallgató részére, a szakdolgozat és aláírt mellékletei tényleges leadásának napján.

(Pl. aki elindítja a kérvényét legkésőbb 05.07-ig, és 05.14-én adja le szakdolgozatát, annak 7 nap x 2000 Ft/nap =14000 Ft késedelmi díjat kell majd megfizetnie a Neptunban.)

A kapcsolódó kérelmet a Neptun rendszerben lehet elindítani, az Ügyintézés/Kérvények menüpontban, a „Szakdolgozat késedelmes beadása” kérelemmel lehet kérvényezni. A kérelem 2024. április 23-tól már elérhető a Neptun rendszerben.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a Neptun rendszerben a kérelem a fenti beadási határidő időpontjában lezár, és nem enged már ezt követően a hallgatóknak kérelmet beadni.

Határidőn túli feltöltés kérelmezése esetén a szakdolgozat és mellékletei elektronikus könyvtári rendszerbe feltöltésére új határidőt kapnak a Neptun kérelmet benyújtó hallgatók, melyről a Neptunban üzenetben kapnak majd tájékoztatást a TO-tól, mely üzenet tartalmazni fogja amikor a rendszerbe feltölthető lesz a szakdolgozat, és tartalmazni fogja a végső feltöltési időpontot is.