A Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolája a képzőművészet területén nyújt lehetőséget művészeti doktori fokozat (DLA, Doctor of Liberal Arts) megszerzésére. A doktori képzésben a képzési idő nyolc félév, amely két részből, képzési és kutatási szakaszból, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A két szakasz között, a negyedik félév végén komplex vizsgát kell teljesíteni, amely a tanulmányi, a kutatási és a művészeti előmenetelt értékeli. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három tanéven belül kell benyújtania doktori értekezését és mestermunkájának dokumentációját. A doktori képzés nappali tanrendben, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában, valamint egyéni felkészüléssel (csak önköltséges finanszírozással) végezhető el.